Første kvartal af 2024 har budt på markante fremgange hos både varebiler, lastbiler og busser. Til gengæld mangler der tempo på udrulningen af eldrevne køretøjer, hvor der fortsat kan sikres bedre politiske rammer.

I første kvartal af 2024 har varebilsalget måned for måned oplevet vækst, og afslutningen af marts markerer et halvt år med udelukkende positive tal for varebilsalget. Der blev indregistreret knap 2.700 nye varebiler i marts, hvilket fik antallet for kvartalet op på 6.779 nye varebiler. Det svarer til en stigning på 17,1 procent sammenlignet med første kvartal sidste år. Markedsandelen for de elektriske varebiler er også vokset med 0,7 procentpoint.

2024 er kommet rigtigt godt fra start, med et flot resultat for varebilsalget i første kvartal. Det er glædeligt at se et marked i vækst, i modsætning til 2023, der var præget af store udsving. Det er dog vigtigt for den grønne omstilling, at der kommer mere tempo på udrulningen af elvarebiler,” siger Mads Rørvig, adm. direktør for De Danske Bilimportører.

Første kvartal af 2024 bød ligeledes på fremgang i antallet af nye lastbiler. Der blev indregistreret 55 flere lastbiler end i første kvartal af 2023, hvilket svarer til en stigning på 4,7 procent. Desværre er der også stilstand i den grønne omstilling, når det kommer til drivmiddelfordelingen hos de nyregistrerede lastbiler, hvor de eldrevne lastbiler fylder mindre i nysalget end de gjorde for et år siden.

“Lastbilsalget for 2024 ligger over niveauet for 2023, men det er ærgerligt, at udrulningen af elektriske lastbiler er gået i stå. Det er formentlig en konsekvens af, at vognmændene afventer puljen fra finansloven, der er afsat til at støtte omstillingen til grøn tung transport. Det vil gavne den grønne omstilling, at midlerne fra puljen kommer ud og leve hurtigst muligt,” siger Mads Rørvig.

De Danske Bilimportører udsender hver måned en pressemeddelelse om salget af varebiler, lastbiler og busser i Danmark på baggrund af data fra bilstatistik.dk


Varebilsalget i vækst det seneste halvår

I første kvartal fortsatte væksten i varebilsalget fra fjerde kvartal af 2023, hvorfor det nu har været kontinuerligt opadgående i et halvt år. Der blev indregistreret 6.779 nye varebiler i kvartalet, hvilket er 990 flere end i første kvartal af 2023, hvor der til sammenligning blev indregistreret 5.789 nye varebiler. Fremgangen for kvartalet er dermed på 17,1 procent sammenlignet med året forinden.

Diesel dominerer fortsat blandt varebilerne

2024 starter ud med en tendens, hvor andelen af nye dieseldrevne varebiler hver måned er steget sammenlignet med året forinden. De dieseldrevne varebiler forøgede i første kvartal af 2024 deres andel med 2,8 procentpoint sammenlignet med første kvartal af 2023 og udgjorde derved 80,6 procent af nyregistreringerne. De elektriske varebiler forøgede deres markedsandel en anelse med 0,7 procentpoint fra 10,6 procent i første kvartal 2023 til 11,3 procent i år. De resterende drivlinjer havde det til fælles, at de alle gik tilbage i andel.

Større forskydning i varebilernes vægtklasser

Første kvartal af 2024 bød på større forandringer, når det kommer til forskydninger i varebilernes vægtklasser. Den lettere vægtklasse (op til 2.500 kg) gik væsentligt tilbage i andel med 11 procentpoint og udgjorde, til forskel for 2023, den mindste andel af markedet med sine 18,5 procent.  På bekostning af den lettere vægtklasses tilbagegang, gik den tungere vægtklasse (over 3.491 kg) frem med 1,6 procentpoint og blev derved den næstmest populære vægtklasse med en markedsandel på 26,1 procent. Den mellem-tunge vægtklasses (2.501 - 3.490 kg) vedblev den mest populære med en markedsandel på 55,4 procent efter en større fremgang på 9,4 procentpoint.

Fremgang til lastbilerne

Lastbilerne kom godt fra start i 2024, med større fremgange i både januar og februar, dog med tilbagegang i marts. Det samlede indregistreringstal for kvartalet landede på 1.229, hvilket er 55 flere lastbiler end samme periode året forinden og svarer til en vækst på 4,7 procent.

Tilbagegang for de elektriske lastbiler

I årets første tre måneder er udviklingen for elektrisk drevne lastbiler i nyregistreringerne gået tilbage. Den elektriske andel er i kvartalet gået tilbage med 0,5 procentpoint. Derved udgjorde el-lastbilerne 6,8 procent af de nye lastbiler i kvartalet, hvilket var en mindre andel end i 2023. De dieseldrevne lastbiler forblev ikke blot det mest populære valg, men steg yderligere med 3,8 procentpoint i markedsandel sammenlignet med første kvartal af 2023. Diesel-lastbiler udgjorde dermed 93,2 procent af de nyregistrerede lastbiler i kvartalet.

Vægtinddelingen forblev stort set uændret

Lastbilernes markedsandele i første kvartal af 2024 fordelt på vægtklasse forblev, stort set, uændret. Den lettere vægtklasse (op til 16 ton) steg en anelse med 0,5 procentpoint og endte med en markedsandel på 9,9 procent. Den mellemtunge vægtklasse (16-24 ton) gik stort set tilsvarende frem med 0,6 procentpoint og opnåede en markedsandel på 22,8 procent af nyregistreringerne. Den mest populære vægtklasse vedblev derfor den tunge vægtklasse på trods af en mindre tilbagegang på 1 procentpoint. Den tunge vægtklasses (over 24 ton) stod for mere end 2 ud af 3 nyregistrerede lastbiler i kvartalet med en markedsandel på 67,3 procent.

Bussalget næsten fordoblet

Første kvartal af 2024 bød på en markant fremgang i antallet nyregistrerede busser, hvor der blev indregistreret 49 flere enheder sammenlignet med samme periode sidste år. Dette udgør en stigning på 90,7 procent. Dog skal der som altid tages forbehold for, at der generelt sælges relativt få enheder i bussalget og at salg ofte sker i større partier. Derfor er analyserne baseret på et mindre datasæt, sammenlignet med varebiler og lastbiler. Dog viser første kvartal af året en betydelig vækst i bussalget.

Pressefoto

Klik her

Kildeangivelse

Gengivelse af pressemeddelelsens tekstindhold bedes kildeangivet: De Danske Bilimportører

Gengivelse af tal og statistikker bedes kildeangivet: Bilstatistik.dk

 

Yderligere oplysninger

Mads Rørvig

Adm. direktør

+45 30 16 10 04 mr@bilimp.dk

Kristine Bonnerup Vind

Konsulent

+45 31 36 90 66 kbv@bilimp.dk

Fakta 

De Danske Bilimportører er brancheorganisation for bilproducenternes repræsentation i Danmark. Vi repræsenterer alle nye biler (person-, vare- og lastbiler samt busser) som anskaffes i Danmark og de omfatter selvsagt alle teknologierne – el, brint, hybrider, diesel, benzin, gas. 

Kildeangivelse

Gengivelse af tekst: De Danske Bilimportører

Gengivelse af tal og statistik bedes kildeangivet: bilstatistik.dk