Januar 2023 bød på en generel tilbagegang i salget af den tunge transport. Til gengæld er der sket en stigning i andelen af elektrificerede køretøjer både blandt vare- og lastbilerne.

Efter et år med stor fremgang til lastbilerne er salget faldet i januar. Der kom 308 nye lastbiler på vejene i årets første måned mod 462 i januar 2022, hvilket svarer til et fald på 33,3 procent. Til gengæld har 3,2 procent af de nyregistrerede lastbiler været på el, hvilket er en lille stigning i forhold til sidste år, hvor andelen var 2,4 procent.

”Efter et år med så stor fremgang, er det forventeligt, at der på et tidspunkt sker en lille tilbagegang i salget. Det er bemærkelsesværdigt, at den tunge transport stille og roligt bliver mere grøn. Hvis der for alvor skal volumen i det, kræver det den rigtige infrastruktur og gode økonomiske forudsætninger,” siger Mads Rørvig, Adm. direktør for De Danske Bilimportører.

Varebilsalget er også faldet i januar. Hvor der i første måned af 2022 blev registreret 2.129 nye varebiler, var antallet i år 1.572, hvilket er 26,2 procent færre. Men også blandt varebilerne er der sket en stigning i andelen af elektrificerede køretøjer. 12 procent af de nyregistrerede varebiler i januar var nemlig på el, mens det var 4,5 procent sidste år.

”Der kan være mange årsager til stigningen i andelen af elvarebiler, som selvfølgelig er interessant. Dog følger vi elektrificeringen af den tunge transport med forsigtighed, da der stadig er mange usikre faktorer, som kan præge salget, og der derfor kan være store udsving måned for måned” siger Mads Rørvig.

Kildeangivelse

Gengivelse af pressemeddelelsens tekstindhold bedes kildeangivet: De Danske Bilimportører

Gengivelse af tal og statistikker bedes kildeangivet: Bilstatistik.dk


Analyse af det samlede bilsalg

Denne analyse indeholder statistik og kommentarer om salget af varebiler, lastbiler og busser.

Pressemeddelelse om personbilsalget i januar finder du her.

Varebilsalget er fortsat udfordret

Efter et udfordrende år 2022, hvor varebilsalget var underlagt de samme udfordringer som personbilsalget, har salget endnu ikke normaliseret sig i januar. Der blev registreret 1.572 nye varebiler, hvilket er 26,2 procent færre end i januar 2022, hvor antallet var 2.129.

Til gengæld er de elektriske varebilers andel steget. Hvor de i 2022 udgjorde 4,5 procent af januars varebilsalg, svarende til 96 elvarebiler, har de i 2023 udgjort 12 procent, svarende til 187 elektriske varebiler.


Januar bød på relativt store forskydninger i vægtklassernes markedsandele. Den tunge vægtklasse (over 3.490 kg) vækstede i sin markedsandel med 3,2 procentpoint, på trods af et fald i absolutte tal. Derved udgjorde de tungeste varebiler 26,5 procent af salget i januar. Den mellemtunge vægtklasse (2501-3490 kg) oplevede et stort fald på 14,1 procentpoint, mens den lettere vægtklasse (op til 2.500 kg) steg med hele 10,9 procentpoint til en markedsandel på 31,9 procent.

Tilbagegang til lastbilsalget

Også lastbilsalget faldt i januar. I modsætning til varebilerne kom faldet dog ovenpå et rigtig vellykket år 2022. Mens salget steg med 11,3 procent i løbet af 2022, bød januar 2023 på et fald på 33,3 procent. I absolutte tal faldt lastbilssalget med 154 lastbiler fra 462 i den første måned af 2022 til 308 i 2023.


Der er sket en mindre stigning i andelen af elektrificerede lastbiler af det samlede salg. Hvor ellastbiler udgjorde 2,4 procent af nyregistreringerne i januar 2022, er andelen steget til 3,2 procent af lastbilssalget i første måned af 2023.

Også blandt lastbilernes vægtklassers markedsandele var der store forskydninger i januar. Den tunge vægtklasse (over 3.490 kg) vækstede, som den eneste, i sin markedsandel med 9 procentpoint. Det betyder, at de tungeste lastbiler udgjorde 77,6 procent af salget i januar. Den mellemtunge vægtklasse (2501-3490 kg) havde det største fald i sin markedsandel, på 7,1 procentpoint, mens den lettere vægtklasse (op til 2.500 kg) er faldet med 1,8 procentpoint.

Fald i bussalget i januar

I januar 2023 blev der indregistreret 32 nye busser. Det er 20 færre end i januar 2022, hvor der blev registreret 52 busser. Det udgør et samlet fald på 38,5 procent.

Bussalgets udvikling skal som altid tages med nogle forbehold, da vi analyserer relativt små tal, og da enkelte leverancer eller udeblivelsen af samme kan påvirke udviklingen markant.

Yderligere oplysninger

Mads Rørvig

Adm. direktør

+45 30 16 10 04 mr@bilimp.dk

Stine Bo Rosenquist

Seniorkonsulent

+45 53 37 01 36 sbr@bilimp.dk

Fakta 

De Danske Bilimportører er brancheorganisation for bilproducenternes repræsentation i Danmark. Vi repræsenterer alle nye biler (person-, vare- og lastbiler samt busser) som anskaffes i Danmark og de omfatter selvsagt alle teknologierne – el, brint, hybrider, diesel, benzin, gas. 

Kildeangivelse

De Danske Bilimportører, bilstatistik.dk