Andelen af elektriske lastbiler var mindre i januar 2024 end i januar 2023. Det skyldes, at de midler, som politikerne afsatte til indkøb af elektriske lastbiler i finansloven, ikke er effektueret endnu, hvilket bremser den grønne omstilling.

I januar måned fortsatte væksten i varebilsalget fra fjerde kvartal af 2023, da der blev indregistreret 23,6 procent flere varebiler sammenlignet med januar måned sidste år. Dog faldt antallet af elektriske varebiler, hvilket muligvis kan tilskrives, at det højere bundfradrag i registreringsafgiften for nulemissionskøretøjer fra finanslovsaftalen, først trådte i kraft 1. februar

Det er meget positivt, at 2024 starter ud med fremgang i varebilsalget, efter et år med stor ustabilitet. Det er til gengæld ærgerligt, at andelen af elektriske varebiler ikke er så høj, som den kunne have været, hvis der ikke havde været et midlertidigt fald i bundfradraget,” siger Mads Rørvig, adm. direktør for De Danske Bilimportører.

Der var også fremgang i antallet af nye lastbiler. I januar blev der indregistreret 415 nye lastbiler i Danmark, hvilket svarer til en fremgang på 35,2 procent. Men den elektriske andel faldt også blandt lastbilerne, hvilket kan hænge sammen med, at vognmændene venter på, at støtten til indkøb af elektriske lastbiler, der var en del af finanslovsaftalen, bliver effektueret.

“I finanslovsaftalen blev politikerne enige om at afsætte midler til at fremme udrulningen af elektriske lastbiler, men de penge er stadig ikke kommet ud og arbejde. Nogle vognmænd holder sig tilbage, fordi de ved, at støtten kommer. Det betyder, at andelen af nye, elektriske lastbiler er mindre end den kunne have været i januar, hvilket bremser den grønne omstilling,” siger Mads Rørvig, der samtidig opfordrer til, at projektet kommer i gang hurtigst muligt.

De Danske Bilimportører udsender hver måned en pressemeddelelse om salget af varebiler, lastbiler og busser i Danmark på baggrund af data fra bilstatistik.dk


Varebilsalget voksede i januar

I januar måned fortsatte de positive takter fra efteråret 2023, hvor der igen kom fremgang i registreringstallene efter et hårdt første halvår. Der blev indregistreret 1.943 nye varebiler i januar, hvilket er 371 flere end i januar 2023, hvor der blev indregistreret 1.572 varebiler. Det svarer til en pæn fremgang på 23,6 procent, og januar blev således den 4. måned i træk, hvor indregistreringerne var højere end samme måned året forinden.

Diesel dominerer fortsat blandt varebilerne

I januar steg andelen af nye dieseldrevne varebiler med 3,7 procentpoint, når man sammenligner med januar 2023. Sidste år udgjorde diesel som drivmiddel 75,6 procent af de nyregistrerede varebiler, hvilket i januar 2024 steg til en markedsandel på 79,3 procent.

I løbet af 2023 kom der mange flere elektriske varebiler til de danske veje. I januar vendte udviklingen en smule, da andelen af el-varebiler faldt med 0,8 procentpoint, fra 11,9 procent i januar 2023 til 11,1 procent i januar 2024. Der var generelt nedgang blandt samtlige drivlinjer bortset fra diesel, som gik frem i januar måned. Den største tilbagegang var til benzin varebilerne, som, sammenlignet med januar 2023, gik tilbage med 1,9 procentpoint.

Forklaringen på denne udvikling skal formentlig findes i, at stigningen i bundfradraget i registreringsafgiften for elektriske køretøjer, som var en del af finanslovsaftalen, først træder i kraft 1. februar. Det har skabt et incitament til at vente med at indregistrere og derved kunne betale en lavere registreringsafgift, hvilket forklarer el-varebilernes mindre andel i januar.

