Der er fart på salget af tunge kommercielle køretøjer i EU, med vækst i både varebil, lastbil og bussalget. I første kvartal af 2023 var der forskydninger i drivmiddelfordelingen for kommercielle køretøjer i EU. Diesel er dog stadig det foretrukne drivmiddel blandt både busser, varebiler og lastbiler, selvom der er fremgange til andre drivmidler.

I første kvartal af 2023 blev der registreret 355.553 varebiler i EU, hvilket er en stigning på 7,7 procent. På de fire primære europæiske markeder var der vækst i tre af dem. Spanien indtog førstepladsen for første kvartal når det kommer til varebiler. Her kunne Spanien præsentere en betydelig vækst på 31,2 procent, hvilket udgør 34.200 nye enheder. Tyskland og Italien oplevede mere beskedne stigninger på henholdsvis 9,2 og 7 procent. Frankrig var det eneste af de fire primære markeder, som oplevede et fald. Faldet i det franske varebilssalg var på 3 procent. På trods af tilbagegangen er Frankrig det land i EU, som i første kvartal havde det største antal registreringer, hele 87.842 nye enheder.

Nyregistreringer af lastbiler var stigende i EU i løbet af første kvartal 2023. Her havde man en stigning i EU på 19,4 procent, hvilket resulterer i 86.455 nye enheder. Samtlige medlemslande oplevede vækst, på nær Danmark, der havde en tilbagegang. Det kan skyldes ændring i afskrivningsreglerne ved årsskiftet, som udløste et større antal nye lastbiler i slutningen af 2022, og derfor et mindre antal i første kvartal 2023. Blandt de fire største markeder, var der betragtelig fremgang. Størst var fremgangen i Tyskland og i Polen, der oplevede markante stigninger på henholdsvis 20,9 og 19,1 procent. Derefter følger Frankrig med en fremgang på 12,4 procent og Italien med en vækst på 9,5 procent.

For busserne var der også fremgang i EU. De nye mellem- og tunge busser gik frem med 7.309 enheder i løbet af første kvartal af 2023, hvilket er en stigning på 15,5 procent. Frankrig havde det største salg i kvartalet med 24.107 nyregistreringer, hvilket er en fremgang i Frankrig på 23,5 procent. Der var også stor vækst i Sydeuropa, hvor Spanien og Italien havde markante procentvise fremgange på hhv. 68,7 og 64,1 procent. Tyskland kunne også præsentere en vækst på 16,2 procent.

Salget af både busser, vare- og lastbiler er kommet rigtig godt fra starten i 2023 på tværs af EU-landene. Samtidig sker der forskydninger i drivmiddelfordelingen, til fordel for de opladelige køretøjer og dermed den grønne omstilling,” siger Mads Rørvig, adm. direktør for De Danske Bilimportører.

Drivmiddelfordeling

I første kvartal af 2023 var diesel fortsat det dominerende drivmiddel for varebiler i EU. Diesel udgør drivmidlet i 84,5 procent af de solgte varebiler i EU. Dog er markedsandelen faldende, hvor den er faldet 2,7 procentpoint fra 87,2 procent i 2022 til de nuværende 84,5 procent. Elektrisk opladelige varebiler har haft den største procentvise vækst af alle drivlinjer. De elektrisk opladelige varebiler oplevede en procentvis fremgang på 77 procent, hvilket resulterer i 259.449 nye enheder. Dette skubber markedsandelen op på 6,2 procent af varebilsregistreringerne. Dette er en stigning på 2,4 procentpoint.

 

Som ved varebilerne er diesel også det foretrukne drivmiddel for lastbiler i EU. Hele 96,1 procent af nyregistreringerne af lastbiler i første kvartal af 2023 var diesel. Registreringer af nye diesellastbiler steg med 19,4 procent i første kvartal 2023. Mange af markederne i EU havde to- eller trecifrede fremgange. For de elektrisk opladelige lastbiler var der en markant fremgang på hele 408,5 procent. Det giver de elektrisk opladelige lastbiler en markedsandel på 1,1 procent af lastbilerne i EU.

I første kvartal 2023 blev der solgt 1.053 elektrisk opladelige busser i EU. Dette er en procentvis fremgang på 47,1 procent. Denne fremgang resulterer i en markedsandel på 14,4 procent i første kvartal af 2023. Frankrig og Spanien, det største og tredjestørste marked i EU, havde i første kvartal begge trecifret vækst på henholdsvis 136,7 procent og 491,3 procent.

Der var også fremgang blandt de hybride elbusser, hvor der var en vækst i EU på 146,9 procent. Det giver hybridbusser en større markedsandel på 14,5 i første kvartal 2023. Det er en fremgang på 7,7 procentpoint sammenlignet med første kvartal af 2022. Dette resultat kommer på baggrund af en eksplosiv vækst i Frankrig på 1.255 procent og en - sammenlignet med Frankrig - moderat stigning i Tyskland på 42,4 procent. Frankrig og Tyskland står tilsammen for mere end halvdelen af alle solgte hybridbusser i EU. På trods af de markante fremgange i både salg og markedsandele for de alternative drivlinjer, så har dieselbusser fortsat den største markedsandel på 61 procent.

Yderligere oplysninger

Mads Rørvig

Adm. direktør

+45 30 16 10 04 mr@bilimp.dk

Bilindustrien er arbejdsgiver for 13 millioner europæere. I den europæiske union bliver der produceret knap 13 millioner biler, hvor de største producenter er Tyskland, Spanien, Frankrig og Tjekkiet (2020). På globalt plan blev der solgt 63 millioner biler, hvoraf 15.7 procent af dem blev afsat i EU i 2020, ud af de 11.7 millioner motordrevne køretøjer, var størstedelen, 10 millioner, personbiler. 5.2 millioner biler blev eksporteret af EU i 2020, prisen på disse bliver var over 900 milliarder kroner. 

Kildeangivelse

De Danske Bilimportører, ACEA