Den nye brede klimaaftale lægger op til, at alle biler, som det kommunale ejer eller bruger, skal blive elektriske.

En ny opgørelse fra De Danske Bilimportører viser markant forskel på andelen af nul- og lavemmissions biler i de kommunale bilflåder.

En bred skare af politiske partier har netop vedtaget en ny klimaaftale som foreslår, at alle biler, som ejers eller brugers kommunalt, skal være elektriske. Dermed skal personbiler lægges om til el i 2019-2023, mens tunge køretøjer skal skiftes ud i takt med, at der bliver indgået nye kontrakter i landets kommuner. Adm. direktør i De Danske Bilimportører, Mads Rørvig, ser yderst positivt på flere elbiler i kommunerne:

”Tallene viser tydeligt, at nogle kommuner prioriterer lav- og nulemissionsbiler højt i deres bilflåder. Selvom der er lang vej til at nå 100 pct. elbiler i alle landets kommuner, bakker vi op om, at vi får udskiftet ældre biler med nye nul- eller lavemissionsbiler til gavn for klima og miljø,” siger Mads Rørvig, adm. direktør De Danske Bilimportører.

En opgørelse fra De Danske Bilimportører viser dog, at der er store regionale forskelle på antallet af elbiler i landets kommuner. I øjeblikket udgør elbiler 5,4 pct. af den samlede bestanddel af person- og varebiler på tværs af landets kommuner. Samsø Kommune har den største andel af elbiler, hvor 58 pct. af bilerne i kommunen er elbiler. 17 kommuner har fortsat ingen elbiler.

Klimagevinst i udskiftning af ældre biler

94 pct. af kommunernes bilpark består i dag af konventionelle biler, men stigende krav til bilers forurening og CO2 udledning har mindsket nye bilers udledning markant.

”Ældre biler forurener typisk mere end nye biler, der skal leve op til større miljø- og klimakrav. Derfor er der en oplagt klimagevinst i at udskifte ældre biler med nye – uanset drivmiddel – og derfor er vi som branche parate til at støtte op om initiativer, der erstatter gamle med nye biler,” siger Mads Rørvig, adm. direktør De Danske Bilimportører.

Den samlede bestand i landets kommuner  er 23.349 person- og varebiler, og er fordelt således:
 • 9.372 benzinbiler (40,1%)
 • 12.539 dieselbiler (53,7%)
 • 26 plug-in hybridbiler (0,1%)
 • 1.250 elbiler (5,4%)
 • 120 gas (0,5%)
 • 42 brint (0,2%)
Top 5 kommuner med flest elbiler:
 • Samsø kommune (57,5%)
 • Furesø kommune (45,5%)
 • Albertslund kommune (37,4%)
 • Rødovre kommune (32,6%)
 • Gladsaxe kommune (30,6%)

Kilde

Pressemeddelelsen er baseret på tal fra De Danske Bilimportørers egne registreringer og dækker over kommunernes (inkl. datterselskabers) bilflåde fordelt på drivkraft pr. 21/6 2020. Der er en fejlmargen på omkring 1 procent.

 

Kildeangivelse

Alle gengivelser af data og oplysninger bedes kildeangives med: De Danske Bilimportører

Yderligere oplysninger

Administrerende Direktør Mads Rørvig, på tlf. +45 30 16 10 04 eller mr@bilimp.dk

Pressefoto

Oversigt

Kommunernes bilflåder fordelt på drivkraft fremgår her.