Et blik på det samlede salg, viser et lille fald for person-, vare- og lastbiler i ferbruar. Noget skyldes sæsonudsving og forskydninger mellem månederne. På elbils- og hybridmarkedet ser det flot ud: danskernes interesse er stigende. Leasingmarkedet har været præget af usikkerhed den seneste periode, hvilket afspejles i statistikken. Læs hele analysen her.

Personbiler
1. marts sendte vi pressemeddelelse ud om antallet af solgte personbiler og fordelingen af segmenterne. Denne analyse indeholder for personbilernes vedkommende statistik og kommentarer til leasingmarkedet og salget af de mere miljøvenlige elbiler og hybridbiler.
Varebiler
Der kom 2.446 nye varebiler ud på vejene i årets koldeste måned. Det er marginalt lavere end sidste års salg af varebiler i februar, hvor det blev til 2.521 solgte varebiler – altså et lille fald på ca. 3%. Et blik tilbage på sidste måneds salg, viser et fald på 5%, hvilket er et helt normalt udsving mellem månederne. Sidste år var der stort set samme fald fra januar til februar.
Varebilssalget viser dog en lidt faldende tendens på ca. 8% over de seneste seks måneder, hvilket er lidt mere end det billede, som vi så året før, hvor der også var et fald i perioden. Indikationerne af ordreindgangen er imidlertid fortsat positiv og derfor giver det umiddelbart ikke anledning til større bekymringer, da varebilssalget har været på et meget højt niveau de seneste år. Kommercielt er det mere interessant med stigende tendenser – så hos De Danske Bilimportører følges tendensen naturligvis tæt.
Det mindre fald betyder umiddelbart ikke så meget i det samlede billede, fordi vi fra de seneste år ved, at årets første måneder har været på den lave side i forhold til det gennemsnitlige salg på året. Generelt har vi set en stor efterspørgsel på varebiler i efterhånden et godt stykke tid, så set i sammenhæng med positive indikatorer for nye ordrer samt afklaringerne vedrørende leasingreglerne, tror vi fortsat på et ganske pænt salg – men selvfølgelig giver tendensen anledning til at følge efterspørgslen tæt,” uddyber direktør hos De Danske Bilimportører Gunni Mikkelsen.
Der er ikke nogen væsentlige udsving mellem de forskellige varebilssegmenter (vægtklasser). For varebilsklassen op til og med 2.500 kg totalvægt, blev salget i februar på 832. Der blev solgt 1.104 i vægtklassen 2501-3490 kg i totalvægt, mens der blev solgt 510 i vægtklassen på 3.500kg.
Lastbiler
I februar blev salget af lastbiler på 362 – et marginalt fald på ca. 1,5% holdt op mod sidste års salg i februar, hvor der kun blev solgt 6 lastbiler mere end i år. Her blev nemlig solgt 368 lastbiler. Et tilbageblik på sidste måneds salg på 428 lastbiler i januar 2018, er der tale om et relativt stort fald på 18%, men lastbilsalget har været stigende siden 2008, det har været rigtig højt de seneste 3 år og efterspørgsel efter transportkapacitet er meget stor.
Direktør hos De Danske Bilimportører, Gunni Mikkelsen udtaler:
Vi er bestemt tilfredse med lastbilssalget og har været det i lang tid nu. Et mindre månedsudsving har ingen betydning, idet efterspørgsel efter lastbiler og behovet for transport helt generelt er rigtig stor for tiden, og det gælder ikke kun i Danmark. Derfor har vi fortsat pæne forventninger til et godt og stabilt marked.
Et blik på fordelingen af lastbilssalget rykker ikke ved de tendenser, vi længe har set: nemlig, at de mindste lastbiler op til 15 tons totalvægt er svagt faldende og de store fra 15 tons og op er stigende. I den tunge klasse blev der således solgt 337 lastbiler ud af de i alt 362.
Busser
Salget af busser har været støt stigende de seneste fire år. For busmarkedet er den overordnede tendens afgørende fordi markedet er præget af enkelte og større ordrer, som et resultat af større udbud af transportydelser.
Aktuelt blev bussalget i februar på 45 busser, hvilket er samme niveau som i januar.
Leasing (personbiler)
Leasingmarkedet har, som følge af efterårets lovgivningsmæssige reguleringer, været gennem nogle turbulente måneder med en del manglende afklaringer – det har naturligvis påvirket bilsalget og ikke mindst den del af efterspørgslen, der anskaffes via leasing.  I år ser vi som altid det sædvanlige sæsonudsving med en høj leasingandel i det foregående års sidste måneder, efterfulgt af et fald i januar og februar. I år har variationen dog været større end normalt: Den gennemsnitlige leasingandel har de seneste år typisk ligget på 42%. Den var faldende i slutningen af året (2017) og i årets første to måneder, blev leasingandelen kun på 30% – Altså godt 10% under sidste års tilsvarende periode. Dog er der lidt håb at spore, for leasingandelen er steget fra januars 26% til 34% i februar.
Privatleasing har de seneste par år udgjort 22-24% af de privates samlede anskaffelser af biler. Denne andel faldt i fjerde kvartal til ca. 13% og er her i årets første to måneder faldet yderligere et nøk til ca. 11% –  det er knap 10 procentpoint under de tilsvarende måneder sidste år.
Erhvervsleasing er ikke påvirket i samme grad som privatleasingen. Erhvervsleasingen har altid udgjort den største andel af de leasede biler – faktisk er det ca. 30% af alle biler samlet set. I fjerde kvartal af 2017 var leasingandelen fortsat på de ca. 30%, mens andelen faldt til 23% her i årets første måneder. Der er foruden dette fald også et lille fald på 5 procentpoint i forhold til årets første måneder i 2017.
Direktør hos De Danske Bilimportører, Gunni Mikkelsen uddyber tendensen:
Årsagerne til faldet skal naturligvis findes i efterårets afgiftsændringer og leasingregler: Både køb og leasing nød godt af en betydelig reduktion i registreringsafgiften for de fleste bilers vedkommende, men reglerne for leasing blev samtidig strammet. Stramningerne på leasingområdet havde, overordnet set, til formål at øge priserne. Dét kombineret med en række uafklarede forhold i den seneste periode, har betydet, at markedet skal tilpasse sig og finde sine ben igen. Men det ændrer ikke ved, at vi fortsat tror, at leasing fremover vil være en meget væsentlig anskaffelsesform og ikke mindst konkurrencedygtig fordi leasing byder på en række fordele.”
Elbiler og alternative drivmidler (personbiler)
Elbilerne solgte godt i februar, hvor det blev til 47 af slagsen. Et blik tilbage i tiden viser, at der sidste år i samme måned kun blev solgt 12. 83 elbiler blev det til i årets to første måneder, hvilket må siges at være et godt stykke over de 25, det blev til i de tilsvarende måneder sidste år.
Der er altså kommet noget mere gang i salget af elbiler, hvilket vi også kan se ved at kigge tilbage på 2017, som helt år. Her var første halvdel sløv med kun 137 solgte elbiler, mens der i andet halvår blev solgt 561 – en indikation på, at det seneste politiske forlig om elbiler i april reelt begyndte at virke. Opsummeret er meldingen fra bilimportørerne, at kundernes interesse absolut er der.
På den anden hylde af de mere miljøvenlige alternativer, har vi hybridbilerne. Dem blev der solgt 658 af. Der kom også 244 plug-in hybridbiler** på vejene i februar, hvilket bringer antallet af plug-in hybrider op på 598 – alene i januar og februar – hvilket er tæt på hele 2017’s salg på 621. Faktisk blev dét tal allerede slået for et par dage siden (d. 4. marts).
Et grønt fokus og efterårets afgiftsnedsættelse har gjort hybridbilerne populære. Vi ser, at udbuddet dels er blevet større, og at bilerne nu er kommet ned i en pris, der er til at betale – det gør dem til et attraktivt og grønnere alternativ. For de danskere, der primært kører korte ture og inde i byerne, kan det sagtens betale sig at vælge en hybrid, da det er muligt at køre på el størstedelen af tiden. Og med de mange flere ladestationer, vi har set den seneste tid, er det også blevet mere tilgængeligt end tidligere. Vi glæder os derfor til at se, hvordan det udvikler sig over den næste tid,” siger direktør for De Danske Bilimportører Gunni Mikkelsen.
**Plug-in hybridbiler, ofte forkortet PHEV, er biler med en konventionel (oftest) benzinmotor kombineret med elmotor og et større batteri. Derfor vil bilerne typisk have en rækkevidde på 30-60 km på el, afhængig af model og de aktuelle trafik- og vejrforhold.
Top 10 liste
Vedhæftet finder du top 10 liste over mest solgte modeller blandt varebilerne samt de detaljerede rapporter.
De Danske Bilimportører udsendte 1. marts en pressemeddelelse vedrørende salget af personbiler. Her fremgik det, at der var solgt 17.266 antal personbiler, men en konsolidering med SKAT’s datakørsel viser, at det faktiske tal er 17.278. Derfor havde pressemeddelelsen en præcision på mere end 99,9%.
Kildeangivelse 
Alle gengivelser af data og oplysninger bedes kildeangives med: De Danske Bilimportører.
Yderligere oplysninger
Gunni Mikkelsen, Direktør, på tlf. 3136 1041 eller gmi@bilimp.dk