Med 427 nye lastbiler i november, har det været endnu en god måned til lastbilsalget, som er steget 21,3 procent sammenlignet med samme måned sidste år. Til gengæld er antallet af nyregistrerede varebiler faldet.

Der er blevet registreret 75 flere lastbiler i november 2022 end i november 2021. År til dato er der blevet registreret 407 flere lastbiler end i samme periode sidste år, hvilket udgør en stigning på 10 procent. De elektriske lastbiler er også så småt begyndt at få fat i markedet, med en andel på 1,6 procent.

”Årets afslutning nærmer sig, og der begynder at tegne sig et billede af, at 2022 har været et rigtig godt år for lastbilerne. Derudover ser vi, at den grønne omstilling af den tunge transport så småt begynder at vise sig i tallene,” siger Mads Rørvig, adm. Direktør for De Danske Bilimportører.

Varebilssalget er endnu en gang faldet. Dog er faldet i november, på 6,4 procent, noget mindre, end det har været i store dele af 2022. Der er blevet registreret 2.190 nye varebiler i november 2022, hvilket er 149 færre end i november 2021.

Faldet i varebilssalget er desværre ikke overraskende, da det er et resultat af de fortsatte udfordringer med levering, men det er positivt, at faldet er mindre end tidligere på året” siger Mads Rørvig.


Analyse af det samlede bilsalg

Denne analyse indeholder statistik og kommentarer om salget af varebiler, lastbiler og busser. Pressemeddelelse om personbilsalget i november finder du her.

Mindre fald i varebilsalget

Med 2.190 nyregistrerede varebiler er varebilsalget faldet med 6,4 procent i november. Det er dog et fald, der er meget mindre, end det har været set tidligere i 2022, hvor faldet i nogle måneder har været over 20 procent. År til dato er der registreret 25.037 varebiler, hvilket er 12,6 procent færre end i de første 11 måneder af 2021.

Til gengæld sker der udvikling i drivmiddelfordelingen, hvilket betyder, at andelen af elvarebiler år til dato har udgjort 6 procent af de samlede nyregistreringer. Det er en stigning på 1,8 procentpoint sammenlignet med sidste år.

November har budt på lidt forskydninger i vægtklasserne. Den mellemtunge vægtklasse (2.501-3.490 kg) har haft en markedsandel på 45,6 procent og er dermed steget med 0,8 procentpoint. Den letteste vægtklasse (op til 2.500 kg) har haft den største stigning, på 6,1 procentpoint, og udgør nu 26,7 procent af markedet, mens den tungeste vægtklasse (over 3.491 kg) er faldet med 6,9 procentpoint, hvilket betyder at den nu udgør 27,7 procent af markedet.

En masse nye lastbiler

Lastbilsalget har endnu engang været flyvende, med 427 nye lastbiler sammenlignet med 352 i november 2021. Det giver en stigning på 21,3 procent. År til dato har der været 10 procent flere nyregistrerede lastbiler end i samme periode sidste år. I absolutte tal er det 407 flere lastbiler.

Den grønne omstilling af lastbiler går også stille og roligt fremad. Ellastbilerne har udgjort en andel på 1,6 procent af alle de nyregistrerede lastbiler år til dato sammenlignet med 0,5 procent sidste år.

Også hos lastbilerne har fordelingen af markedsandele mellem vægtklasserne ændret sig. Den mellemtunge vægtklasse (16-24 ton) er vokset med 11,4 procentpoint og udgør nu 26,5 procent af markedet. Både den letteste vægtklasse (op til 16 ton) og den tungeste vægtklasse (over 24 ton) er faldet med 4,8 og 6,6 procentpoint. De letteste varebiler har udgjort 9,4 procent af markedet, mens den tungeste vægtklasse fortsat sidder på den største markedsandel på 64,2 procent.

Bussalget falder

November har budt på 61 nyregistrerede busser, hvilket er 46 færre end i november 2021. Det giver et fald på 43 procent. År til dato er bussalget dog stadig større end på samme tidspunkt sidste år, da der er blevet registreret 625 busser mod 603 i de første 11 måneder af 2021, hvilket udgør en stigning på 3,6 procent.

Bussalgets udvikling skal som altid tages med nogle forbehold, da vi analyserer relativt små tal, og da enkelte leverancer eller udeblivelsen af samme kan påvirke udviklingen markant.

Yderligere oplysninger

Mads Rørvig

Adm. direktør

+45 30 16 10 04 mr@bilimp.dk

Stine Bo Rosenquist

Seniorkonsulent

+45 53 37 01 36 sbr@bilimp.dk

Fakta 

De Danske Bilimportører er brancheorganisation for bilproducenternes repræsentation i Danmark. Vi repræsenterer alle nye biler (person-, vare- og lastbiler samt busser) som anskaffes i Danmark og de omfatter selvsagt alle teknologierne – el, brint, hybrider, diesel, benzin, gas. 

Kildeangivelse

De Danske Bilimportører, bilstatistik.dk