April 2023 bød på en fremgang på 15 procent i indregistrerede personbiler sammenlignet med samme periode sidste år.

April måned fastholder pacen på den fremgang i bilsalget, som der har været siden årsskiftet. I alt blev der indregistreret 12.067 nye personbiler, hvoraf 41 procent var opladelige.

Fremgangen i bilsalget i april måned betyder, at antallet af indregistrerede personbiler, for fjerde måned i træk overgår tallene fra samme periode i 2022. De første fire måneder af 2023 har således budt på 52.023 indregistreringer af personbiler, sammenlignet med 45.221 i samme periode sidste år. Den samlede fremgang i personbilsalget i 2022 er dermed på 15 procent sammenlignet med de første fire måneder af 2022.

”Det er glædeligt, at 2023 er kommet godt fra start, sammenlignet med 2022. Det betyder også, at vi forventer et bedre totalmarked i indeværende år, med forbehold for, at markedet fortsat er præget af stor usikkerhed.” siger Mads Rørvig, adm. direktør i De Danske Bilimportører.

Elbilerne vinder igen 

I april måned lå den største fremgang i salget af personbiler endnu engang hos elbilerne. April måned bød således på 3.471 nye elbiler, hvilket er en stigning på 139 procent sammenlignet med sidste år. Det betyder samtidig, at elbiler udgør 29 procent af de solgte biler i april.

Fremgangen betyder, at der i de første fire måneder af 2023 er kommet 15.373 nye elbiler ud på de danske veje, hvilket er en samlet stigning i salget af elbiler på 108 % sammenlignet med samme periode sidste år.

”Det stigende salg af elbiler er godt nyt i forhold til den grønne omstilling af personbilerne i Danmark. Samtidig stiller det store krav til landets ladeinfrastruktur, som er et afgørende element for elbilernes fortsatte udbredelse og succes.” siger Mads Rørvig, adm. direktør i De Danske Bilimportører.


April måned fortsætter med fremgang i bilsalget, hvor 12.067 nye personbiler blev indregistreret. April måned bygger dermed videre på den fremgang, der har været siden årsskiftet, hvor der generelt har været stigninger i personbilsalget.

De 3 mest populære mærker i april måned var henholdsvis Volkswagen, Audi og Tesla.

Fortsat fremgang hos elbilerne

April måned bød på 3.471 nye elbiler, hvilket er en stigning på 139 procent sammenlignet med sidste år. El har dermed haft en andel på 28,8 procent af de nyregistrerede elbiler i april, og er således kun overgået af benzin fordelt på drivmiddel. Det viser en stor efterspørgsel på elbiler blandt den danske befolkning.

Plug-in hybrid salg i april

I april er der blevet indregistreret 1.519  plug-in hybridbiler, hvilket resulterer i et fald på 17,8 procent sammenlignet med april 2022. Dette tæller med i den seneste statistik, hvor plug-in hybriderne har klaret sig dårligere sammenlignet med tidligere. En del af forklaringen skal findes i aftalen om registreringsafgift fra 2020, hvilket betyder, at afgifterne på plug-in hybrider ville stige i de kommende år. Plug-in hybridbiler stod dermed for 12,6 procent af de indregistrerede biler i april måned 2023.

Drivmiddelfordelingen

Den store fremgang i elbilsalget er tydelig når drivmiddelfordelingen på de indregistrerede biler fra april 2023 sammenlignes med april 2022. Elbilerne har på et år over fordoblet deres salg og udgjorde i april måned 28,8 procent af det samlede personbilsalg. Diesel fastholdt sin andel på 9,8 procent, hvor både plug-in hybrid og benzin er gået tilbage med henholdsvis 4,2 og 11,4 procentpoint. Benzindrevne personbiler sidder, på trods af tilbagegangen, fortsat på den største andel af bilsalget med en andel på 48,9 procent. Andelen af opladelige personbiler udgjorde i april 2023 41,3 procent, hvilket er en markant stigning sammenlignet med for blot fem år siden, hvor andelen af opladelige personbiler udgjorde 2,4 procent.

Segmentfordeling

SUV'erne får endnu et suverænt salg i april måned. Segmentfordelingen for april måned viser, at 51 procent af de indregistrerede biler i april var SUV'er. Sammenlignet med april sidste år går SUV'erne 5 procentpoint frem. Den største fremgang skete dog blandt det ille bilsegment, der er gået 9,1 procentpoint frem. De største tilbagegange kunne ses hos mellem- og premiumsegmenterne, med en tilbagegang på hhv. 8,7 og 7,5 procentpoint.

Internt i SUV segmentet er de små SUV’er gået tilbage med på 8,1 procentpoint til 23,6 procent sammenlignet med segmentets andel på 31,7 procent i marts 2022. De større  SUV'er er modsat gået frem med 9,1 procentpoint og har nu en intern andel på 22,6 procent.

Fordeling mellem leasing og køb

I løbet af 2022 har private og erhvervsanskaffelser fulgtes ad, men siden årsskiftet har der været en fremgang i private anskaffelser, indtil nu. Markedet har været præget af usikkerhed, som har påvirket forbrugerne. Fra marts 2023 til april 2023 er både privatleasing og erhvervsleasing steget, hvilket betyder et fald i købte biler. Når både private og erhvervsanskaffelserne er faldet kan det være et tegn på, den fortsatte usikkerhed i markedet, hvilket betyder at forbrugerne ikke er lige så købsvillige.

 

Yderligere oplysninger

Mads Rørvig

Adm. direktør

+45 30 16 10 04 mr@bilimp.dk

Fakta 

De Danske Bilimportører er brancheorganisation for bilproducenternes repræsentation i Danmark. Vi repræsenterer alle nye biler (person-, vare- og lastbiler samt busser) som anskaffes i Danmark og de omfatter selvsagt alle teknologierne – el, brint, hybrider, diesel, benzin, gas. 

Kildeangivelse

Gengivelse af tekst: De Danske Bilimportører

Gengivelse af tal og statistik bedes kildeangivet: bilstatistik.dk