FDM, Bilbranchen i DI og De Danske Bilimportører hilser regeringens udspil om en lavere
registreringsafgift velkommen. De tre organisationer efterlyser stadig en teknisk omlægning.
Nødvendigt med en hurtigt indgreb.

FDM, Bilbranchen i DI og De Danske Bilimportører hilser regeringens udspil om en lavere
registreringsafgift velkommen. De tre organisationer efterlyser stadig en teknisk omlægning.
Nødvendigt med en hurtigt indgreb.

De tre organisationer bag publikationen ’Bedre biler på de danske veje’, FDM, De Danske Bilimportører og Bilbranchen i DI, glæder sig over, at regeringen har medtaget et forslag om nedsættelse af registreringsafgiften i dagens skatteudspil.

I de tre organisationers udspil fra 2016 beskrives, hvordan principperne for den danske bilbeskatning bør være lavere afgifter, løbende bilafgifter samt bilafgifter opkrævet på baggrund af bilernes egenskaber, ikke pris.

Læs også: Fælles oplæg: Bedre biler på de danske veje

 
Afgiftsnedsættelse – ja tak!
Organisationerne bag publikationen er meget tilfredse med, at regeringen følger op på de seneste to års afgiftsnedsættelser og roser regeringen for med dagens skatteudspil for alvor at vise mod på at tage fat på ét af de tre principper for en fremtidssikret omlægning af bilafgifterne – nemlig lavere afgifter.
 
”Registreringsafgiften har siden sin indførsel for mere end 90 år siden udviklet sig til at gøre Danmark til det ubetinget dyreste land i Europa at anskaffe sig en bil i. De danske bilafgifter har indtil nu medført, at forbrugere i for ringe grad kan købe en ny, sikker og miljørigtig bil efter behov,” siger adm. direktør i FDM, Thomas Møller Thomsen.
Ja til teknisk baseret afgift 

Derfor ligger det med skatteudspillet også lige for at få set på det andet princip – en omlægning til en teknisk baseret afgift på biler. Den prisbaserede registreringsafgift hindrer i dag politiske mål som klima, miljø og sikkerhed. En omlægning vil medføre en mere intelligent og enkel beskatning, der arbejder for og er med til at sikre de politiske mål.

”Vi hilser naturligvis en afgiftsnedsættelse meget velkommen, men minder politikerne om, at vi meget gerne ser en generel omlægning af registreringsafgiften til at være baseret på teknik som fx CO2 og vægt, så vi får en mere intelligent beskatning, der sikrer mere miljørigtige og trafiksikre biler, frem for kun at sænke afgiften,” siger direktør Gunni Mikkelsen, De Danske Bilimportører.
 
Nødvendigt med hurtig aftale 
Af hensyn til bilejere og bilforhandlere ser de tre organisationer frem til, at regeringen får en hurtig politisk aftale på plads om bilafgifterne.
 
”Selvom det er glædeligt, at der igen i år er politisk fokus på den høje registreringsafgift, er den offentlige snak om emnet gift for bilhandlen. Alt står stille hos vore medlemmer, og vi kan kun kraftigt opfordre politikerne til at finde en hurtig løsning af hensyn til bilforhandlernes likviditet,” siger direktør Thomas Møller Sørensen, Bilbranchen i DI.

 

Kontaktoplysninger:

FDM
Adm. direktør, Thomas Møller Thomsen, 45 27 09 67

De Danske Bilportører

Direktør, Gunni Mikkelsen, 31 36 10 41

Bilbranchen i DI
Direktør, Thomas Møller Sørensen, 26 84 30 14