April måned bød på tilbagegange i salget af både varebiler, lastbiler og busser. Selvom salget har været i nedgang i flere måneder, så var der dele af salget, der kunne tyde på at markedet er i bedring. På trods af nedgang i salget, så var der i april endnu engang vækst blandt de elektriske køretøjer.

April måned bød på negative salgstal i forhold til det tunge bilsalg. For varebilernes vedkommende var der tale om en tilbagegang på 15,6 procent, når man sammenligner med april måned sidste år. I absolutte tal, så blev der indregistreret 1899 varebiler i april måned, og dette er et fald på 350 enheder sammenlignet med samme måned sidste år. Salgsudviklingen for varebiler har dermed været nedadgående siden august måned 2022, hvor den seneste fremgang var at spore. Faldet har løbende aftaget siden, hvor der i december 2022 var et fald på 28,3 procent. Dermed kunne det godt tyde på at salget er i bedring, på trods af endnu et fald i april måned. Elektrificeringen af varebilerne kunne også ses i tallene for april måned. Andelen af elektriske varebiler voksede i perioden 1. januar til 30. april med 65 procent, og i absolutte tal fra 446 enheder i samme periode 2022 til 737 i 2023.

Faldet i salget af varebiler skyldes i høj grad fortsatte udfordringer med leveringer, men også de økonomiske forhold med stigende renter og efterdønninger af inflationen. Dog er det positivt at faldene bliver mindre end de har været tidligere på året.” siger Mads Rørvig, adm. direktør for De Danske Bilimportører.

Fremgangen i salget af nyregistrerede lastbiler, som vi så i februar og marts, fortsatte ikke ind i april. I april blev der indregistreret 367 nye lastbiler. Det var 194 lastbiler færre end der gjorde i marts, som dog også var måneden med flest nyregistrerede lastbiler i løbet af de sidste  fire år. Procentuelt var der tale om en mindre tilbagegang på 1,6 procent sammenlignet med april 2022. Væksten i salget af lastbiler kunne også ses blandt de elektrificerede lastbiler, hvor der er sket en begyndende udvikling i drivmiddelfordelingen. Perioden fra den 1. januar til den 30. april 2023 har budt på 98 elektriske lastbiler. I samme periode i 2022 var der 17 elektriske lastbiler, og der har dermed været en udvikling på 746 procent, når man sammenligner de to perioder.

Elektrificeringen af tung transport er i gang, og den bliver helt afgørende, hvis vi skal i mål med den grønne omstilling. Det glæder os derfor at se, at der er markante fremgange i andelen af lastbiler og varebiler, der kører på el. Dog er der fortsat udfordringer, som skal tages hånd om. Særligt når det kommer til ladeinfrastrukturen.” siger Mads Rørvig, adm. direktør for De Danske Bilimportører.


Analyse af det samlede bilsalg

Denne analyse indeholder statistik og kommentarer om salget af varebiler, lastbiler og busser.

Pressemeddelelse om personbilsalget i april finder du her.

Salget af varebiler dykker igen

April måned var endnu en måned med tilbagegang i salget af varebiler. I april blev der indregistreret 1.899 nye varebiler, og det tal var for april sidste år 2.249 nyregistreringer. Dette betød en tilbagegang - sammenlignet med samme måned sidste år - på 15,6 procent. På trods af tilbagegangen, så var det procentvise fald meget sammenligneligt med det fald, der var i forrige måned. I marts udgjorde faldet 15 procent.
De seneste to måneder havde det tilfælles, at det kunne synes at tilbagegangen er bremset lidt, særligt når man sammenlignede april med månederne december, januar og februar, som alle havde en tilbagegang på over 25 procent. Faldet i varebilsalget var blandt andet et udtryk for den aftagende inflation, økonomiske usikkerhed og stigende renter.

Andelen af elektriske varebiler er blevet mere end fordoblet, når man sammenlignede med samme måned sidste år. Elvarebilernes markedsandel var således steget fra 4,6 procent til 9,6 procent. Nyregistrerede plug-in hybrid- og benzinvarebiler gik en anelse frem i markedsandel perioden, hvor diesel som det eneste drivmiddel gik tilbage. På trods af, at de dieseldrevne varebiler havde en tilbagegang på 6,4 procentpoint i april 2023, så var diesel fortsat det drivmiddel, der blandt varebilerne havde den ubetinget største markedsandel på 80,8 procent.

