Februar blev en måned med en stigning i lastbilsalget. I februar 2023 blev der indregistreret 306 nye lastbiler, hvilket er en stigning på 2 procent sammenlignet med samme måned året forinden. Der er også sket udviklinger i drivmiddelfordelingen ved nyregistreringer, hvilket betyder at antallet af lastbiler på el næsten er blevet tredoblet sammenlignet med året 2022. Selvom diesel stadig er dominerende, så er det et vidnesbyrd om at omstillingen af den tunge transport er i gang.

Lastbilerne vækstede i februar 2023 sammenlignet med samme måned 2022. Det er positivt i forhold januar, hvor året begyndte med en tilbagegang i nyregistreringer af lastbiler. Selvom der kun var tale om en beskeden fremgang på 2 procent i februar, så er der kommet flere lastbiler på de danske veje, og dermed fortsætter nedgangen fra januar ikke videre ind i februar.

2022 var et godt år for lastbilerne, og resultatet var imponerende. År til dato ligger under det stærke år i 2022, hvorfor det er opløftende at se stigninger for februar måned. Det er også imponerende at se den grønne udvikling i drivmiddelfordelingen. Der er stadig en udfordring i at få skabt de bedste forudsætninger for omstillingen af den tunge transport og elektrificeringen af lastbiltransporten. Forudsætninger som kræver politisk opmærksomhed både nationalt og i EU,” siger Mads Rørvig, Adm. direktør for De Danske Bilimportører.

Mens lastbilssalget har oplevet en beskeden fremgang i løbet af februar, så forholder det sig anderledes for varebilerne. Februar bød på 1.761 nye varebiler, hvilket er et fald på 28,3 procent sammenlignet med sidste år. Det efterlader ÅTD på 3.333 nye varebiler mod 4.586 i samme periode 2022, hvilket udgør et fald på 27,3 procent for perioden. Positivt er det dog, at der er sket næsten en fordobling af elvarebiler, hvor der for perioden er en stigning på 181 procent, hvor antallet i perioden er gået fra 224 enheder i 2022 til 407 enheder i 2023.

Stigningen i andelen af elvarebiler, som selvfølgelig er interessant, vidner om at transportsektoren tager skridt imod elektrificeringen. Dog er vi forsigtige med at glæde os for meget, da elektrificeringen af den tunge transport indeholder faktorer, som kan påvirke salget, og der derfor kan skabe udsving måned for måned” siger Mads Rørvig.

Bussalget er påvirket af en nedgang på 8,3 procent i februar 2022. Hvor februar 2022 bød på 24 nye busser, har antallet været 22 i februar 2023.

Pressefoto

Klik her

Kildeangivelse

Gengivelse af pressemeddelelsens tekstindhold bedes kildeangivet: De Danske Bilimportører

Gengivelse af tal og statistikker bedes kildeangivet: Bilstatistik.dk


Analyse af det samlede bilsalg

Denne analyse indeholder statistik og kommentarer om salget af varebiler, lastbiler og busser.

Pressemeddelelse om personbilsalget i februar finder du her.

 

Salget af varebiler er nedadgående

På trods af at personbilerne og lastbilerne er i fremgang, så er 2023 startet negativt for varebilerne. I februar blev der indregistreret 1.761 nye varebiler. Det er 696 færre end samme måned sidste år, hvilket resulterer i et fald på 28,3 procent.

Varebilsalget har været faldende i både januar og februar sammenlignet med året 2022. Forsyningskrisen og efterdønningerne af inflationen og den økonomiske usikkerhed har haft stor betydning for leveringsmulighederne og salget, hvilket er en del af forklaringen på det nedadgående salg.

Drivmiddelfordeling på varebiler

Drivmiddelfordelingen blandt varebiler er domineret af diesel som drivmiddel. Diesel udgør en markedsandel på 78,78 procent. Sammenlignet med samme måned sidste år, så er diesel (som markedsandel) gået tilbage med 8 procent. Den største fremgang skal findes ved de elektriske varebiler. Markedsandelen af nyregistrerede elektriske varebiler steg med 6,61 procentpoint. I 2022 var markedsandelen på 4,36 procent, og denne er i 2023 vokset til 10,97 procent.

Varebiler og totalvægt

Februar bød på forskydninger i vægtklassernes markedsandele. Den tunge vægtklasse (over 3.490 kg) fastholdte sin markedsandel på 24,6 procent, på trods af et stort fald i absolutte tal på 171 enheder. Den mellemtunge vægtklasse (2501-3490 kg) oplevede et fald på 7,6 procentpoint, mens den lettere vægtklasse (op til 2.500 kg) steg med de 7,6 procentpoint, som den mellemtunge faldt med. Det bringer markedsandelen for de lette varebiler til for februar at være 30 procent, mens at den mellemtunge vægtklasse udgør en andel på 45,3 procent, hvilket gør denne klasse til den mest populære.

Salgsudviklingen for lastbiler

Lastbilerne vækstede i februar 2023. Denne vækst kommer i kølvandet på januar måned, hvor der var nedgang i antallet af nyregistreringer af lastbiler. Der dog kun tale om en meget beskeden fremgang på 6 enheder sammenlignet med samme måned 2022. Fremgangen beløber sig i procent til en stigning på 2 procent for februar. Ultimativt betyder det at der er kommet flere lastbiler på de danske veje, og dermed er det et lystpunkt, at nedgangen fra januar ikke fortsætter videre ind i februar.

Drivmiddelfordeling i lastbilsalget 2023

Drivmiddelfordelingen blandt lastbiler er - som ved varebiler - domineret af diesel som drivmiddel. Diesel udgør i februar 2023 en markedsandel på 90,1 procent. Sammenlignet med samme måned sidste år, så er diesel (som markedsandel) gået tilbage med 8 procent. Den største fremgang skal findes ved de elektriske lastbiler. Markedsandelen af nyregistrerede elektriske lastbiler steg i februar 2023 med 4,19 procentpoint. I 2022 var 1,46 procent af nyregistrerede lastbiler elektriske, og dette tal er i 2023 vokset til 5,65 procent.

 

Forskydninger i lastbilernes totalvægt

Der var forskydninger i vægtklassernes markedsandele for lastbiler i februar 2023.  Den tunge vægtklasses (over 24 ton) markedsandel faldt med 4,7 procentpoint. Den tunge vægtklasse har fortsat den største markedsandel på 66 procent for februar 2023. Faldet i nyregistreringer for de tunge lastbiler betyder at den mellemtunge vægtklasse (16-24 ton) går frem med 4,9 procentpoint. I februar 2023 blev der indregistreret 72 mellemtunge lastbiler. Det er en fremgang på 16 lastbiler sammenlignet med februar 2022, som bringer markedsandelen for de mellemtunge lastbiler op på 23,5 procent. Den lettere vægtklasses (op til 16 ton) markedsandel faldt beskedne med 0,2 procentpoint og udgjorde dermed en markedsandel på 10,5 procent.

Yderligere oplysninger

Mads Rørvig

Adm. direktør

+45 30 16 10 04 mr@bilimp.dk

Fakta 

De Danske Bilimportører er brancheorganisation for bilproducenternes repræsentation i Danmark. Vi repræsenterer alle nye biler (person-, vare- og lastbiler samt busser) som anskaffes i Danmark og de omfatter selvsagt alle teknologierne – el, brint, hybrider, diesel, benzin, gas. 

Kildeangivelse

De Danske Bilimportører, bilstatistik.dk