120.750 personbiler, 17.287 varebiler, 2.576 lastbiler og 281 busser fik nummerplader på i årets første halve år. De grønnere biler er også i stor fremgang – her kom 524 elbiler og 1.595 plug-in hybrider ud på vejene.

Personbiler
Den 1. juli sendte vi pressemeddelelse ud om antallet af solgte personbiler samt top 3 over bilmodeller og mærker. Nærværende pressemeddelelse indeholder for personbilernes vedkommende statistik og kommentarer til segmentfordelingen, leasing og salget af de mere miljøvenlige elbiler og plug-in hybridbiler.
Segmenter
Det går generelt godt med personbilsalget, men hvilke typer og størrelser af biler, køber danskerne? Her er tendensen: Færre af de mindste biler, et stabilt mellemsegment og en stor stigning blandt SUV’er – primært blandt de såkaldte crossovers. Derfor er konklusionen for årets første halvår også, at danskerne fortsætter med at rykke over i lidt større – og ikke mindst sikrere – biler i 2018.

Mikrobilernes andel er faldet fra ca. 21% for to år siden, til nu kun at udgøre 10% for det første halvår af 2018. B-segmentet har i mange år været det mest solgte i Danmark, hvor vores biler generelt er lidt mindre end i vores europæiske nabolande – andelen ligger på ca. 26% for år til dato (et fald på et par procentpoint sammenlignet med for to år siden). De seneste måneder har vi dog set, at SUV-segmentet har overhalet indenom. Vi ser et mindre fald i den lille mellemklasse (C-segmentet) fra 18-20% de seneste år til nu at være ca. 17%. Den store mellemklasse (D-segmentet) er rykket et par procentpoint op til nu at udgøre knap 11% for de første 6 måneder af 2018. Højdespringeren er crossovers i SUV’ernes J-segment, som altså er sprunget fra at udgøre ca. 12% af markedet for to år siden, til i årets første halvår at udgøre en andel af det samlede salg på knap 27%. Dermed bliver SUV-segmentet med de populære cross-overs det største segment.
Her er det vigtigt at præcisere, at der er rigtig mange forskellige biler i J-segmentet, men fælles for dem, er en høj bil sammenlignet med de traditionelle sedan’er, stationcars og hatchbacks: den er lettere at komme ind og ud af, har en høj siddeposition, der er god plads generelt og som fører har man et godt overblik –  noget mange værdsætter.
Nu hvor bilafgifterne er sat ned ad flere omgange de seneste par år, fortsætter tendensen med, at danskerne køber lidt større biler – flere har fået mulighed for at rykke et nummer op i bilstørrelse for de samme penge. Det betyder også, at flere går efter de mere rummelige biler, hvor der er plads til hele familien – også når der skal køres længere ture. Det ser vi som en meget naturlig udvikling, da danskerne traditionelt har kørt i mindre biler end vores europæiske naboer. Nu har de så fået mulighed for at vælge de biler, der rent faktisk passer til deres behov: de større, mere sikre og miljøvenlige biler,” udtaler direktør hos De Danske Bilimportører, Gunni Mikkelsen.
Leasing
Et overblik over leasing viser et dyk i andelen af leasede biler sammenholdt med traditionelt salg af biler, som er blevet mere attraktivt efter efterårets aftale om bilafgifter, hvor særligt leasing blev berørt. I årets første halvår, er der i alt leaset 43.027 personbiler, som udgør 35% af det totale bilsalg– et fald på ca. 6% sammenlignet med samme periode sidste år. Erhvervsleasingen udgør knap 77% af den totale leasing mod ca. 23% privatleasing. Det er særligt privatleasingen, der er faldet en del fra at udgøre omkring 30% af totalleasingen sidste år til nu at være faldet med 6-7%.
Direktør hos De Danske Bilimportører, Gunni Mikkelsen forklarer:
Årsagen til faldet i leasede biler er uden tvivl de ændrede vilkår for leasing, der kom med efterårets politiske aftale om bilafgifterne, hvor der dels kom en lettelse i registreringsafgiften, men også en stramning af reglerne for leasing – så der for leasingbiler skal betales registreringsafgift af et, gennemsnitlig set, højere beløb. Derfor har afgiftsnedsættelsen da heller ikke slået igennem med samme effekt på leasede biler, som vi ser med traditionelt køb, hvor danskerne er begyndt at købe lidt større biler. Dog ser vi, at leasing igen begynder at stige fordi det alt andet lige er en attraktiv anskaffelsesform for mange – både for private forbrugere og virksomhederne.
