Salget af kommercielle køretøjer er voksende i EU. I første halvår af 2023 blev der solgt 725.418 varebiler i EU. Det var en vækst på 11,6 procent. Fremgangen var endnu større blandt lastbiler og busser, som gik frem med henholdsvis 20 og 15 procent.

Der var en vækst på 20 procent blandt salget af lastbiler i EU. Det betød et salg, der nåede 179.508 lastbiler i første halvår af 2023. Næsten alle europæiske markeder havde tocifrede procentvise stigninger. Blandt de 4 primære markeder var der pæne fremgange, blandt andet Tyskland med 24,8 procent, Frankrig 12,3 procent, Italien og Polen med hhv. 12,6 og 10,8 procent.

Blandt busserne var der også markant fremgang i første halvår. Registreringerne af busser steg med 15 procent i forhold til samme periode i 2022. Det førte til 14.781 nyregistrerede busser. Blandt de fire største markeder var fremgangen i Frankrig, det største marked i EU, på 22,3 procent. De øvrige større markeder havde også pæne salgstal, hvor Italien havde en vækst på 62,6 procent.

Salget af både busser, vare- og lastbiler er stigende i hele EU, da problemer med komponentmangel er blevet mindre. Vi ser også, selvom diesel stadig er domminerende, at der er stor vækst i salget af elektriske køretøjer, hvilket er essentielt for at den tunge transport bliver grønnere” siger Mads Rørvig, adm. direktør for De Danske Bilimportører.

 

Varebiler

I første halvdel af 2023 var diesel det mest populære drivmiddel blandt nyregistreringer i EU. Diesel stod som drivmiddel for hele 83,4 procent af salget. Det er 3,6 procentpoint lavere end i samme periode i 2022, hvor markedsandelen for diesel var på 87 procent af salget.

Alternative drivlinjers popularitet var stigende, hvilket betød forskydninger i markedsandelene. Der blev i perioden indregistreret over 50.000 elektriske varebiler, hvilket fordoblede markedsandelen for de elektriske varebiler, således at el udgjorde 7 procent af markedet i første halvår af 2023. Det var særligt trecifret vækst på to af de primære markeder, som bidrog til denne udvikling. I Frankrig voksede salget med 119 procent, og i Spanien voksede salget med imponerende 138 procent.

Fremgangen til de elektriske varebiler ser ud til at have effekt på salget af hybride varebiler, som faldt med 7,2 procent i perioden og udgjorde deraf 2,3 procent af markedet. Drivlinjen gas steg med 26,5 procent og udgjorde derved 1,3 procent af markedet.

Lastbiler

Som ved varebilerne var lastbilsmarkedet domineret af diesel som drivmiddel. Diesel stod for hele 95,6 procent af salget af nye lastbiler. Salget af diesellastbiler var stigende i perioden, hvor enkelte lande havde tocifrede vækstrater. Tyskland havde den største fremgang i salget af diesellastbiler, hvor markedet voksede med 23,7 procent. Selvom salget af elektriske lastbiler blev tredoblet i samme periode, så betød fremgangen i dieselsalget, at el-lastbiler kun udgjorde 1,3 procent af markedet.

Busser

Der blev i første halvår af 2023 solgt 2.132 elektriske busser i EU. Det var en fremgang på 33,9 procent, hvilket gav de elektriske busser en markedsandel på 14,4 procent. Det er en fremgang på 2 procentpoint fra niveauet i samme periode i 2022, hvor de elektriske busser udgjorde 12,4 procent af salget. I perioden var den største fremgang blandt elektriske busser at finde i Spanien, som havde en imponerende fremgang på 755 procent. Hybridbusserne gik også frem i perioden, hvor salget steg med 160 procent. Det resulterede i, at markedsandelen blev mere end fordoblet fra 6,2 procent i 2022 til 14 procent i 2023. Diesel har fortsat den største markedsandel blandt busser med 63 procent af markedet.

Yderligere oplysninger

Mads Rørvig

Adm. direktør

+45 30 16 10 04 mr@bilimp.dk

Bilindustrien er arbejdsgiver for 13 millioner europæere. I den europæiske union bliver der produceret knap 13 millioner biler, hvor de største producenter er Tyskland, Spanien, Frankrig og Tjekkiet (2020). På globalt plan blev der solgt 63 millioner biler, hvoraf 15.7 procent af dem blev afsat i EU i 2020, ud af de 11.7 millioner motordrevne køretøjer, var størstedelen, 10 millioner, personbiler. 5.2 millioner biler blev eksporteret af EU i 2020, prisen på disse bliver var over 900 milliarder kroner. 

Kildeangivelse

De Danske Bilimportører, ACEA

Rapport fra ACEA