I april måned var der en små ændringer i vægtklassefordelingen. Den lettere vægtklasse (op til 2.500 kg) steg en anelse med i alt 1,4 procentpoint. De to resterende vægtklasser, den mellemtunge (2.501-3.490) og den tunge (over 3.490), delte stort set den resterende lille tilbagegang. Således gik varebilernes mellemtunge og tunge vægtklasser tilbage med hhv. 0,6 og 0,8 procentpoint. Den mest populære vægtklasse var dog fortsat den mellemtunge vægtklasse (2501-3490 kg), som i april havde en markedsandel på 53,3 procent.

Lastbilsalget i april

I april måned faldt salget af lastbilerne en anelse. I alt blev der indregistreret 367 nye lastbiler. Der er 6 enheder færre end der blev i april 2022. Det betød dermed et fald på 1,6 procent. Nedgangen kom efter to foregående måneder, hvor der var fremgang i lastbilsalget. Dog er tilbagegangen fra april måned forholdsvis lille, og salget lå derfor tæt på forrige år.

Ligesom ved varebilerne var diesel det dominerende drivmiddel hos nyregistrerede lastbiler. Diesel havde dog en væsentligt mindre markedsandel på 89,2 procent i april måned 2023, sammenlignet med april 2022. I 2022 havde drivmidlet diesel en andel på 98,6 procent. På et år faldt markedsandelen således signifikant med hele 9,4 procentpoint. Dette fulgte udviklingen, som vi så fra første kvartal af 2023.

Tilbagegangen i dieseldrevne lastbiler skyldes både et stigende andel af lastbiler, der er eldrevne, samt lastbiler der kører på gas og andre drivmidler. I perioden 1. januar til 30. april 2023 blev der solgt 98 lastbiler på el og 69 på gas og andre drivmidler. I samme periode sidste år var der indregistreret 17 elektriske lastbiler og 6 lastbiler med alternative drivmidler, herunder gas. Denne udvikling var dermed et vidnesbyrd om at de spæde skridt er taget, når det kommer til den grønne omstilling på det tunge transportområde.

I april måned var der interne forskydninger i lastbilernes markedsandele fordelt på vægtklasse. Den mellemtunge vægtklasse (16-24 ton) oplevede vækst i markedsandelen på 5,8 procentpoint sammenlignet med april 2022. Dette resulterede i en markedsandel på 29,4 procent for april måned 2023. Den lettere vægtklasse (op til 16 ton) havde en lille fremgang i markedsandelen på 0,9 procentpoint, og dens markedsandel landede dermed på 8,2 procent i april. Den tunge vægtklasses (over 24 ton) markedsandel faldt derimod som den eneste med 6,8 procentpoint. Alligevel var denne vægtklasse den mest dominerende vægtklasse, der i april måned opnåede en markedsandel på 62,4 procent.

Bussalget falder

Igen i april faldt antallet af indregistrerede busser. Siden oktober 2022 har der ikke været vækst i bussalget, når man sammenligner med samme måned året forinden. April måned bød på 27 nyregistrerede busser. Dette var 34 færre end i april måned 2022. I procent betyder det et fald på 55,7 procent for måneden.

Udviklingen i bussalget er ofte præget af store udsving. Derfor skal store fald eller store fremgange altid tages med nogle forbehold, da analyserne baserer sig på et lille datasæt med få enheder.

Pressefoto

Klik her

Kildeangivelse

Gengivelse af pressemeddelelsens tekstindhold bedes kildeangivet: De Danske Bilimportører

Gengivelse af tal og statistikker bedes kildeangivet: Bilstatistik.dk

 

Yderligere oplysninger

Mads Rørvig

Adm. direktør

+45 30 16 10 04 mr@bilimp.dk

Fakta 

De Danske Bilimportører er brancheorganisation for bilproducenternes repræsentation i Danmark. Vi repræsenterer alle nye biler (person-, vare- og lastbiler samt busser) som anskaffes i Danmark og de omfatter selvsagt alle teknologierne – el, brint, hybrider, diesel, benzin, gas. 

Kildeangivelse

De Danske Bilimportører, bilstatistik.dk