Mange danskere fik ny bil over sommeren, da der var en stigning i antallet af nye personbiler på 14 procent fra juli 2022 til juli 2023. Salget af elbiler steg med 81 % sammenlignet med samme måned sidste år.

Juli måned resulterede i 11.239 nyregistrerede personbiler, hvilket er en fremgang på 14 procent sammenlignet med samme måned sidste år. Fremgangen i juli bidrager til den udvikling, der har karakteriseret 2023, hvor bilsalget har været højere end i 2022. Juli bød også på en stor vækst i elbilsalget på 82 procent, og el er det drivmiddel, der vokser mest på det danske marked. De opladelige biler (elbiler og plug-in hybridbiler) udgjorde 42 procent af personbilsalget i juli.

”Vi er glade for, at bilsalget fortsætter sin fremgang. Danskerne har stor appetit på nye biler – og særligt elbiler. Ved årets start var der stor usikkerhed om bilsalget og danskernes lyst til at købe ny bil pga. rentestigninger og usikkerhed generelt, men det går væsentlig bedre end vi frygtede” siger Mads Rørvig, adm. direktør for De Danske Bilimportører.

Elbilssalgets fortsatte succes kræver politisk handling

Året har budt på stor fremgang for elbilerne måned for måned, og elbiler udgør nu over 5 procent af bilbestanden. Udviklingen i elbilsalget hjælpes dog samtidig på vej af en afgiftsfritagelse,, der gør elbiler konkurrencedygtige i forhold til diesel og benzinbiler.

Afgiftsfritagelsen står til at skulle udfases efter 2025, hvilket vil føre til en opbremsning i elbilsalget. Efteråret betyder en ny politisk sæson, som giver anledning til at se nærmere på den kommende afgiftsudvikling. Det vil også gå fint i takt med regeringsgrundlaget fra december 2022, som indeholder øgede ambitioner for antallet af elbiler i Danmark.

”Det er helt essentielt, at afgifterne på elbilerne holdes i ro, hvis elbilernes udvikling skal fortsætte i det høje tempo, som vi ser nu. Afgiftsindfasningen vil betyde store prisstigninger på elbiler, hvilket vil gøre det svært for mange bilkøbere at tilvælge en elbil. Den kommende politiske sæson er en god anledning til at kigge nærmere på problematikken,” siger Mads Rørvig, adm. direktør i De Danske Bilimportører.

Pressefoto

Klik her

Kildeangivelse

Gengivelse af pressemeddelelsens tekstindhold bedes kildeangivet: De Danske Bilimportører

Gengivelse af tal og statistikker bedes kildeangivet: Bilstatistik.dk


Juli måneds personbilsalg

Juli måned forsatte med fremgang i bilsalget, hvor 11.239 nye personbiler blev indregistreret, hvilket betød en stigning på 14,5 procent sammenlignet med juli 2022. Juli bygger dermed videre på den fremgang, der har været siden årsskiftet, hvor der måned for måned har været stigninger i personbilsalget.

De 3 mest populære mærker i juli måned var henholdsvis Volkswagen, Audi og Peugeot.

Elbilerne fortsætter

Juli måned bød på 3.518 nye elbiler, hvilket er en stigning på 82,3 procent sammenlignet med samme måned sidste år. Elbilerne opnåede dermed en markedsandel på 31,3 procent af de nyregistrerede personbiler i juli måned og er således kun overgået af benzin. Det viser, at der er en stor efterspørgsel på elbiler blandt de danske bilkøbere.

Plug-in hybrid salg i juli

I løbet af juli måned blev der indregistreret 1.155 plug-in hybridbiler. Det er 713 færre end der blev indregistreret i samme måned året forinden, og det betyder, at der var tale om et fald på 38,2 procent. Der blev dermed endnu et fald i salget, som tæller med i statistikken om negativ udvikling, hvor der måned for måned sælges færre plug-in hybrider. Forklaringen af det faldende salg hænger sammen med registreringsafgiftsaftalen fra 2020, som gradvist fjerner gunstige afgiftsvilkår for plug-in hybrider. Derudover har større udbud, tekniske udviklinger og prisfald på elbiler også haft en indflydelse på salget. Plug-in hybridbilerne stod i juli 2023 for 10,3 procent af de nyregistrerede biler, hvilket er et fald på 8,7 procentpoint fra juli sidste år, hvor de udgjorde 19 procent af de nyregistrerede biler.