Større forskydning i varebilernes vægtklasser

I januar var der forskydninger i vægtklassefordelingen blandt varebiler, hvor de mellem-tunge varebiler var mere populære sammenlignet med samme måned sidste år. Den mellem-tunge vægtklasses (2.501 - 3.490 kg) markedsandel gik markant frem med 10,3 procentpoint og fastholdte sin position som den mest populære vægtklasse med en andel på 51,8 procent af markedet.

Fremgangen til den mellem-tunge vægtklasse skete på bekostning af  den lettere vægtklasse (op til 2.500 kg), hvis andel gik tilbage med 11,1 procentpoint og dermed udgjorde 20,8 procent af markedet. Den tunge vægtklasse (over 3.491 kg) gik frem med 0,9 procentpoint og blev den næstmest populære vægtklasse med en markedsandel på 27,4 procent.

Fremgang til lastbilerne

Lastbilerne kom godt fra start i 2024, hvor antallet af nyregistrerede lastbiler steg, sammenlignet med januar sidste år. I januar 2024 blev der indregistreret 415 lastbiler mod 307 i januar måned sidste år, hvilket svarer til en fremgang på 35,2 procent. Resultatet for januar betød, at antallet af indregistrerede lastbiler var i vækst efter 4 måneder med tilbagegang.

Mindre andel elektriske lastbiler i januar

I januar blev der kun indregistreret nye diesel og el-lastbiler, Af disse to drivmidler forblev diesel det mest fortrukne drivmiddel blandt de nyregistrerede lastbiler, hvor hele 97,3 procent af registreringerne i januar måned havde diesel som drivmiddel. Det var 0,6 procentpoint mere end i januar 2023, hvor diesellastbilerne stod for en markedsandel på 96,7 procent. El-lastbilernes andel gik tilsvarende tilbage med 0,6 procent og endte på 2,7 procent i markedsandel af januar måneds indregistreringer.

De tunge lastbiler var mest populære, men de mellemtunge vandt terræn

Lastbilernes vægtklassers markedsandele i januar måned bød på ændringer i forhold til januar 2023. Den lettere vægtklasse (op til 16 ton) gik 2 procentpoint tilbage og endte med en markedsandel på 6,7 procent. Den mellemtunge vægtklasse (16-24 ton) gik frem med hele 4,5 procentpoint og endte dermed med en markedsandel på 17,8 procent af nyregistreringerne. Den mest populære vægtklasse var den tunge vægtklasse, som dog gik tilbage i januar. Den tunge vægtklasses (over 24 ton) markedsandel faldt med 2,4 procentpoint, hvilket resulterede i en markedsandel på 75,4 procent. Det ændrede dog ikke på, at den tunge vægtklasse er markant størst og stod for hele 75,4 procent af registreringerne i januar 2024.

Markant flere busser i januar

I januar blev der indregistreret 77 busser, hvilket var hele 45 flere end i januar 2023, hvor der blev indregistreret 32 enheder. Det betyder, at antallet af nye busser steg med hele 140,6 procent. Dog skal der, som altid, tages forbehold for, at der generelt sælges få enheder, og at salg ofte sker i større partier. Derfor er analyserne baseret på et lille datasæt, der er præget af store udsving fra måned til måned.

Pressefoto

Klik her

Kildeangivelse

Gengivelse af pressemeddelelsens tekstindhold bedes kildeangivet: De Danske Bilimportører

Gengivelse af tal og statistikker bedes kildeangivet: Bilstatistik.dk

 

Yderligere oplysninger

Mads Rørvig

Adm. direktør

+45 30 16 10 04 mr@mobility.dk

Kristine Bonnerup Vind

Konsulent

+45 31 36 90 66 kbv@mobility.dk

Fakta 

De Danske Bilimportører er brancheorganisation for bilproducenternes repræsentation i Danmark. Vi repræsenterer alle nye biler (person-, vare- og lastbiler samt busser) som anskaffes i Danmark og de omfatter selvsagt alle teknologierne – el, brint, hybrider, diesel, benzin, gas. 

Kildeangivelse

Gengivelse af tekst: De Danske Bilimportører

Gengivelse af tal og statistik bedes kildeangivet: bilstatistik.dk