Februar bød på en solid tilgang af nye varebiler. 2.645 nye varebiler blev det til. Det er en vækst på 6,0 procent i forhold til samme måned sidste år, der endda var én dag længere og pandemifri.

Med februars nyregistreringer er niveauet for 2021 således reduceret til 10,9 procent under sidste års niveau i samme periode. Om varebilsalget siger adm. direktør for De Danske Bilimportører, Mads Rørvig:

”Der blev indregistreret rigtig mange varebiler i december i forbindelse med overgangen til det nye afgiftssystem. Det resulterede i en noget fodslæbende januar måned. I februar vendte vi tilbage til normalen – endda med fremgang i forhold til både februar 2020 og februar 2019, hvilket tegner godt for de kommende måneder.” 

Lastbilsalget fortsætter den stabile periode. Tilgangen af nye lastbiler de sidste 8 måneder har næsten været en tro kopi af de samme måneder året for inden. I februar blev det til en beskeden fremgang på 0,6 procent i forhold til februar 2020. Mads Rørvig glæder sig over lastbilsalgets stabilitet:

”Selvom vi har indregistreret en anelse færre lastbiler det sidste halve års tid, er det dejligt at se, at lastbilerne ikke har ladet sig slået sig ud af udefra kommende faktorer. Det havde vi som sådan heller ikke forventet, da lastbiler ofte bestilles længe før de faktisk leveres og indregistreres.”

De stille måneder for bussalget ophørte i februar. Hele 90 nye busser blev det til, hvilket står i skærende kontrast til januar måned, hvor der ikke blev indregistreret en eneste. Hele 55 af de nye busser var elbusser.

 

Yderligere oplysninger

 • Interview og citater:
  Adm. Direktør Mads Rørvig, tlf. +45 30 16 10 04 eller mr@bilimp.dk
 • Data, statistik og bilag:
  PA- & kommunikationskonsulent Sara Gabrielsen, tlf. +45 71 11 94 91 eller slg@bilimp.dk

Pressefoto
Klik her

Fakta
De Danske Bilimportører er brancheorganisation for bilfabrikkernes repræsentation i Danmark. Vi repræsenterer alle nye biler (person-, vare- og lastbiler samt busser) som anskaffes i Danmark og de omfatter selvsagt alle teknologierne – el, brint, hybrider, diesel, benzin, gas.

Kilde
De Danske Bilimportører på baggrund af data fra Bilstatistik.dk.

Detaljeret information
Se venligst nedenstående.

 

—-

Analyse af det samlede bilsalg
Denne analyse indeholder statistik og kommentarer om salget af varebiler, lastbiler og busser. Pressemeddelelse om personbilsalget i februar finder du her.

Fornuftig tilgang af nye varebiler
Med 2.645 nyregistrerede varebiler endte februar måned 6,0 procent over februar sidste år, hvor der blev indregistreret 2.496 nye varebiler. I alt er der indregistreret 4.711 nye varebiler i årets to første måneder, hvilket er 10,9 procent færre end i samme periode af 2020.

Kigger man på vægtklasserne, var det særligt de tunge varebiler (over 3.490 kg), der gjorde sig positivt bemærket i februar måned. Med en fremgang på hele 8,8 procentpoint i forhold til februar i fjor, stod de tunge varebiler for 28,8 procent af de nytilkomne varebiler. Væksten skete på bekostning af de mindste varebiler (op til 2.500 kg), der afgav en markedsandel på 8,4 procentpoint.

Stabil udvikling for lastbilerne
Februar 2021 udmærkede sig ved at være den første måned i 12 måneder, der slog tilgangen af nye lastbiler i samme måned året forinden. 343 nye lastbiler blev det til i den forgangne måned, hvilket er to mere – eller 0,6 procent flere – end i februar 2020.

År-til-dato er der dermed kommet 702 nye lastbiler ud på de danske veje – det er 7,8 procent færre end i januar og februar sidste år.

Imens de mindste (op til 16 ton) og største lastbiler (over 24 ton) øgede deres andele af markedet med hhv. 1,1 og 2,2 procentpoint i den forgangne måned, tabte de mellemtunge lastbiler (16,001 til 24 ton) tilsvarende 3,4 procentpoint af markedet.

Stor stigning i tilgangen af busser
I den forgangne måned blev der indregistreret hele 90 nye busser – det står i skarp kontrast til januar 2021, hvor ikke en eneste ny bus fik plader på. I forhold til samme måned sidste år blev der dermed indregistreret 164,7 procent flere busser i den forgangne måned. År-til-dato har bussalget oplevet en tilvækst på 11,1 procent sammenholdt med samme periode af 2020.

Udviklingen i bussalget skal som altid tages med en række forbehold, da vi analyserer relativt små tal, og da enkelte leverancer eller udeblivelsen af samme kan påvirke udviklingen markant. Som følge af at mange trafikselskaber udskød deres køb af nye busser i 2020, er det forventninger om et fornuftigt bussalg i 2021.

Oversigt
Vedhæftet findes:

 • Oversigten for det samlede salg af varebiler og lastbiler for februar 2021
 • Oversigten for det samlede salg af varebiler og lastbiler for ÅTD

Kilde
De Danske Bilimportører på baggrund af data fra Bilstatistik.dk.

Kildeangivelse
Alle gengivelser af data og oplysninger bedes kildeangives: De Danske Bilimportører.

Yderligere oplysninger

 • Interview og citater:
  Adm. Direktør Mads Rørvig, tlf. +45 30 16 10 04 eller mr@bilimp.dk
 • Data, statistik og bilag:
  PA- & kommunikationskonsulent Sara Gabrielsen, tlf. +45 71 11 94 91 eller slg@bilimp.dk

Følg os på: