Mens bussalget oplevede et lille fald i EU i 2022, voksede antallet af nye opladelige busser med 13,7 procent til 3.505, hvilket betød, at de stod for 12,7 procent af alle nyregistrerede busser.

EU-bussalget faldt med 1,5 procent i 2022, sammenlignet med 2021. Af alle nye busser kørte 67,3 procent på diesel, mod 68,8 procent i 2021. Antallet af dieselbusser faldt dermed med 7,8 procent til 18.500. Mens tre af de fire hovedmarkeder, Tyskland, Frankrig og Italien, oplevede fald i antallet af nye dieselbusser på henholdsvis 28,9, 21,4 og 21,4 procent, voksede antallet af nye dieselbusser i Spanien med 52,2 procent. På tværs af hele EU blev kun registreret 3 busser på benzin i 2022, og antallet af mild- og fuldhybridbusser faldt også fra 10,3 procent i 2021 til 8,1 procent i 2022.

I Danmark faldt antallet af nye dieselbusser med 39,8 procent på trods af, at Danmark oplevede en lille generel stigning i bussalget i 2022 på 2,5 procent.

Nye drivmidler vokser blandt busserne

Antallet af busser på nye drivmidler voksede i 2022. De opladelige busser stod for 12,7 procent af nyregistreringer, mens busser på alternative drivmidler, herunder særligt på naturgas, udgjorde 11,9 procent af EU’s bussalg. Frankrig, Tyskland og Danmark oplevede alle vækst blandt nye opladelige busser, og disse tre markeder leverede mere end 50 procent af alle opladelige busser i EU. Danmark var, efter Finland, det land med den største andel af elbusser i EU.

Elektrificeringen af busser er en del af den generelle omstilling, som transporten oplever. Det er positivt at Danmark kan gå i front i udviklingen, både med personbiler og den tunge transport” siger Mads Rørvig, adm. direktør for De Danske Bilimportører.

Yderligere oplysninger

Mads Rørvig

Adm. direktør

+45 30 16 10 04 mr@bilimp.dk

Fakta 

De Danske Bilimportører er brancheorganisation for bilproducenternes repræsentation i Danmark. Vi repræsenterer alle nye biler (person-, vare- og lastbiler samt busser) som anskaffes i Danmark og de omfatter selvsagt alle teknologierne – el, brint, hybrider, diesel, benzin, gas. 

Kildeangivelse

Gengivelse af tekst bedes angivet: De Danske Bilimportører

Gengivelse af data bedes angivet: ACEA