I juni 2022 blev der indregistreret 14.755 nye personbiler, hvilket er en tilbagegang på 27,2 procent i forhold til samme tidspunkt sidste år. Med 73.490 indregistrerede personbiler viser første halvår af 2022 også en tilbagegang på 23,8 procent. Dog er bestanden af elbiler i kraftig vækst.

Bilindustrien er fortsat ramt af mangel på delkomponenter, og forventningen til det samlede bilsalg for 2022 er blevet nedjusteret, da udbuddet ikke kan følge med efterspørgslen. Dog sælges der markant flere elektriske biler end i samme periode sidste år.

Bestanden af elbiler i Danmark er over fordoblet det sidste år. I dag er der indregistreret 88.351 elbiler i Danmark mod 41.556 samme tidspunkt sidste år

”Indregistreringstallene er generelt faldende grundet den globale forsyningskrise. Det er dog bemærkelsesværdigt hvor hurtigt skiftet til de grønne biler går i Danmark”, siger Mads Rørvig, adm. direktør for De Danske Bilimportører.

I årets første 6 måneder er der indregistreret 12.159 nye elbiler, hvilket er en markant fremgang i forhold til samme tidspunkt sidste år.

Nye EU-mål skærper kravene til opladning

EUs institutioner har netop vedtaget, at der fra 2035 kun må sælges 0-emissions biler. Bilproducenterne er med massive investeringer i ny grøn teknologi godt på vej til at nå målet. Dog bliver adgangen til opladning nøglen til succes.

“Vi er meget bekymrede for, om Europa når at få fuldt udbygget ladeinfrastrukturen frem mod 2035. Hvis ikke det lykkes, får vi ikke for alvor nedbragt CO2-udledningen. Det er dog positivt at se, hvor mange nye aktører, der melder sig på markedet for opladning, selvom det stadig går for langsomt med opsætning af ladestandere i Europa“, siger Mads Rørvig, adm. direktør i De Danske Bilimportører.


Nedjusterede forventninger til personbilsalg

Juni måned bød på 14755 nye personbiler, mod 20.264 i juni 2021, hvilket svarer til et fald på 27,2 procent. Juni sætter punktum på et 1. halvår som har haft det svært på grund af eksterne omstændigheder, selvom efterspørgslen efter biler har været høj. År-til-dato er blevet nyregistreret 73.503 personbiler, hvilket er 23,8 procent færre end de 96.489, som der var blevet registreret på samme tidspunkt sidste år.


I top 3 over de mest populære mærker i 1. kvartal  er Toyota nummer 1, Volkswagen nummer 2 og Kia nummer 3.

Elbilerne står imod nedgangen

I årets 6. måned blev registreret 2.565 nye elbiler, i samme måned i det forgangne år blev der nyregistreret 1443 elbiler. År-til-dato har der været en stigning på 84,7 procent i de første 6 måneder af 2022, i år er der kommet 12.169 nye elbiler ud på de danske veje mens der i samme periode sidste år kom 6.590 nye elbiler ud at køre. Elbilerne stod for 8 procent af det samlede salg i 1. halvår af 2021 mens andelen for elbiler er steget til 17,4 procent i år.

Nedgang til plug-in hybridbilerne

Antallet af nyregistrerede plug-in hybrider er faldet betydeligt både for måneden og for året. Dette fald skyldes primært de stigende afgifter, men er også et biprodukt af  den samlede nedtur som bilindustrien oplever. Juni 2022 bød på et fald på 39,1 procent i forhold til samme måned sidste år, mens år-til-dato sammenligningen bød på et fald på 31,8 procent. Salget af plug-in hybrider har oplevet en drastisk nedgang i 2022, med undtagelse af februar, hvilket indikerer, at de nye afgifter virker efter hensigten.


Mere fremgang til SUV’erne

I Juni måned 2022 var det igen SUV’erne som satte sig markant på bilsalget. I juni 2022 stod SUV’erne for hele 56,0 procent af det samlede bilsalg, dette er 14,3 procentpoint mere end de stod for i juni 2021. Med så stort en stigning betyder det også at Mikro-segmentet står for 6,1 procentpoint mindre end de gjorde i samme måned sidste år, Stor-segmentet går også tilbage med 3,3 procentpoint mens mellem-segmentet også går tilbage med 2,7 procentpoint. År-til-dato er historien næsten den samme som for juni, her står SUV’erne for præcis 50,0 procentpoint, hvilket er en fremgang på 9,6 procentpoint i forhold til samme periode sidste år. Her falder Mikro-segmentet også med 4.5 procentpoint, Stor-segmentet går også tilbage med 0,9 procentpoint mens mellem-segmentet  går tilbage med 2,3 procentpoint.

Hvis vi zoomer ind på det største segment, SUV-segmentet, så var der ikke de store forskydninger i Juni 2022. De største udsving kom fra offroad SUV’erne som faldt med 4,2 procentpoint mens det blev opsamlet af lille og stor SUV’erne som steg med henholdvis 3,7 og 2,4 procentpoint. År-til-dato er billedet noget anderledes, her faldt mellem SUV’erne med 2,3 procentpoint og offroad SUV’erne med 2,7 procentpoint. Samtidig med steg stor SUV’erne med 2,8 procentpoint og den største stigning kom fra lille suv’erne som steg med 5,3 procentpoint.

Fordelingen mellem købs- og leasing andel

Af de 14.755 nyregistrerede personbiler i maj måned, er 13,4 procent privatleaset, 42,3 procent er erhvervsleaset, mens købsandelen ligger på 44,3 procent. Det er dermed femte måned, hvor leasingandelen er større end købsandelen, hvilket ikke var en tendens i 2021. Årsagen til den høje leasingandel, kan findes i usikkerheden der er omkring markedet.

Yderligere oplysninger

Mads Rørvig

Adm. direktør

+45 30 16 10 04 mr@bilimp.dk

Stine Bo Rosenquist

Seniorkonsulent

+45 53 37 01 36 sbr@bilimp.dk

Fakta 

De Danske Bilimportører er brancheorganisation for bilproducenternes repræsentation i Danmark. Vi repræsenterer alle nye biler (person-, vare- og lastbiler samt busser) som anskaffes i Danmark og de omfatter selvsagt alle teknologierne – el, brint, hybrider, diesel, benzin, gas. 

Kilde

De Danske Bilimportører på baggrund af data fra Bilstatistik.dk.

Kildeangivelse

Gengivelse af pressemeddelelsens indhold bedes kildeangivet: De Danske Bilimportører, bilstatistik.dk