Lastbilssalget har haft endnu en god måned med 1.666 solgte lastbiler i 2022, hvilket svarer til en stigning på 5,4 procent i forhold til samme periode sidste år.

Særligt den mellemtunge vægtklasse har vundet terræn denne måned, og har øget markedsandelen med 2,8 procent og sidder dermed på 23,3 procent af det samlede salg af lastbiler. 

“Lastbilsalget var absolut tilfredsstillende i 2021 med en høj ordreindgang. Det er derfor positivt at se at det nu realiseres i flere nyregistreringer”, siger Mads Rørvig, adm. Direktør for De Danske Bilimportører. 

Varebilssalget i april har budt på 2.251 nyregistreringer, hvilket resulterer i et fald på 13 procent år til dato. Det skyldes de samme udfordringer som i salget af personbiler, med begrænsninger i forsyningskæderne og dermed produktionen. 

Efterspørgslen efter varebiler er til stede, men producenterne har stadig vanskeligt ved at levere biler, hvilket påvirker antallet af indregistrerede varebiler ”, siger Mads Rørvig. 

Detaljeret analyse

Se nedenfor.

Kilde

De Danske Bilimportører på baggrund af data fra Bilstatistik.dk.

Kildeangivelse

Gengivelse af pressemeddelelsens tekstindhold bedes kildeangivet: De Danske Bilimportører.

Gengivelse af tal og statistikker bedes kildeangivet: Bilstatistik.dk


Analyse af det samlede bilsalg

Denne analyse indeholder statistik og kommentarer om salget af varebiler, lastbiler og busser.  Pressemeddelelse om personbilsalget i april finder du her.

Varebilssalget sakker fortsat bagud

April har budt på 2.251 nyregistrerede varebiler, hvilket er 444 færre end i april 2021. Det er et samlet fald på 16,5 procent og følger i fodsporet på de første tre måneder af 2022, hvor der indtil videre er solgt 9.730 varebiler, sammenlignet med 11.181 sidste år. Det er altså et fald på 13 procent år til dato. 

Når det kommer til forskydninger i vægtklasserne, har der ikke været den store variation i april. De mellemtunge varebiler (2.501-3.490 kg) har fået en lidt større del af markedet, med en stigning på 1,3 procent. De letteste varebiler (op til 2.500 kg) har oplevet et fald på 1,2 procent, hvor den tunge vægtklasse (over 3491 kg) kun er faldet med 0,1 procent sammenlignet med april 2021.

Lastbilssalget går frem igen

Lastbilssalget har haft endnu en god måned, med 374 nyregistrerede lastbiler. Der er dermed sket en lille stigning på 3,6 procent i forhold til salget i april 2021. Det betyder, at der samlet set er blevet solgt 1.666 lastbiler i 2022, mod 1.581 i de første fire måneder af 2021, hvilket svarer til en stigning på 5,4 procent. 

Særligt den mellemtunge vægtklasse (mellem 16 og 24 ton) har vundet terræn denne måned, og har øget deres markedsandel med 2,7 procent og sidder dermed på 23,3 procent af det samlede salg af lastbiler. Den tunge vægtklasse (over 24 ton) har mistet en lille del af deres markedsandel på 0,2 procent, men er stadig den vægtklasse med flest nyregistrerede lastbiler. Derimod har de letteste lastbiler (op til 16 ton) mistet 2,5 procent af markedet, hvilket efterlader dem med en markedsandel på 7,5 procent. 

Stigning i salget af busser

Der er blevet solgt 61 busser i april 2022. Det er den hidtil bedste måned i 2022, hvor der år til dato er blevet solgt 171 busser, sammenlignet med 169 sidste år. Det giver derfor en lille stigning på 1,2 procent i bussalget. 

Bussalgets udvikling skal som altid tages med nogle forbehold, da vi analyserer relativt små tal, og da enkelte leverancer eller udeblivelsen af samme kan påvirke udviklingen markant. 


Oversigt

Vedhæftet finder du;

  • Oversigt over det samlede salg af varebiler og lastbiler for januar 2022

Kilde

De Danske Bilimportører på baggrund af data fra bilstatistik.dk

Kildeangivelse

Gengivelse af tekstindhold bedes kildeangivet: De Danske Bilimportører

Gengivelse af tal og statistikker bedes kildeangivet: Bilstatistik.dk

Følg os på:

 

Yderligere oplysninger

Mads Rørvig

Adm. direktør

+45 30 16 10 04 mr@bilimp.dk

Stine Bo Rosenquist

Seniorkonsulent

+45 53 37 01 36 sbr@bilimp.dk

Fakta 

De Danske Bilimportører er brancheorganisation for bilfabrikkernes repræsentation i Danmark. Vi repræsenterer alle nye biler (person-, vare- og lastbiler samt busser) som anskaffes i Danmark og de omfatter selvsagt alle teknologierne – el, brint, hybrider, diesel, benzin, gas. 

Kilde

De Danske Bilimportører, bilstatistik.dk