De Danske Bilimportører har fredag d. 15. januar indgivet høringssvar til lovforslag til ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven ligningsloven og forskellige andre love, der skal udmønte den politiske aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om grøn omstilling af vejtransporten.

De Danske Bilimportører har både nogle generelle bemærkninger til de foreslåede nye modeller for registreringsafgiften og brændstofforbrugsafgiften (den grønne ejerafgift) og en række mere specifikke bemærkninger til lovforslagets enkelte dele.
Se hele høringssvaret via nedenstående link.