Juli er notorisk en måned, hvor sommerferien sætter sit præg på salget. Varebilsalget bød på 1.541 nyregistreringer i juli 2022, mens lastbilsalget bød på 210 nye lastbiler. Salgstallene for begge måneder er de laveste indtil videre i 2022 og det forventes at de sidste fem måneder af 2022 er betydeligt højere.

I 2022 har lastbilsalget været meget positivt og der er kommet plader på 121 flere lastbiler end på samme tidspunkt sidste år. I juli 2022 er der blevet nyregistreret 210 nye lastbiler, hvilket er 49 færre lastbiler end i samme måned sidste år, som bød på 259 nye lastbiler. De grønne lastbiler er også begyndt at være med og forventes at blive en større spiller på markedet for tung transport i fremtiden.

Lastbilsalget har haft fart på i år og vi forventer at det bliver endnu bedre inden udgangen af 2022. Særligt de grønne lastbilers fremgang på marked bliver spændende at følge ” siger Mads Rørvig, adm. Direktør for De Danske Bilimportører.

De Danske Bilimportører har udarbejdet seks konkrete initiativer til grøn omstilling af den tunge transport, som kan læses her.

Varebilsalget er, som forventet, bagud i forhold til sidste år. I juli 2022 har der været 1.541 nyregistrerede varebiler, hvilket er lavere end juli 2022, hvor der blev nyregistreret 1.854 varebiler. Varebilerne har haft de samme problemer som personbilerne, men det forventes, at manglen på delkomponenter mindskes i de resterende måneder af 2022.

Varebilsalget har været præget af de samme eksterne problemer som personbilerne, men generelt er særligt juli måned normalt også præget af lavere aktivitet på markedet. Dog forventer vi forbedrede leveringstider i slutningen af 2022.” siger Mads Rørvig.


Analyse af det samlede bilsalg

Denne analyse indeholder statistik og kommentarer om salget af varebiler, lastbiler og busser. Pressemeddelelse om personbilsalget i juli finder du her.

De mellemtunge varebiler dominerer

I juli 2022 har der været 1.541 nyregistrerede varebiler, hvilket er færre end juli 2022, hvor der blev nyregistreret 1.854 varebiler. Varebilsalget har derved været 16,9 procent lavere i juli 2022 i forhold til samme måned sidste år. Denne udvikling er meget på linje med tallene år-til-dato, da varebilsalget i årets første 7 måneder også her halter efter med 16,4 procent.

Den mellemtunge vægtklasse (2501-3490 kg) har haft 801 nyregistreringer i juli 2022 og vægtklassen dominerer derfor markedet med over halvdelen af salget. Til trods for 98 færre varebiler i denne vægtklasse stiger andelen for vægtklassen fra 48,4 procent til 52 procentpoint. Den anden mest sælgende vægtklasse er den tunge vægtklasse (over 3.490 kg), der med 410 nyrigsitreringer stiger med 1,6 procentpoint. Derved betyder det at den lettere vægtklasse (op til 2.500 kg), med sine 330 nyregistreringer, taber markedsandele og bliver den mindst sælgende vægtklasse i denne måned.

Mindre tilbagefald for lastbilsalget

Juli måned har traditionelt set haft lave salgstal og det viser sig i lastbilsalget. I juli 2022 er der blevet nyregistreret 210 nye lastbiler, hvilket er 18,9 procent færre end i samme måned sidste år, hvor der kom 259 nye lastbiler ud på de danske veje. I 2021 var juli den dårligste måned for salget og det forventes at være det samme i år og derved forventer vi at lastbilsalget stiger igen næste måned. År-til-dato er lastbilsalget fortsat foran i forhold til de første 7 måneder af 2021, salget er 4,7 procent højere i år, svarende til 121 flere nye lastbiler.

De 2 største vægtklasser, de tunge lastbiler (over 24 ton) og de mellemtunge lastbiler (16001 kg-24 ton), falder i absolutte tal og mister markedsandele. Den største vægtklasse, de tunge lastbiler, fylder stadig over en tredjedel af markedet med 142 nyregistreringer og 67,6 procent af det samlede lastbilsalg. Den næstbedst sælgende vægtklasse, de mellemtunge lastbiler, stod for 17,1 procent af det samlede salg og bød på 36 nye lastbiler. Den mindst sælgende og mindste vægtklasse steg gevaldigt i markedsandel, 4,8 procentpoint, i forhold til samme måned sidste år.

Flest busser siden august 2017

I juli måned er der kommet 122 nye busser ud på de danske veje og det er det højeste antal siden august 2017. Det er blot 3. gang siden starten af 2010, at der er kommet over 120 busser på en måned.

Juli måned 2022, med 122 nye busser, oversteg juli 2021 med 18,4 procent, som bød på 103 nye busser. Selvom vi har den bedste måned siden august 2017 så er bussalget år-til-dato stadig bagud med 6,7 procent, svarende til 30 færre busser end på samme tidspunkt sidste år.

Bussalgets udvikling skal som altid tages med nogle forbehold, da vi analyserer relativt små tal, og da enkelte leverancer eller udeblivelsen af samme kan påvirke udviklingen markant.

Yderligere oplysninger

Mads Rørvig

Adm. direktør

+45 30 16 10 04 mr@bilimp.dk

Stine Bo Rosenquist

Seniorkonsulent

+45 53 37 01 36 sbr@bilimp.dk

Fakta 

De Danske Bilimportører er brancheorganisation for bilproducenternes repræsentation i Danmark. Vi repræsenterer alle nye biler (person-, vare- og lastbiler samt busser) som anskaffes i Danmark og de omfatter selvsagt alle teknologierne – el, brint, hybrider, diesel, benzin, gas. 

Kildeangivelse

De Danske Bilimportører, bilstatistik.dk