Med 1.854 nye varebiler, 260 nye lastbiler og 103 nye busser bød juli måned på fremgang til både lastbiler og busser, men en lille tilbagegang til varebilerne.

Juli måned byder på fremgang til både lastbiler og busser, men en lille tilbagegang til varebilerne. Fremgangen er dog størst hos lastbilerne, hvor der med 260 nye lastbiler i juli, er blevet indregistreret 59,9 procent flere lastbiler sammenlignet med juli måned sidste år. Også busserne fortsætter fremgangen med 41,1 procent flere nye indregistrerede busser i juli 2021 end juli sidste år.

Varebilerne mærker til gengæld sommerferien lidt mere og der blev indregistreret 1.854 varebiler i juli, hvilket er 7 procent færre end juli sidste år, hvor der blev indregistreret 1.994 varebiler. Til gengæld har varebilerne haft nogle flotte måneder resten af året, og ligger år-til-dato stadig knap 20 procent over varebilsalget for samme periode i 2020.

Yderligere oplysninger 

 • Interview og citater:
  Adm. Direktør Mads Rørvig, tlf. +45 30 16 10 04 eller mr@bilimp.dk
 • Data, statistik og bilag: 
  Seniorkonsulent Caroline Høegh-Guldberg, tlf. +45 71 11 94 91 eller chg@bilimp.dk 

Pressefoto 

https://www.bilimp.dk/CMS/Upload/1/Documents/Presse/Mads_1.jpg 

Fakta 

De Danske Bilimportører er brancheorganisation for bilfabrikkernes repræsentation i Danmark. Vi repræsenterer alle nye biler (person-, vare- og lastbiler samt busser) som anskaffes i Danmark og de omfatter selvsagt alle teknologierne – el, brint, hybrider, diesel, benzin, gas.Analyse af det samlede bilsalg
 

Denne analyse indeholder statistik og kommentarer om salget af varebiler, lastbiler og busser. Pressemeddelelse om personbilsalget i juli 2021 finder du her. 

Varebilsalget er ramt af sommerferien 

I juli 2021 blev der i alt indregistreret 1.854 nye varebiler, hvilket er en lille nedgang på 7 procent sammenlignet med juli i 2020, hvor der blev indregistreret 1.994 nye varebiler. På trods af den lille tilbagegang i juli ender varebilerne stadig solidt over salget i 2020 år-til-dato. Siden januar er der i alt blevet indregistreret 19.011 nye varebiler i 2021, hvilket er lige knap 20 procent flere end der blev indregistreret i samme periode i 2020, hvor det blev til 15.979 nye varebiler.  

Hvis vi kigger på vægtklasserne, var det især de tunge (over 3.490 kg) vægtklasser, der formåede at øge sine andele af salget med 4,8 procentpoint. De tungeste varebiler gik fra at udgøre fra 20,2 procent af varebilsalget i juli 2020 til 25 procent i 2021. De mellemtunge varebiler ligger stadig solidt på den største del af varebilsalget med 48,4 procent af varebilsalget i juli 2021.  

Stigningen er sket på bekostning af de mindste varebiler (op til 2.500 kg), der har afgivet 5,2 procentpoint af sin markedsandel, fra 31,7 procent i juli 2020, til 26,6 procent i juli af 2021.  

Lastbilerne fortsætter fremgangen på trods af et stille bilsalg i juli 

Siden februar 2021 har lastbilsalget ligget stabilt over tallene fra sidste år, tilbagegangen fra sidste halvår af 2020 er altså vendt på hovedet og lastbilsalget fortsætter den flotte fremgang, som vi har set det seneste halve år.  

Juli måned er som regel en stille måned for lastbilerne, så selvom juli er den måned i år, med færrest indregistrerede lastbiler, så ligger juli 2021 med 260 nye lastbiler, stadig markant over juli 2020, med en fremgang på 59,5 procent. År-til-dato ser lastbilsalget også fint ud, med i alt 2.569 nye lastbiler siden januar er der blevet indregistreret knap 20 procent (19,9) flere lastbiler sammenlignet med samme periode sidste år.  

Det var de mellemtunge lastbiler (16,001 til 24 ton), der øgede deres markedsandel mest i juli 2021. De øgede deres markedsandel med 3,4 procentpoint fra 17,8 procent i juli 2020 til 21,2 procent i 2021De mindste lastbiler (op til 16 ton) tabte juli 2021 3,7 procentpoint af deres markedsandel, mens de tungeste lastbiler (over 24 ton) steg med små 0,2 procentpoint 

Bussalget fortsætter også den flotte fremgang hen over sommeren 

Endnu en flot måned til bussalget, der med 103 nye busser i juli måned 2021 opnår en fremgang på 41,1 procent sammenlignet med juli i 2020, hvor 73 nye busser blev indregistreret.  

Med endnu en måned med fremgang, ender bussalget for de første syv måneder af 2021 på hele 398 nye busser, hvilket er en stigning på næsten 79,3 procent sammenlignet med samme periode i 2020.     

Bussalgets udvikling skal som altid tages med nogle forbehold, da vi analyserer relativt små tal, og da enkelte leverancer eller udeblivelsen af samme kan påvirke udviklingen markant. Som følge af at mange trafikselskaber udskød deres køb af nye busser i 2020, ser vi som forventet et flot bussalg i 2021.  

Oversigt 

Vedhæftet finder du; 

 • Oversigten over det samlede salg af varebiler og lastbiler for juli 2021 
 • Oversigten over det samlede salg af varebiler og lastbiler for ÅTD (jan-jul 2021)

Kilde 

De Danske Bilimportører på baggrund af data fra bilstatistik.dk   

Kildeangivelse 

Alle gengivelser af data og oplysninger bedes kildeangives med: De Danske Bilimportører. 

Yderligere oplysninger 

 • Interview og citater:
  Adm. Direktør Mads Rørvig, tlf. +45 30 16 10 04 eller mr@bilimp.dk
   
 • Data, statistik og bilag: 
  Seniorkonsulent Caroline Høegh-Guldberg, tlf. +45 20 32 13 70 eller chg@bilimp.dk 

Følg os på: