Salget af personbiler blev i maj på 22.283, hvilket er 26% over april måned og 5% over maj måned sidste år. Maj måned konsoliderer dermed det niveau, som vi har set gennem en lang periode. Således ligger de første fem måneder af 2017 på knap 100.000 biler, præcist 99.814, hvilket er 7,1% over de 93.217 som blev leveret i tilsvarende periode sidste år.

Fortsat stærkt salg af personbiler
Salget af personbiler blev i maj på 22.283, hvilket er 26% over april måned og 5% over maj måned sidste år. Maj måned konsoliderer dermed det niveau, som vi har set gennem en lang periode. Således ligger de første fem måneder af 2017 på knap 100.000 biler, præcist 99.814, hvilket er 7,1% over de 93.217 som blev leveret i tilsvarende periode sidste år.
De seneste 12 måneder har vist et pænt stabilt stigende salg, med et gennemsnitligt salg på ca. 19.000 biler om måneden, og tre ekstra høje måneder med over 22.000: juni ’16, marts i år og nu maj måned.

Med et år til dato salg på 7% over sidste år er bilmarkedet således fortsat på et højt niveau, og danskerne forsætter med at anskaffe og udskifte biler i stort antal, og den megen debat om bilpriser og leasing ser ikke ud til at have påvirket efterspørgslen i negativ retning – tværtimod.
’Den generelle stigning i reallønnen, det fortsat meget lave renteniveau og det kontinuerede behov for øget mobilitet kombineret med gode indikatorer for forbrugertilliden bidrager positivt til den store efterspørgsel hos forbrugerne. Samtidig ønsker mange forbrugere en moderne mere sikker og miljøvenlig bil.’ udtaler Gunni Mikkelsen, direktør hos De Danske Bilimportører og fortsætter:

’Hos De Danske Bilimportører er der naturligvis glæde over det fortsat gode salg, og vi har en forventning om at det fortsætter de kommende måneder. En del af de nye biler bidrager til væksten i bilparken og dermed danskernes mobilitet, men den største del er udskiftninger af den eksisterende bilpark, og det er positivt for såvel miljøet og trafiksikkerheden, idet nye biler helt generelt har lavere udledning og er mere trafiksikre end gamle biler. ’ 
Segmenter
Tendenserne for segmenterne er ganske kort, at vi ser en nedgang i andelen af mikrobiler og samtidig en lille vækst blandt de små biler i B segmentet.  Der er også en lille stigning i J segmentet, som hovedsagelig domineres af de såkaldte cross overs. I de øvrige bilklasser er billedet meget lig det tilsvarende sidste år.


Miljøbiler
Antallet af nye elbiler er i de første 5 måneder på blot ca. 55 mod ca. 155 i 2016. Ligeledes er salget af de miljøvenlige opladninghybrider (plug-in hybrider) også på et ganske lavt niveau. I de første 5 måneder i år er der solgt ca. 70 opladninghybrider mod ca. 170 i den tilsvarende periode sidste år*.

Den lov som pålagde elbilerne indfasning af afgift fra januar 2016 har resulteret i det betydelige fald som vi har set – et fald der var større end politikerne havde forventet. Derfor har politikerne bag elbilaftalen nu aftalt at indfasningen af afgifterne udskydes, og der er givet et ekstra incitament til at anskaffe sig en elbil.
Hos De Danske Bilimportører er man glade for den nye aftale, men ser det som endnu en lappeløsning, og ikke de stabile langsigtede rammevilkår som er nødvendig for en yderligere udvikling af markedet for miljørigtige biler.
’Den nye aftale er naturligvis positiv, men problemet er at vilkårene endnu en gang er midlertidige og at forbrugerne såvel som branchen ikke har et stabilt, fremtidssikret og langtidsholdbart afgiftssystem at forholde sig til. For at Danmark rigtig skal kunne få glæde af det kommende store udbud af mere miljørigtige biler, som reelt kan løse danskeres transportbehov, skal vi ikke have mere ”stop and go” politik, men en langsigtet løsning. Igen efterlyser vi en samlet reform af bilafgifterne, så vi i Danmark også kan få glæde af den nye teknologi, som vi ser komme fra fabrikkerne.’ siger Gunni Mikkelsen, Direktør for De Danske Bilimportører.
Da loven endnu ikke er trådt i kraft, kan forbrugerne og erhvervet reelt endnu ikke købe biler til de nye lavere priser. Vi forventer ikke at se noget væsentligt salg før efter lovens ikrafttræden den 1. juli.

Generelle Top 10 lister
I bilagene finder du en overordnet Top 20 liste over mest solgte modeller, samt Top 10 lister for segmenterne A, B, C, D og J.

Kildeangivelse
Alle gengivelser af data og oplysninger bedes kildeangives med: De Danske Bilimportører.
Yderligere oplysninger
Direktør, Gunni Mikkelsen, på tlf. 3136 1041 eller gmi@bilimp.dk

Denne pressemeddelelse er baseret på tal fra SKATs datakørsel fra 27. maj, samt De Danske Bilimportørers egne registreringer – præcisionen antages at være på mere end 99,8% for hele maj måned.
Pressemeddelelse med oplysninger om leasingmarkedet samt for salget af vare- og lastbiler såvel som de detaljerede rapporter udkommer tirsdag d. 6. juni.

*Tallene for elbiler og plug-in er baseret på oplysninger pr. 27. maj, det vurderes dog at der ikke er sket betydelige registreringer fra den 27. til den 31.maj.