Nyheder / Bilsalg 1. april 2023

Flot fremgang i bilsalget i marts

image description

I marts 2023 blev der indregistreret 23 procent flere personbiler end sidste år. Knap halvdelen af de solgte biler er nu opladelige.

Marts måned fortsætter med fremgang i bilsalget, hvor 17.960 nye personbiler blev indregistreret, hvoraf 47 procent var opladelige.

Marts bygger dermed videre på den fremgang, der har været siden årsskiftet, hvor der generelt har været stigninger sammenlignet med året 2022. Første kvartal af 2023 er landet på 39.957 nyregistreringer, hvilket er en stigning på 17 procent sammenlignet med året før.

”Bilåret 2023 er startet godt og har holdt tempoet igennem januar, februar og nu marts. Der er kommet gang i leveringerne af nye biler, og særligt elbilerne har oplevet en stor fremgang. ” siger Mads Rørvig, adm. direktør i De Danske Bilimportører.

Elbilerne i markant fremgang

Det er særligt elbilerne, der oplever stor fremgang på det danske marked. Marts måned bød på 6.554 nye elbiler, hvilket er en stigning på 157 procent sammenlignet med sidste år. I marts blev der yderligere indregistreret 1.926 pluginhybrid-biler, hvilket bringer den opladelige andel af indregistrerede biler på 47 procent

Denne fremgang betyder, at der i 2023 indtil videre er kommet 11.902 nye elbiler ud på de danske veje, hvilket er en fordobling i forhold til første kvartal sidste år.

”Danskerne er i fuld gang med at omstille sig til elbilerne, og det går meget stærkt lige nu. Det betyder, at samfundet skal have fokus på at få udbredt ladestandere, så alle har mulighed for at lade sin bil – både hvis du bor i parcelhus og i etageejendom”, siger Mads Rørvig, adm. direktør i De Danske Bilimportører.

 


Marts måned fortsætter med fremgang i bilsalget, hvor 17.960 nye personbiler blev indregistreret. Heraf var 47 procent opladelige. Marts bygger dermed videre på den fremgang, der har været siden årsskiftet, hvor der generelt har været stigninger sammenlignet med året 2022. Første kvartal af 2023 er landet på 39.957 nyregistreringer, hvilket er en stigning på 17 procent sammenlignet med året før.

De 3 mest populære mærker i marts måned var henholdsvis Tesla, Volkswagen og Audi.

Elbilerne i markant fremgang

Det er særligt elbilerne, der oplever stor fremgang på det danske marked. Marts måned bød på 6.554 nye elbiler, hvilket er en stigning på 157 procent sammenlignet med sidste år. I marts blev der yderligere indregistreret 1.926 plug-in hybridbiler, hvilket bringer den opladelige andel af indregistrerede biler på 47 procent. Denne fremgang betyder, at der i 2023 indtil videre er kommet 11.902 nye elbiler ud på de danske veje, hvilket er en fordobling i forhold til første kvartal sidste år. Elbilernes udbredelse i Danmark er, sammen med nyere teknologi i fossil-drevne biler, årsagen til at CO2-udledningen fra nye biler er faldet siden 2019.

Plug-in hybrid salget falder

Der er blevet indregistreret 693 færre plug-in hybridbiler i marts 2023, sammenlignet med marts 2022. Dette resulterer i et fald på 26,5 procent. Dette er en del af en tendens der har stået på over flere måneder, hvor der har været faldende interesse for plug-in hybriderne blandt danskerne. Dette skyldes aftalen om registreringsafgift fra 2020, som betød at afgifterne på plug-in hybrider ville stige i de kommende år. I løbet af 2022 byttede elbilerne og plug-in hybriderne plads i forhold til andel af salget, og elbilerne er fortsat i føring.

Drivmiddelfordelingen

Udviklingen i elbilsalget får drivmiddelfordelingen får første kvartal til at forskyde sig. Sammenlignet med første kvartal 2022, så er andelen af elbiler gået 12,5 procentpoint frem og udgør dermed en andel på 29,8 procent af det samlende personbilsalg. Dette sker blandt andet på tilbagegang i andele for plug-in og diesel, som er gået tilbage med hhv. 6,4 og 2,8 procentpoint. Den største andel indtages fortsat -  på trods af en mindre nedgang på 3,2 procentpoint - af benzindrevne biler.  Benzinen udgør en andel på 52,8 procent af bilsalget i første kvartal 2023. For marts måned er det tilmed knapt halvdelen af salget som er opladeligt. For kvartalet er dette tal knapt 40 procent, hvilket sammenlignet med første kvartal sidste år, er en stigning på 6,1 procentpoint. Med denne udvikling følger store krav til ladeinfrastrukturen, da der bliver flere biler om ladestanderne, hvis ikke antallet af ladestandere følger med udviklingen.

Segmentfordeling

Segmentfordelingen for marts måned viser endnu engang, at danskerne fortrækker SUV'er. Internt i SUV segmentet er der forskydninger sammenlignet med marts måned sidste år. De små SUV’er har andel på 9,92 procent sammenlignet med 16,4 procent i marts 2022. Der er dermed tale om en tilbagegang på 25,8 procent. Endnu større interesse er der for de større SUV'er. De mellemstore SUV'er har en markedsandel i marts på 21,2 procent. De store SUV'er udgør 25 procent af bilsalget, hvilket er det største blandt et enkelt segment. De store SUV'er gik frem med 180 procent, fra 1.603 enheder i marts 2022 til 4.489 i marts 2023. Et andet segment der har oplevet fremgang i marts er sport segmentet, som er gået fra 19 biler i marts 2022 til 52 biler i marts 2023. Dette er en stigning på 173,68 procent.

Fordeling mellem leasing og køb

I løbet af 2022 har private og erhvervsanskaffelser fulgtes ad, men siden årsskiftet har der været en fremgang i private anskaffelser. Markedet har været præget af usikkerhed, som har påvirket forbrugerne. Der er dog stigning i de private anskaffelser, hvor andelen af privatleasing er faldende fra 17,3 procent i februar 2023 til 13,8 procent i marts 2023. Der vidner om at usikkerheden er aftagende, da forbrugerne vælger at købe fremfor leasing, som er mindre forpligtende. Erhvervsleasingen har været stigende siden årsskiftet, hvor den er steget fra en andel på 33,8 procent i januar til 39 procent i marts måned. Det vidner om at leasing bliver mere og mere attraktivt for virksomhederne.

 

Yderligere oplysninger

Citater mv.
Mads Rørvig
Adm. direktør

Fakta 

De Danske Bilimportører er brancheorganisation for bilproducenternes repræsentation i Danmark. Vi repræsenterer alle nye biler (person-, vare- og lastbiler samt busser) som anskaffes i Danmark og de omfatter selvsagt alle teknologierne – el, brint, hybrider, diesel, benzin, gas. 

Kildeangivelse

Gengivelse af tekst: De Danske Bilimportører

Gengivelse af tal og statistik bedes kildeangivet: bilstatistik.dk