Nyheder / Bilsalg 11. marts 2024

Fremgang i februar til både varebiler, lastbiler og busser

image description

I februar oplevede Danmark en markant stigning på knap 22 procent i salget af varebiler og en imponerende vækst på 34 procent i lastbilsalget.

I februar måned fortsatte den positive tendens i varebilsalget, der nu markerer den femte måned i træk med vækst. Der blev indregistreret 2.144 nye varebiler, hvilket svarer til en stigning på 21,7 procent sammenlignet med februar sidste år. De dieseldrevne varebiler var fortsat de mest foretrukne på markedet, men i februar oplevede de elektriske varebiler også en større markedsandel.

De første to måneder af 2024 starter ud med en flot fremgang i varebilsalget.  Efter et 2023, som var præget af store udsving i salget fra måned til måned, er det først og fremmest godt at se et marked i vækst. Dertil er vi naturligvis glade for, at flere af de nye varebiler er elektriske,” siger Mads Rørvig, adm. direktør for De Danske Bilimportører.

Februar bød også på en fremgang i antallet af nye lastbiler. Der blev indregistreret 410 nye lastbiler, hvilket udgør en stigning på hele 34 procent sammenlignet med februar sidste år. Lige som ved varebilerne var diesel også det mest populære drivmiddel blandt de nye lastbiler, men ikke på bekostning af el-lastbilerne, der også formåede at forøge deres markedsandel.

“Lastbilsalget er kommet godt fra start i det nye år, men vi afventer stadig den kommende pulje til støtte af grøn transport, som er en del af finansloven. Det vil sætte skub i udrulningen af elektriske lastbiler og dermed den grønne omstilling af transportsektoren,” siger Mads Rørvig.

De Danske Bilimportører udsender hver måned en pressemeddelelse om salget af varebiler, lastbiler og busser i Danmark på baggrund af data fra bilstatistik.dk


Varebilsalget voksede igen i februar

I februar fortsatte væksten i varebilsalget, som var positivt for femte måned i træk. Der blev indregistreret 2.144 nye varebiler i februar, hvilket er 383 flere end i februar 2023, hvor der til sammenligning blev indregistreret 1.761 nye varebiler. Fremgangen ligger dermed for tredje måned i træk på over 20 procent flere indregistreringer end det forgående år, helt præcist på 21,7 procent i februar.

Diesel dominerer fortsat blandt varebilerne

Februar følger sporene fra januar, hvor andelen af nye dieseldrevne varebiler steg sammenlignet med året forinden. De dieseldrevne varebiler forøgede deres andel med 0,7 procentpoint sammenlignet med februar 2023 og udgjorde derved 83 procent af nyregistreringerne. De elektriske varebiler formåede også at forøge deres markedsandel, dog mere moderat fra 9,9 procent i februar 2023 til 10,6 procent i år. De resterende drivlinjer havde det til fælles, at de alle gik tilbage i andel.

Større forskydning i varebilernes vægtklasser

I februar gentog mønsteret fra januar sig når det kommer til forskydningerne i vægtklassefordelingen for varebiler. Den lettere vægtklasse (op til 2.500 kg) gik tilbage i andel med 11 procentpoint og udgjorde 19,1 procent af markedet, som den mindst populære vægtklasse og måtte se sig overgået af den tungere vægtklasse (over 3.491 kg), som gik frem med 2,6 procentpoint og blev derved den næstmest populære vægtklasse med en markedsandel på 27,3 procent. Den mellem-tunge vægtklasses (2.501 - 3.490 kg) vedblev den mest populære med en markedsandel på 53,6 procent efter en fremgang på 8,3 procentpoint.

Markant fremgang til lastbilerne

Lastbilerne er kommet godt fra start i 2024 og viste imponerende vækst igen i februar, hvor antallet steg med 34 procent sammenlignet med februar sidste år. Der blev indregistreret 410 nye lastbiler, hvilket er 104 flere end i februar 2023.

Tilbagegangen fra januar er vendt for de elektriske lastbiler

I januar var andelen af elektrisk drevne lastbiler i nyregistreringerne mindre end året før, men dette var ikke tilfældet i februar. I februar gik den elektriske andel i den rigtige retning med en lille positiv vækst på 0,5 procentpoint. Derved udgjorde el-lastbilerne 7,1 procent af de nye lastbiler i februar. De dieseldrevne lastbiler forbliver dog det mest populære valg, idet andelen af nye diesel-lastbiler steg med 6,7 procentpoint sammenlignet med februar 2023. Diesel-lastbiler udgjorde i februar 92,9 procent af de nyregistrerede lastbiler.

De mellemtunge lastbiler bliver fortsat mere populære

Lastbilernes vægtklassers markedsandele i februar måned lignede meget dem fra januar. Den lettere vægtklasse (op til 16 ton) gik 3 procentpoint tilbage og endte med en markedsandel på 7,8 procent. Den mellemtunge vægtklasse (16-24 ton) gik frem med 7,9 procentpoint og endte dermed med en væsentlig markedsandel på 31,5 procent af nyregistreringerne. Den mest populære vægtklasse vedblev derfor den tunge vægtklasse på trods af en tilbagegang. Den tunge vægtklasses (over 24 ton) markedsandel faldt med 5 procentpoint, hvilket resulterede i en markedsandel på 60,7 procent.

Stigning i antallet af busser

Februar bød ligeledes på en  stigning i antallet af nye busser, hvor der blev indregistreret 26 flere enheder sammenlignet med samme periode sidste år. Dette udgør en stigning på 18,2 procent. Der skal som altid tages forbehold for, at der generelt sælges få enheder, og at salg ofte sker i større partier. Derfor er analyserne baseret på et lille datasæt, der er præget af store udsving fra måned til måned.

Pressefoto

Klik her

Kildeangivelse

Gengivelse af pressemeddelelsens tekstindhold bedes kildeangivet: De Danske Bilimportører

Gengivelse af tal og statistikker bedes kildeangivet: Bilstatistik.dk

 

Yderligere oplysninger

Citater mv.
Mads Rørvig
Adm. direktør
Data
Kristine Bonnerup Vind
Konsulent

Fakta 

De Danske Bilimportører er brancheorganisation for bilproducenternes repræsentation i Danmark. Vi repræsenterer alle nye biler (person-, vare- og lastbiler samt busser) som anskaffes i Danmark og de omfatter selvsagt alle teknologierne – el, brint, hybrider, diesel, benzin, gas. 

Kildeangivelse

Gengivelse af tekst: De Danske Bilimportører

Gengivelse af tal og statistik bedes kildeangivet: bilstatistik.dk