Indførelse af emissionsregler baseret på Euro 7-standarderne vil være en stor udgift for bilfabrikanterne og forbrugerne, som kun har en marginalt bedre miljøeffekt end Euro 6.

De nye Euro 7 emissionsregler forventes at træde i kraft omkring 2026. Den europæiske bilindustri vurderer, at den reduktion man vil opnå med dette forslag, ifølge estimater, højest vil være 4 procent af emissionerne. Biler med konventionelle forbrændingsmotorer, der kommer til at opfylde kravene til Euro 7 emissionstandarder, vil ifølge estimater kun udgøre 10 % af bilerne på EU’s veje i 2035. Man risikerer derved at lægge økonomisk pres på markedet for at opnå minimale miljøeffekter.

Med den marginale reduktion risikerer man dog betydelige konsekvenser for forbrugere og producenter. Først og fremmest vil denne beslutning få en konsekvens for producenterne, da de skal allokere ressourcer til at udvikle de nye motorer, som vil opfylde disse nye emissionskrav. Det er dyrt for producenterne at udvikle de nye konventionelle forbrændingsmotorer, og det er ressourcer, som producenterne kunne have anvendt til at udvikle eksisterende teknologi, blandt andet elbiler og batteriteknologi.

Det er væsentligt at vurdere effekterne af nye politiske tiltag, som har til formål at fremme den grønne omstilling af transporten. Miljøeffekten af Euro 7 er meget lille og vil have store omkostninger – både for forbrugere og producenter samt udviklingen af nulemissionsteknologier,” siger Mads Rørvig, adm. Direktør for De Danske Bilimportører.

Ifølge fabrikanterne, så vil denne allokering af ressourcer for forbrugernes vedkommende betyde, at priserne på biler vil stige med op til 15.000 danske kroner. Dette er på europæisk plan, og ikke med indregning af danske registreringsafgifter, som vil gøre bilerne væsentlig dyrere. Det lægger yderligere økonomisk pres på fremtidens forbrugere, der allerede kæmper med efterdønningerne af inflationspresset og de stigende energipriser.

Tilmed har det den konsekvens for den grønne omstilling, at man risikerer at fjerne ressourcerne fra de emissionsfrie køretøjer og at færre forbrugere vil have råd til at anskaffe sig nye biler der opfylder de nye emissionskrav.

Yderligere oplysninger

Mads Rørvig

Adm. direktør

+45 30 16 10 04 mr@bilimp.dk

Bilindustrien er arbejdsgiver for 13 millioner europæere. I den europæiske union bliver der produceret knap 13 millioner biler, hvor de største producenter er Tyskland, Spanien, Frankrig og Tjekkiet (2020). På globalt plan blev der solgt 63 millioner biler, hvoraf 15.7 procent af dem blev afsat i EU i 2020, ud af de 11.7 millioner motordrevne køretøjer, var størstedelen, 10 millioner, personbiler. 5.2 millioner biler blev eksporteret af EU i 2020, prisen på disse bliver var over 900 milliarder kroner.