Med 380 nye lastbiler, 2.586 nye varebiler og 28 nye busser i august måned slutter det tunge bilsalg sommeren ganske pænt af.

Lastbilsalget fortsætter sit stabilt høje niveau i 2021. Med 380 nye lastbiler i den forgangne måned endte lastilbilsalget hele 27,1 procent over sidste års niveau i samme måned. Med 2.948 nye lastbiler indtil videre i 2021 er året således 20,8 procent over sidste års niveau i samme periode. Adm. direktør for De Danske Bilimportører, Mads Rørvig, siger om lastbilsalget:

”Lastbilerne har været inde i en god periode i længere tid, hvilket er dejligt at se. Det skyldes blandt andet, at coronaen ikke har haft en synderlig stor indflydelse på efterspørgslen efter lastbiler. Tværtimod viste coronakrisen os, at lastbiler er en helt uundværlig del af den kritiske infrastruktur.”

Modsat lastbilerne har varebilerne mærket sommerferien lidt mere i både juli og august. I august endte varebilsalget 5,0 procent under i fjor med 2.586 nyregistreringer. Til gengæld havde varebilerne nogle særdeles gode måneder fra marts til juni, hvilket resulterer i, at år-til-dato-salget af varebiler er 15,5 procent over samme periode af 2020.

”Varebilerne havde en rigtig god periode op til sommerferien, hvor der blev indregistreret mange nye varebiler. At sommerferien bød på lidt færre varebiler end sidste år, giver ikke umiddelbart anledning til bekymring, og vi forventer fortsat et ganske godt salg for året som helhed,” siger Mads Rørvig.

Yderligere oplysninger 

 • Interview og citater:
  Adm. Direktør Mads Rørvig, tlf. +45 30 16 10 04 eller mr@bilimp.dk
 • Data, statistik og bilag: 
  Seniorkonsulent Caroline Høegh-Guldberg, tlf. +45 20 32 13 70 eller chg@bilimp.dk 

Pressefoto 

Klik her 

Fakta 

De Danske Bilimportører er brancheorganisation for bilfabrikkernes repræsentation i Danmark. Vi repræsenterer alle nye biler (person-, vare- og lastbiler samt busser) som anskaffes i Danmark og de omfatter selvsagt alle teknologierne – el, brint, hybrider, diesel, benzin, gas.


 

Analyse af det samlede bilsalg 

Denne analyse indeholder statistik og kommentarer om salget af varebiler, lastbiler og busser. Pressemeddelelse om personbilsalget i august 2021 finder du her.

Beskeden nedgang til varebilsalget i august

Med 2.586 nyregistrerede varebiler i august måned 2021, oplevede varebilsalget en lille nedgang på 5,0 procent sammenlignet med august måned 2020. I august sidste år blev der registreret 2.723 nye varebiler. Samlet set er der siden januar blevet indregistreret 21.595 nye varebiler i 2021. I de første otte måneder af 2020 lå tallet på 18.702. År-til-dato er varebilsalget altså steget med 15,5 procent, og salget er tilmed kun 2,4 procent under niveauet fra 2019.

Tager vi et kig på vægtklasserne, var det den mellemtunge vægtklasse (2.501-3.490 kg), der øgede sin salgsandel mest i august 2021 med en stigning på 4,4 procentpoint. Omvendt gik det de mindste varebiler (op til 2.500 kg), der afgav 6,7 procentpoint af deres markedsandel i august 2021 i forhold til august 2020.

Lastbilsalget buldrer fremad

Med 380 nyregistrerede lastbiler i august 2021, fortsætter det månedlige lastbilsalg med at overgå niveauet for den tilsvarende måned af 2020. Sidste år blev der indregistreret 299 nye lastbiler i august, og lastbilsalget er dermed steget hele 27,1 procent i forhold til i fjor.

Kigger vi på det foreløbige salg i hele 2021, er historien også ganske positiv. Selvom vi ikke kan følge med niveauet fra 2019, hvor der blev indregistreret 3.566 nye lastbiler fra januar til august, er der allerede nyregistreret 2.948 lastbiler i år. Det svarer til en stigning på 20,8 procent i lastbilsalget i forhold til samme periode af 2020. I indeværende år er det kun januar måned, der har leveret et lavere resultat end den tilsvarende måned i fjor.

Det var de mellemtunge lastbiler (16,001 til 24 ton), der stod for den største ændring hos lastbilerne i august 2021. De mistede således 3,4 procentpoint af deres markedsandel i den forgangne måned sammenlignet med august 2020. De mindste lastbiler (op til 16 ton) og de største lastbiler (over 24 ton) øgede i august 2021 deres andele af markedet med hhv. 1,6 og 1,8 procentpoint.

Fortsat fremgang til busserne

August 2021 bød på en fordobling i antallet af nye busser i forhold til samme måned sidste år. Således blev det til 28 busser i den forgangne måned mod 14 busser i august 2020.

Med fremgangen fra august ender det foreløbige bussalg for 2021 på 426 nye busser, hvilket er en stigning på 80,5 procent sammenlignet med samme periode i 2020.

Bussalgets udvikling skal som altid tages med nogle forbehold, da vi analyserer relativt små tal, og da enkelte leverancer eller udeblivelsen af samme kan påvirke udviklingen markant. Som følge af, at mange trafikselskaber udskød deres køb af nye busser i 2020, ser vi som forventet et flot bussalg i 2021.


Oversigt
 

Vedhæftet finder du; 

 • Oversigt over det samlede salg af varebiler og lastbiler for august 2021 
 • Oversigt over det samlede salg af varebiler og lastbiler for ÅTD (jan-aug 2021)

Kilde 

De Danske Bilimportører på baggrund af data fra bilstatistik.dk   

Kildeangivelse 

Gengivelse af pressemeddelelsens tekstindhold bedes kildeangivet: De Danske Bilimportører
Gengivelse af tal og statistikker bedes kildeangivet: Bilstatistik.dk

Yderligere oplysninger 

 • Interview og citater:
  Adm. Direktør Mads Rørvig, tlf. +45 30 16 10 04 eller mr@bilimp.dk
 • Data, statistik og bilag: 
  Seniorkonsulent Caroline Høegh-Guldberg, tlf. +45 20 32 13 70 eller chg@bilimp.dk 

Følg os på: