Med 2.857 nye varebiler og 308 nye lastbiler havde de tunge køretøjer en udmærket maj måned.

Både vare- og lastbiler tog revanche ovenpå en sløj maj måned sidste år, der stod i coronaens tegn. Bedst gik det varebilerne, som der blev indregistreret 57,6 procent flere af sammenlignet med i fjor. Det betyder, at varebilerne efter årets første fem måneder nu er hele 20,5 procent foran sidste års salg.  

”Selvom om perioderne er svært sammenlignelige er det særdeles positivt at årets hidtidige varebilsalg er så godt kørende. Selv når man sammenligner niveauet med de første fem måneder af 2019, ser udviklingen rigtigt lovende ud,” siger adm. direktør for De Danske Bilimportører, Mads Rørvig

Med 1.890 nye lastbiler år-til-dato ser det bestemt også godt ud for lastbilerne, der ligesom varebilerne også har overhalet niveauet for 2020. Maj måned bidrog alene med 308 lastbiler, hvilket er 15,4 procent flere end sidste år.  

Efterspørgslen efter lastbiler har ikke været synderligt påvirket under corona. Det var heller ikke tilfældet i maj, som sluttede fornuftigt af mod månedens udgang. Lastbilsalget er dog stadig en efter 2019-niveau, som dog også var usædvanligt højt. Et lidt lavere lastbilsalg i 2019 og 2020 var derfor ventet,” udtaler Mads Rørvig. 

                                                                                   ____________________________

 

Analyse af det samlede bilsalg 

Denne analyse indeholder statistik og kommentarer om salget af varebiler, lastbiler og busser.  

Pressemeddelelse om personbilsalget i maj finder du her 

Udmærket varebilsalg 

Med 2.857 nye varebiler lægger maj måned sig langt over samme måned sidste år med en fremgang på 57,6 procent ift. maj 2020, hvor der blev indregistreret 1.813 nye varebiler.  

I årets første fem måneder er der i alt blevet indregistreret 14.040 nye varebiler, hvilket er en stigning på 20,5 procent sammenlignet med samme periode i 2020, hvor det i alt blev til 11.655 nye varebiler. 

Kigger vi på vægtklasserne indenfor varebilsalget, var det endnu engang de mellemtunge varebiler (2.501-3.490 kg), der øgede deres andel af markedet. Denne gang med blot 0,5 procentpoint sammenlignet med maj sidste år. Også i absolutte tal var den mellemtunge vægtklasse populær i maj 2021 med 1.490 nyregistreringer. Den mellemtunge vægtklasse sætter sig dermed på godt over halvdelen af de nyregistrerede varebiler i maj 2021. Denne fremgang er hovedsageligt sket på bekostning af de letteste varebiler (op til 2.500 kg), hvis markedsandel faldt med 0,7 procentpoint sammenlignet med maj i fjor. 

Stabil udvikling i lastbilsalget  

Med 308 nye lastbiler på de danske veje i maj 2021 oplevede lastbilsalget en stigning på 15,4 procent i forhold til maj sidste år på, hvor der blev indregistreret 267 lastbiler.  

Med opsvinget i maj ser år-til-datotallet fornuftigt ud med 1.890 nye lastbiler i 2021, hvilket er en flot stigning på 9,9 procent sammenlignet med samme periode 2020, hvor der kom 1.719 nye lastbiler på vejene i løbet af årets første fem måneder.   

Sædvanligvis var det de tunge lastbiler (over 24 ton), der udgjorde den største andel af lastbilsalget i maj måned. 65,9 procent af de nyregistrerede lastbiler tilhørte således den tungeste vægtklasse. Det er en nedgang på 4,9 procentpoint sammenlignet med maj i fjor.  

De mellemtunge lastbiler (mellem 16-24 ton) vækstede i forhold til maj sidste år og øgede deres markedsandel med hele 3,8 procentpoint. Ligeledes gik det for de små lastbiler (op til 16 ton), der øgede deres markedsandel med 1,1 procentpoint.  

Bussalget tilbage på sporet  

Efter en stor nedgang i april er bussalget nu tilbage på sporet med hele 67 nyregistrerede busser i maj måned 2021, hvilket er over 11 gange så mange nyregistrerede busser som i maj 2020, hvor der kun blev registreret 6 nye busser.  

I alt er der blevet indregistreret 189 nye busser siden januar i 2021, hvilket er en stigning på hele 40 procent, når man sammenligner med årets første fem måneder i 2020.  

Bussalgets udvikling skal som altid tages med nogle forbehold, da vi analyserer relativt små tal, og da enkelte leverancer eller udeblivelsen af samme kan påvirke udviklingen markant. Som følge af at mange trafikselskaber udskød deres køb af nye busser i 2020, er det forventninger om et fornuftigt bussalg i 2021. 

 

Yderligere oplysninger 

  • Interview og citater: 
    Adm. Direktør Mads Rørvig, tlf. +45 30 16 10 04 eller mr@bilimp.dk
     
  • Data, statistik og bilag: 
    Seniorkonsulent Sara Busch, tlf. +45 71 11 94 91 eller sb@bilimp.dk 

Pressefoto 

Klik her  

Kilde 

De Danske Bilimportører på baggrund af data fra Bilstatistik.dk. 

Kildeangivelse 

Gengivelse af tekstindhold bedes kildeangivet: De Danske Bilimportører 

Gengivelse af tal og statistikker bedes kildeangivet: Bilstatistik.dk 

Fakta 

De Danske Bilimportører er brancheorganisation for bilfabrikkernes repræsentation i Danmark. Vi repræsenterer alle nye biler (person-, vare- og lastbiler samt busser) som anskaffes i Danmark og de omfatter selvsagt alle teknologierne – el, brint, hybrider, diesel, benzin, gas. 


Følg os på: