Lastbilsalget for maj 2022 overgår salget for samme måned i 2021. Maj bød på 401 nyregisterede lastbiler, hvor samme måned sidste år bød på 305 nyregisterede lastbiler. Det betyder, at lastbilsalget er steget med 31,5 procent i maj 2022 sammenlignet med maj måned sidste år. År-til-dato har 2.064 nye lastbiler fået plader i 2022, hvilket er 9,4 procent højere i forhold til de første 5 måneder af 2021.

Bedst gik det for de mellemtunge lastbiler som steg med 8,0 procentpoint, mens de tungeste lastbiler faldt med 1,3 procentpoint, hvilket også betyder at de lette lastbilers markedsandel faldt med 6,7 procentpoint i maj 2022.

Lastbilssalget har haft en række gode måneder i 2022 og vi forventer en stigning på 25 procent i forhold til sidste års resultat ” siger Mads Rørvig, adm. Direktør for De Danske Bilimportører.

Maj måned var hård ved varebilsalget, som bød på 55 færre varebiler end samme måned sidste år og derved et fald på 19,5 procent. Varebilerne har været præget af de samme problemer som personbilerne – nemlig manglen på delkomponenter. Det sætter sit præg på salget af varebiler og derfor forventes der en smule lavere salg af varebiler i år sammenlignet med sidste år.

”Varebilsalget har været præget af de samme problemer som personbilerne. Manglen på delkomponenter sætter sit præg på salget af varebiler og vi forventer at årets resultat for varebilerne er en smule lavere end sidste år” siger Mads Rørvig.

                                  


Analyse af det samlede bilsalg

Denne analyse indeholder statistik og kommentarer om salget af varebiler, lastbiler og busser.  Pressemeddelelse om personbilsalget i maj finder du her.

Mangel på delkomponenter presser varebilsalget

Maj 2022 bød på  2.301 nye varebiler, hvilket er 556 færre end samme måned sidste år, som bød på 2857 nye varebiler. Det er den måned med det hidtil største procentvise fald hvis man sammenligner med samme måned sidste år. År-til-dato er der kommet 12.031 nye varebiler ud på vejene, hvilket er et fald på 14.3 procent i forhold til de første 5 måneders varebilsalg af 2021.

Tager vi et kig på vægtklasserne, var det de tunge varebiler (over 3491 kg) øgede sin salgsandel mest i maj 2022 med en stigning på 1,6 procentpoint, mens de lette varebiler (under 2500 kg) øgede deres salgsandel med 0,7 procentpoint. Det betyder at de mellemtunge varebiler (2.501-3.490 kg) falder med 2,3 procentpoint og derved havde en mindre del af markedet i maj 2022.

Tredje måned i træk med positivt salg til lastbilssalget

Med 401 nyregistrerede lastbiler i maj 2022, fortsætter det månedlige lastbilsalg med at overgå niveauet for den tilsvarende måned af 2021. Sidste år kom der 300 nye lastbiler ud på vejene, og lastbilsalget er dermed steget med 19,5 procent i forhold til samme måned sidste år. Kigger vi på det foreløbige salg i hele 2022, er historien også positiv. År-til dato har 2.064 nye lastbiler fået plader i 2022, hvilket er 9,4 procent højere i forhold til de første 5 måneder af 2021.

De største forskydninger i mellem vægtklasserne de mellemtunge lastbiler (mellem 16 og 24 ton) for, de steg med hele 8,0 procentpoint mens de letteste lastbiler (op til 16 ton) og den tunge vægtklasse (over 24 ton) formindsker deres salgsandel med hhv. 6,7 og 1,3 procentpoint.

Fald i salget af busser

Det er er blevet solgt 39 busser i maj 2022. Hvilket er et fald på 41,8 procent færre busser i forhold til samme måned sidste år, hvor der blev nyregistreret 67 nye busser. Dette betyder også at der år-til-dato er blevet nyregistreret 28 færre busser end året før og derved et fald på 11,0 procent.

Bussalgets udvikling skal som altid tages med nogle forbehold, da vi analyserer relativt små tal, og da enkelte leverancer eller udeblivelsen af samme kan påvirke udviklingen markant.


Oversigt

Vedhæftet finder du;

  • Oversigt over det samlede salg af varebiler og lastbiler for maj 2022
  • Oversigt over det samlede salg af varebiler og lastbiler for ÅTD (jan-maj 2022)

Kilde

De Danske Bilimportører på baggrund af data fra bilstatistik.dk

Kildeangivelse

Gengivelse af tekstindhold bedes kildeangivet: De Danske Bilimportører

Gengivelse af tal og statistikker bedes kildeangivet: Bilstatistik.dk

Yderligere oplysninger

Mads Rørvig

Adm. direktør

+45 30 16 10 04 mr@bilimp.dk

Stine Bo Rosenquist

Seniorkonsulent

+45 53 37 01 36 sbr@bilimp.dk

Fakta 

De Danske Bilimportører er brancheorganisation for bilproducenternes repræsentation i Danmark. Vi repræsenterer alle nye biler (person-, vare- og lastbiler samt busser) som anskaffes i Danmark og de omfatter selvsagt alle teknologierne – el, brint, hybrider, diesel, benzin, gas. 

Kildeangivelse

De Danske Bilimportører, bilstatistik.dk