Årets første to måneder byder på en samlet stigning i salget af både vare- og lastbiler. Det samlede salg af 764 lastbiler i januar og februar 2022 er 8,7 pct. højere end samme periode sidste år.

Der var i alt 300 nyregistrerede lastbiler i februar 2022, hvilket er lavere end i februar 2021, hvor antallet af nyregistrerede lastbiler var 343. Dog er det samlede salg af lastbiler år-til-dato højere end på samme tidspunkt sidste år.

”Januar bød på høje salgstal for lastbilerne og selvom salgstallene for februar ikke har nået samme niveau, er 2022 samlet kommet godt fra start” siger Mads Rørvig, adm. direktør for De Danske Bilimportører.

Varebilssalget i februar har budt på 2.457 nyregistreringer, hvilket er 7,1 pct. lavere end i februar 2021. Igen kommer det ovenpå en januar måned med flotte salgstal, hvilket kan forklare faldet i antallet af nyregistreringer i februar.

”Ovenpå en så god start på bilsalget i årets første måned,  ses et fald i antallet af nyregistrerede varebiler i februar. Overordnet set er der dog positive forventninger til salget i 2022”, siger Mads Rørvig.

Detaljeret analyse

Se nedenfor.


Analyse af det samlede bilsalg

Denne analyse indeholder statistik og kommentarer om salget af varebiler, lastbiler og busser. Pressemeddelelse om personbilsalget i februar 2022 finder du her.

Et lille fald i varebilsalget

I februar 2022 har der været 2.457 nyregistrerede varebiler, hvilket er lidt lavere end i februar 2021, hvor der blev registreret 2.644 varebiler. Varebilsalget har altså været 7,1 pct. lavere end i februar sidste år, men salgstallene er overordnet positive.

Den mellemtunge vægtklasse (2501-3490 kg) har haft 1.301 nyregistreringer i februar og vægtklassen dominerer derfor markedet med 53 pct. Til sammenligning hører 22,4 pct. af de nyregistrerede varebiler til den lettere vægtklasse (op til 2.500 kg.). Med 551 nyregistreringer er den lette vægtklasses andel også steget i forhold til februar 2021, hvor andelen var 19,6 pct. Den tunge vægtklasse (over 3.490 kg.) er således den eneste vægtklasse der er gået tilbage i procentvis andel, fra 28,8 til 24,6 pct., med et salg på 605 varebiler.

Der er samlet blevet solgt 4.586 varebiler i 2022 indtil videre, hvilket er 124 færre end i de to første måneder af 2021. Det betyder et lille fald på 2,6 pct.

Stille februar for lastbilsalget

Efter den flyvende start på lastbilssalget i januar, har februar budt på 300 nyregistrerede lastbiler. Det er 43 færre end i februar 2021 og dermed et fald på 12,5 pct. Overordnet tegner 2022 dog til at blive et godt lastbilsår, eftersom de to første måneder samlet har budt på 763 nyregistrerede lastbiler, hvilket er 8,7 pct. flere end på samme tidspunkt sidste år.

De absolutte tal er faldet i alle vægtklasser sammenlignet med februar 2021. Kigges der på andel ses den mindste forskel i den letteste vægtklasse (op til 16 ton), hvor andelen af de samlede nyregistrerede lastbiler er faldet fra 11,4 til 11,3 pct. Her ses et fald på i alt 5 lastbiler. Andelen af lastbiler i den mellemtunge vægtklasse (16-24 ton) er faldet med 5,8 pct., mens andelen af tunge lastbiler (over 24 ton) er steget med 5,9 pct.

Fald i salget af busser

Bussalget for februar resulterede i 24 nyregistreringer, hvilket er 73,3 pct. lavere end i februar 2021. Det betyder også at der, på trods af et positivt salg i januar, er solgt 61 færre busser i 2022 sammenlignet med de to første måneder af 2021. Dette svarer til et fald på 44,5 pct.

Bussalgets udvikling skal som altid tages med nogle forbehold, da vi analyserer relativt små tal, og da enkelte leverancer eller udeblivelsen af samme kan påvirke udviklingen markant.

Oversigt

Vedhæftet nederst på siden finder du;

  • Oversigt over det samlede salg af varebiler og lastbiler for februar 2022
  • Oversigt over det samlede salg af varebiler og lastbiler for ÅTD (jan-feb 2022)

Kilde

De Danske Bilimportører på baggrund af data fra bilstatistik.dk

Kildeangivelse

Gengivelse af pressemeddelelsens indhold bedes kildeangivet: De Danske Bilimportører, bilstatistik.dk

Yderligere oplysninger

Mads Rørvig

Adm. direktør

+45 30 16 10 04 mr@bilimp.dk

Fakta 

De Danske Bilimportører er brancheorganisation for bilproducenternes repræsentation i Danmark. Vi repræsenterer alle nye biler (person-, vare- og lastbiler samt busser) som anskaffes i Danmark og de omfatter selvsagt alle teknologierne – el, brint, hybrider, diesel, benzin, gas. 

Kildeangivelse

De Danske Bilimportører, bilstatistik.dk