Elbiler og plug-in hybridbiler
I juni måned fik 121 elbiler nummerplader på og vi er nu oppe på 524 elbiler for årets første halve år – en stor stigning i forhold til sidste års begrænsede antal på 137 styks. For de populære plug-in hybridbiler eller opladningshybrider, som de også kaldes, kom vi op på 246 i juni og samlet for årets 6 måneder, kom der 1.595 ud på vejene. En markant stigning idet der til sammenligning kun kørte 109 plug-in hybrider ud på vejene i de tilsvarende måneder sidste år.
Vi er bestemt glade for, at der i årets første halvår er sket en positiv udvikling mod grønnere biler. Vi hører fra importørerne og deres forhandlere, at der er stor efterspørgsel og nysgerrighed fra kunderne –. Faktisk kan flere importører ikke levere bilerne før om et halvt år fordi efterspørgslen er så stor og fabrikkerne ganske enkelt ikke kan følge med. Men vi er nødt til fortsat at spise brød til, for uagtet den positive udvikling, er det stadig meget små mængder i forhold til de konventionelle biler. Vi glæder os dog uanset til at følge og bidrage til den grønne udvikling,” fortæller direktør hos De Danske Bilimportører, Gunni Mikkelsen.
Varebiler
3.217 varebiler fik nummerplader på i juni. Det er et fald på omkring 400 varebiler (knap 12%) i forhold til sidste års salg i juni. Kigger vi blot en måned tilbage, ser vi dog kun et marginalt fald på 5%.
I årets første halve år er der kommet 17.281 varebiler på vejene mod 18.511 sidste år i samme periode – altså et fald på ca. 1.200 varebiler og ca. 7%. Men både april og maj har været gode måneder for varebilsalget og vi har også positive forventninger fremadrettet, da det generelle billede fortsat er, at vi er på et højt niveau.
Juni måneds salg faldt lidt, men de seneste forårsmåneder har været rigtig gode – og vi er på et højt og stabilt niveau for varebilerne fordi der stadig er høj aktivitet i erhvervslivet. Vi følger som altid udviklingen tæt, men på nuværende tidspunkt er der ingen grund til bekymring,” udtaler Gunni Mikkelsen, direktør for De Danske Bilimportører.
Lastbiler
I juni landede vi på 458 solgte lastbiler – 2% i plus i forhold til maj. Holdt op mod sidste års salg i juni er der også en lille stigning – her på 4%. Efter årets første halve år er der kommet 2.576 nye lastbiler på de danske veje – marginalt over sidste år med 1,5%. Så selvom måneden ikke er helt tilfredsstillende, er det samlede lastbilsalg for året stadig, hvad man vil betegne som på linje med sidste år.
Direktør hos De Danske Bilimportører, Gunni Mikkelsen uddyber:
Det går rigtig godt med lastbilsalget og juni blev ganske flot – det er vi naturligvis tilfredse med. Og det er vi særligt fordi det også er en indikator på, at der er godt gang i hjulene i ’erhvervsdanmark’. Efterspørgslen efter lastbiler har været høj længe – både herhjemme og i resten af Europa.
Når man ser på fordelingen af lastbilsalget, er det de samme tendenser, vi længe har set: nemlig, at de mindste lastbiler op til 15 tons totalvægt er faldende – i årets første halvår er andelen af små lastbiler på ca. 8%.
Busser
For busmarkedet er den overordnede tendens afgørende fordi markedet er præget af enkelte og større ordrer, som et resultat af større udbud af transportydelser.
Aktuelt blev bussalget i juni på 55 busser, hvilket er på linje med sidste måneds 47 styks. Efter årets første seks måneder, er det blevet til 281 busser, hvilket er noget lavere end sidste års ekstremt høje bussalg på 410 i samme periode. Modsat er vi på samme niveau sammenlignet med året før (2016) og bussalget svinger generelt meget og er afhængig af offentlige udbud.
Top 10 lister
Vedhæftet finder du top 10 lister for de enkelte segmenter (personbiler), top 20 liste over mest solgte personbiler, top 10 liste over mest solgte modeller blandt varebilerne for juni samt de detaljerede rapporter.
Kildeangivelse 
Alle gengivelser af data og oplysninger bedes kildeangives med: De Danske Bilimportører.
Yderligere oplysninger
Direktør Gunni Mikkelsen på tlf. 3136 1041 eller gmi@bilimp.dk