Drivmiddelfordelingen

I juli var der endnu en gang fremgang i salget af elbiler. Fremgangen i salget materialiserede sig også i en forøgelse af markedsandelen for elbiler. Elbilerne opnåede en markedsandel på 31,3 procentpoint i juli. Det er en forøgelse på 11,6 procentpoint fra juli 2022, hvor elbilandelen i nysalget udgjorde 19,7 procent. Det betyder også at elbilbestanden udgør 5,4 procent af den danske bilpark, svarende til knapt 152.000 elbiler. Udviklingen er enorm og kan fås øje på, hvis man sammenligner udviklingen for de tre største drivmidler i bilbestanden, benzin, diesel og el, over de seneste tre år. Når bestanden sammenlignes pr. 31. juli 2023 med 31. juli 2020, så er der i perioden blevet ca. 66.000 færre benzinbiler, lidt over 100.000 færre dieselbiler, men næsten 132.000 flere elbiler i den danske bilflåde.

Benzinbilerne fastholdte dog fortsat deres førsteplads i juli måned, som det mest foretrukne drivmiddel blandt de danske forbrugere med en markedsandel på 36 procent. Plug-in hybriderne oplevede en nedgang i markedsandelen på 8,7 procentpoint. De milde hybrider blev den tredje mest populære drivlinje med 14,3 procent af nyregistreringerne i juli måned. På trods af dette led de et lille fald sammenlignet med juli sidste år. Der var dog tale om et marginalt fald på 0,7 procentpoint. Hybriderne stod for 3,5 procent af salget i juli måned, hvilket svarer til et fald på 2,1 procentpoint. Dieselbilerne oplevede ligeledes en tilbagegang på 2,5 procentpoint, og endte med en markedsandel på 4,6 procent. Andelen af opladelige personbiler udgjorde i juli 2023 41,6 procent, hvilket er en markant stigning sammenlignet med for blot fem år siden i juli 2018, hvor andelen af opladelige personbiler udgjorde 2,6 procent. Den høje andel af opladelige biler i nysalget betyder, at over 40 procent af nysalget af personbiler for femte måned i træk er genopladelige.

Segmentfordeling

SUV'erne er det mest foretrukne segment blandt danskerne. Dette var også tilfældet i personbilsalget i juli 2023. Segmentfordelingen for juli måned viser, at 53,8 procent af de indregistrerede biler var SUV'er. Sammenlignet med samme måned sidste år, så gik SUV'erne som et samlet segment dog 4,2 procentpoint tilbage, hvilket blev den største tilbagegang blandt segmenterne. Den største fremgang skete for segmentet Lille, der gik frem med 6,2 procentpoint. Derudover gik det store segment frem med 3 procentpoint. Forskydningerne i de øvrige segmenter var alle på 2 procentpoint eller derunder.

Internt i SUV segmentet var der store forskydninger imellem særligt to segmenter, hhv. Lille og Mellem. Det Lille SUV segment gik således 13,4 procentpoint tilbage fra en markedsandel i juli 2022 på 35,4 procent til 22 procent i juli 2023. På bekostning af det Lille SUV segment gik Mellem-gruppen dog signifikant frem, da de overtog salget fra det Lille segment plus lidt fra de resterende segmenter. Mellem segmentet gik således frem med 14,6 procentpoint. Det betyder, at de mellemstore SUV'er opnåede en markedsandel på 53,3 procent i juli.

Fordeling mellem leasing og køb

Fra marts 2023 til juli 2023 er privatleasingen steget for hver måned. Erhvervsleasingen har været lidt mere svingende, men i juli måned betød stigning i både privat- og erhvervsleasingen et fald i de købte biler. Faldet kan være et tegn på den fortsatte usikkerhed i markedet, som blandt andet skyldes høje renter og høj inflation, hvilket betyder, at forbrugerne har færre penge til forbrug samt skal optage dyrere lån ved køb, hvilket medfører, at forbrugerne er mindre købsvillige.

Når det kommer til fordelingen mellem privat- og erhvervsanskaffelser så fortsættes tendensen fra de seneste måneder i juli, hvor der er en større andel af private anskaffelser end erhvervsanskaffelser. I juli var der således henholdsvis 6.361 private anskaffelser og 4.876 erhvervsanskaffelser svarende til andele på henholdsvis 56,6 procent og 43,4 procent.

Yderligere oplysninger

Mads Rørvig

Adm. direktør

+45 30 16 10 04 mr@bilimp.dk

Fakta 

De Danske Bilimportører er brancheorganisation for bilproducenternes repræsentation i Danmark. Vi repræsenterer alle nye biler (person-, vare- og lastbiler samt busser) som anskaffes i Danmark og de omfatter selvsagt alle teknologierne – el, brint, hybrider, diesel, benzin, gas. 

Kildeangivelse

Gengivelse af tekst: De Danske Bilimportører

Gengivelse af tal og statistik bedes kildeangivet: bilstatistik.dk