Flot fremgang til de tunge køretøjer efter en god juni måned, hvor første halvår af 2021 afsluttes med i alt 17.157 nye varebiler og 2.309 nye lastbiler.

Det første halve år af 2021 byder på fremgang til alle de tunge køretøjer, sammenlignet med første halve år i 2020. I juni er fremgangen størst hos lastbilerne, hvor der med 420 lastbiler blev indregistreret 61,5 procent flere, sammenlignet med juni sidste år. For det første halve år af 2021, er der også fremgang for lastbilerne på 16,7 procent, sammenlignet med perioden i 2020, med i alt 2.309 solgte varebiler. Med til historien hører, at salget i 2019 var væsentligt over normalen, og 2. kvartal 2020 var under normalen. Dette skyldes blandt andet ikrafttrædelse af flere nye regler hen over sommeren. Nu er vi igen på niveau med salget fra før 2020.  

”Lastbilsalget i første halvår har været absolut tilfredsstillende, efter et noget svagere første halvår i 2020 og et ualmindelig højt i 2019 er vi nu på et normalt og absolut tilfredsstillende niveau for efterspørgsel i sektoren,” siger adm. direktør for De Danske Bilimportører, Mads Rørvig 

Også varebilerne oplevede stor vækst både for måneden og det første halve år, sammenlignet med 2020. I juni blev der indregistreret 3.117 nye varebiler, hvilket er flere end perioden året før og for det første halve år blev det til i alt 17.157 varebiler. Det er en stigning på 22,7 procent sammenlignet med 2020, som dog var påvirket af Covid-19. Varebilssalget nu er på niveau med tiden før og således på et stabilt og ganske tilfredsstillende niveau, der også afspejler den høje aktivitet i erhvervslivet. 

”Efterspørgslen på varebiler er tilbage på sporet, efter et fald i første halvår 2020, hvilket flugter med indikatorerne og den generelle opfattelse af aktivitetsniveauet i erhvervslivet – niveauet er som i årene forud for 2020 – og det er absolut positivt,” udtaler Mads Rørvig. 

                                                                                   ____________________________

 

Analyse af det samlede bilsalg 

Denne analyse indeholder statistik og kommentarer om salget af varebiler, lastbiler og busser.  

Pressemeddelelse om personbilsalget i første halvår 2021 finder du her 

Flot fremgang til varebilerne i første halvår af 2021  

I juni måned 2021 blev der registreret 3.117 nye varebiler, hvilket er en flot fremgang på 33,8 procent sammenlignet med juni måned sidste år, hvor der blev indregistreret 2.330 varebiler. Med denne fine fremgang og flotte salg i juni måned, så ender varebilerne årets første halvår med 17.157 nyregistrerede varebiler. Det er altså ikke kun i juni måned, at varebilerne oplever en flot fremgang, også for halvåret ser vi en stigning på 22,7 procent, sammenlignet med første halvår i 2020, hvor der i alt blev indregistreret 13.985 varebiler.  

Vender vi blikket mod vægtklasserne var det især de tunge (over 3.490 kg) og mellemtunge (2.501-3.490 kg) vægtklasser, der oplevede en fremgang i 2021’s første halvår. De mellemtunge biler udgør stadig klart den største markedsandel på 52 procent, hvilket er en stigning på 2,3 procentpoint, sammenlignet med første halvår i 2020, hvor de udgjorde en markedsandel på 49,7 procent. Markedsandelen for de tungeste varebiler steg med 2,1 procentpoint fra 21,7 procent til 23,8 procent fra første halvår 2020 til dette års første halvår.  

Stigningen er sket på bekostning af de mindste varebiler (op til 2.500 kg), der har afgivet 4,2 procentpoint af sin markedsandel, fra 28,5 procent i 2020’s første halvår, til 24,3 procent i første halvår af 2021.  

Lastbilerne holder godt fast i fremgangen  

Siden februar 2021 har lastbilsalget ligget stabilt over tallene fra sidste år, tilbagegangen fra sidste halvår af 2020 er altså vendt på hovedet og lastbilsalget slutter første halvår af 2021 med 2.309 nye lastbiler på de danske veje, en flot fremgang på 16,9 procent. Det var ikke kun år-til-dato, at lastbilsalget oplevede en fremgang, også for juni måned steg lastbilsalget med hele 61,5 procent fra 260 nye lastbiler i juni 2020 til 420 i juni 2021.  

Det var kun de mellemtunge lastbiler (16,001 til 24 ton), der øgede deres markedsandel i første halvår af 2021. De øgede deres markedsandel med 3,4 procentpoint fra 20,1 procent i første halvår af 2020 til 23,5 procent i 2021De mindste lastbiler (op til 16 ton) tabte i første halvår af 2021 1,1 procentpoint af deres markedsandel, mens de tungeste lastbiler (over 24 ton) afgav 2,3 procentpoint af deres markedsandel.  

Bussalget har vendt skuden og genåbningen kan mærkes   

Endnu en flot måned til bussalget hjælper på fremgangen i det første halvår af 2021. Med 106 nye busser i juni måned 2021 er der solgt mere end 7 gange så mange busser i juni 2021 som juni 2020, hvor kun 14 nye busser blev indregistreret. Med denne flotte juni måned, ender bussalget for det første halvår af 2021 på hele 295 nye busser, hvilket er en stigning på næsten 100 procent (98,0 %) sammenlignet med det første halve år af 2020.     

Bussalgets udvikling skal som altid tages med nogle forbehold, da vi analyserer relativt små tal, og da enkelte leverancer eller udeblivelsen af samme kan påvirke udviklingen markant. Som følge af at mange trafikselskaber udskød deres køb af nye busser i 2020, er det forventninger om et fornuftigt bussalg i 2021.  

 

Yderligere oplysninger 

  • Interview og citater: 
    Adm. Direktør Mads Rørvig, tlf. +45 30 16 10 04 eller mr@bilimp.dk
     
  • Data, statistik og bilag: 
    Seniorkonsulent Caroline Høegh-Guldberg, tlf. +45 20 32 13 70 eller chg@bilimp.dk 

Pressefoto 

Klik her  

Kilde 

De Danske Bilimportører på baggrund af data fra Bilstatistik.dk. 

Kildeangivelse 

Gengivelse af tekstindhold bedes kildeangivet: De Danske Bilimportører 

Gengivelse af tal og statistikker bedes kildeangivet: Bilstatistik.dk 

Fakta 

De Danske Bilimportører er brancheorganisation for bilfabrikkernes repræsentation i Danmark. Vi repræsenterer alle nye biler (person-, vare- og lastbiler samt busser) som anskaffes i Danmark og de omfatter selvsagt alle teknologierne – el, brint, hybrider, diesel, benzin, gas. 


Følg os på: