Bilsalget tog et dyk i årets første måned, hvilket var forventeligt, da skattelettelserne fra finanslovsaftalen først træder i kraft 1. februar.

Bilåret 2024 startede ud med en større opbremsning i bilsalget, da der i januar, blev indregistreret 8.848 nye personbiler svarende til et fald på 15 procent sammenlignet med januar sidste år. Faldet kan skyldes, at stigningen i bundfradraget i registreringsafgiften for elbiler, som var en del af finanslovsaftalen, først træder i kraft 1. februar. Det har skabt et incitament til at vente med at indregistrere og derved kunne betale en lavere registreringsafgift.

Danskerne er prisfølsomme, og derfor påvirkes elbilsalget af et lavere bundfradrag i registreringsafgiften. Heldigvis hæves fradraget fra februar, hvor vi forventer, at der igen bliver sat strøm til især elbilsalget,” siger Mads Rørvig, adm. direktør for De Danske Bilimportører.

Den videre udvikling i elbilsalget kræver gode rammer

Resultatet af bilsalget for januar illustrerer, at afgiftsniveauet har stor betydning for forbrugeradfærden. Hvor andelen af elbiler af det samlede bilsalg i december måned oversteg 50 procent, er den i januar faldet til 35 procent, hvilket er den laveste andel siden august 2023. Det er dermed langt fra forventningen om, at elbilandelen kommer til at stige betydeligt i 2024.

“Andelen af elbiler i personbilsalget i januar ligger på et markant lavere niveau end vi så i december. Elbilsalget påvirkes betydeligt af afgiftsniveauet, og derfor er det særligt vigtigt for den grønne omstilling, at afgifterne ikke kommer til at stige fra 2026, som det ellers er planen i den nuværende politiske ramme,” siger Mads Rørvig, adm. direktør for De Danske Bilimportører.

De Danske Bilimportører udsender hver måned en pressemeddelelse om bilsalget i Danmark på baggrund af data fra bilstatistik.dk

Kildeangivelse

Gengivelse af pressemeddelelsens tekstindhold bedes kildeangivet: De Danske Bilimportører

Gengivelse af tal og statistikker bedes kildeangivet: Bilstatistik.dk


Fald i personbilsalget for første gang i 12 måneder

Efter et år med gentagende fremgange for personbilsalget faldt antallet af nyregistrerede biler sammenlignet med januar måned sidste år. I januar blev der registreret 8.848 nye personbiler, hvilket er 1.554 færre end i januar 2023. Det svarer til et fald på 14,9 procent, og markerer det første fald i 12 måneder. Det tyder på at markedet har været påvirket af et midlertidigt lavere bundfradrag for elbiler, som hæves 1. februar, hvilket giver forbrugerne et incitament til at vente med at indregistrere køretøjet i januar og derved spare på registreringsafgiften.

Fremgang til elbilerne, som dog kunne have været større

Elbilerne var det eneste drivmiddel, der oplevede fremgang i januar. Der blev registreret 3.126 nye elbiler, hvilket er 42 procent flere end i januar 2023, hvor antallet var 2.201. Elbilerne udgjorde dermed 35,3 procent af det samlede personbilsalg i januar. Andelen af elbiler var dog markant mindre end i den foregående december måned, hvilket formentlig skyldes, at det øgede bundfradrag i registreringsafgiften for elbiler først træder i kraft den 1. februar.

Antallet af nye plug-in hybrider faldt

Der blev registreret 429 færre nye plug-in hybrider i januar 2024 sammenlignet med januar 2023, hvilket svarer til et fald på 54 procent. Dette er et tegn på den faldende interesse for plug-in hybridbiler, som har været faldende siden registreringsafgiftsaftalen fra 2020. Gennem hele 2023 var der nedgange i registreringstallene måned for måned, hvilket også har fortsat ind i 2024. Plug-in hybridernes andel af det samlede personbilsalg er faldet fra 7,6 procent i januar 2023 til 4,1 procent i januar 2024.

Drivmiddelfordelingen

I januar 2024 var der forskydninger i drivmiddelfordelingen i forhold til januar 2023. El var det eneste drivmiddel, der oplevede fremgang. El gik 14,1 procentpoint frem og udgjorde en andel på 35,3 procent af det totale marked i januar. Benzin blev det største drivmiddel med en markedsandel på 37 procent, hvilket dog er 6,7 procentpoint lavere end januar sidste år, hvor benzin udgjorde 43,8 procent af markedet. Andre større tilbagegange var at finde blandt plug-in hybriderne og fuldhybriderne, som gik tilbage med hhv. 3,5 og 2,7 procentpoint i markedsandele og endte med andele på hhv. 4,1 og 7,5 procent.

De opladelige personbiler, som udgøres af elbilerne og plug-in hybriderne, udgjorde i januar 2024 tilsammen 39,4 procent af indregistreringerne. Det er den laveste andel siden februar 2023.

Fortsat fremgang til SUV-segmentet

Interessen for SUV-segmentet har længe været høj i Danmark, og januar 2024 var ingen undtagelse. Her steg segmentets markedsandel med 5,6 procentpoint, hvilket bragte SUV'erne op på en markedsandel på hele 55,5 procent. SUV-segmentet er dermed det markant største segment for danske bilister. Foruden SUV-segmentet var der også fremgang til segmentet D: Stor, som gik frem med 2,9 procentpoint og udgjorde 6,6 procent af markedet i januar. Trenden peger på en større interesse for de større biler. Fremgangen til det store segment og SUV-segmentet skete på bekostning af næsten samtlige andre segmenter, som gik tilbage med mellem 0 og 3 procentpoint. De største tilbagegange var til C: Mellem, B: Lille og A: Mikro som gik tilbage med henholdsvis 2,8, 2,6 og 2,2 procentpoint.

Internt i SUV-segmentet var der fremgang til 3 ud af 6 SUV-segmenter. Den største fremgang var til premium-SUV'erne, som gik frem med 3 procentpoint. Herudover gik de små SUV'er frem med 1,7 procentpoint. Det var på baggrund af en nedgang for de mellemstore og store SUV'er, som gik tilbage med 2,7 og 2,4 procentpoint. Det mest populære SUV-segment var de mellemstore, som i januar 2024 udgjorde en andel på 42 procent.

Fordelingen mellem andelen af køb- og leasing. 

Privatleasingandelen er steget meget siden januar 2023, hvor privatleasing udgjorde 13,5 procent af anskaffelserne. I januar 2024 var andelen af privatleasing vokset til 21,4 procent, hvilket er en stigning på knap 8 procentpoint. Erhvervsleasingandelen faldt samme periode fra 33,8 procent i januar 2023 til 30,7 procent i januar 2024. Dermed er købsandelen som resultat heraf faldet fra 52,7 procent til 47,9 procent. Det betyder, at leasing fylder en smule mere end køb i begyndelsen af 2024.

Det er fortsat de private anskaffelser der fylder mest i begyndelsen af 2024 med knap to tredjedele af markedet.

Yderligere oplysninger

Mads Rørvig

Adm. direktør

+45 30 16 10 04 mr@mobility.dk

Kristine Bonnerup Vind

Konsulent

+45 31 36 90 66 kbv@mobility.dk

Fakta 

De Danske Bilimportører er brancheorganisation for bilproducenternes repræsentation i Danmark. Vi repræsenterer alle nye biler (person-, vare- og lastbiler samt busser) som anskaffes i Danmark og de omfatter selvsagt alle teknologierne – el, brint, hybrider, diesel, benzin, gas. 

Kildeangivelse

Gengivelse af tekst: De Danske Bilimportører

Gengivelse af tal og statistik bedes kildeangivet: bilstatistik.dk