Det blev til 19.757 personbiler, 2.779 varebiler og 447 lastbiler i marts måned. Månedens bilsalg blev påvirket af en tidlig påske, så der var lidt færre dage at sælge biler i i år, sammenlignet med sidste år – som tilmed var en rekordmåned.

Personbiler
19.757. Så mange personbiler er kørt ud på vejene i marts og i første kvartal blev det til 56.952. Det er 3.002 færre biler og ca. 13% under de 22.759 biler, der blev solgt i marts sidste år – altså et betydeligt fald, og ser man samlet på første kvartal, drejer dig sig ligeledes om ca. 3.000 biler, men for kvartalet blot 5% mindre end året før. Et kig tilbage i tiden viser, at marts sidste år faktisk var den næstbedste måned for salget af personbiler – nogensinde. For et år siden blev der således solgt 19% mere end året før (marts 2016). Den nærmeste forklaring på de store udsving, er derfor sæsonudsving og primært den tidlige påske – sidste år var der 23 arbejdsdage i marts og i år blot 20 og fratrukket de tre dage før påske, er vi nede på blot 17 dage.

Holder man marts måneds salg af personbiler op mod februar, ses en stigning på lidt under 13% og 2.479 flere biler kom altså ud at køre i marts.
Vi ser derfor ikke noget alarmerende ved tallene, og salget har da også været ganske pænt stigende siden efterårets reduktion af bilafgifterne. Vi oplever en stor interesse for at anskaffe biler, og samtidig en øget efterspørgsel på de lidt større biler.
Direktør i De Danske Bilimportører Gunni Mikkelsen udtaler:
Marts blev betydeligt lavere end sidste års salg, som dog også var rekordhøjt. Vi anser udsvinget for primært at skyldes sæsonudsving – altså påsken i år – og oplever generelt en rigtig stor interesse for at anskaffe ny bil og endda større biler end tidligere. Selvfølgelig ville det være dejligt hele tiden at sætte rekorder, men der er nogle naturlige udsving og så længe bilsalget ligger på et højt niveau, er vi ganske tilfredse hos De Danske Bilimportører.
Segmenter
Tager vi et blik på segmentfordelingen, altså hvilke typer og størrelser af biler, danskerne køber, ses der: Færre af de mindste biler, et stabilt mellemsegment og en stor stigning blandt SUV’er – primært blandt de såkaldte crossovers. Det er dermed et billede på den generelle tendens: nemlig at danskerne har anskaffet sig lidt større biler. J-segmentet med de populære SUV’er og crossovers hitter stadig hos danskerne – salget af SUV’erne er steget med ca. 45% fra marts 2017 til nu.
Mikrobilernes andel er faldet fra ca. 19% for to år siden, til nu kun at udgøre 9% i marts 2018. De mindre biler i B-segmentet udgør fortsat den absolut største klasse og ligger altså stabilt på ca. 26% af markedet. Vi ser et mindre fald i den lille mellemklasse (C-segmentet) fra 18-20% de seneste år til nu at være 16%. Den store mellemklasse (D-segmentet) udgør stabilt ca. 10% af kundernes efterspørgsel. Højdespringeren er crossovers i SUV’ernes J-segment. Fra at udgøre ca. 15% af markedet for to år siden, er andelen steget til 21% i de seneste 12 måneder – og i marts blev det til hele 28%. Altså næsten en fordobling fra for to år siden.
Der er rigtig mange forskellige biler i J-segmentet, men fælles for dem, er en høj bil sammenlignet med de traditionelle sedan’er, stationcars og hatchbacks: den er lettere at komme ind og ud af, har en høj siddeposition, der er god plads generelt og som fører har man et godt overblik –  noget mange værdsætter.
Direktør i De Danske Bilimportører Gunni Mikkelsen uddyber tendensen:
Danskerne anskaffer sig generelt lidt større biler. Vi er overbeviste om, at de gode økonomiske forhold i Danmark og de seneste lettelser i bilafgifterne, har givet mange flere mulighed for at anskaffe sig den bil, de enten reelt har behov for eller lyst til, hvilket ikke tidligere var muligt på samme måde – en udvikling, vi naturligvis glæder os over hos De Danske Bilimportører”.

Generelle Top 10 lister
I marts måned slog Nissans Qashqai den populære Peugot 208 af pinden, som ellers har været danskernes mest foretrukne bil de seneste mange måneder. Med et salg på 1.057 styks Qashqai, illustrerer det tendensen med, at danskerne for alvor har taget SUV’erne til sig. Peugot 208 kom altså ind på en 2. plads med 809 solgte og Volkswagens Golf kom ind på en 3. plads med 626 solgte.
Volkswagen blev igen det mest solgte mærke efterfulgt af Peugeot og Toyota.
Se vedhæftede ark med top 10 modeller for de enkelte segmenter samt samlet top 20 for marts måned.
Elbiler
Det blev til 93 elbiler i marts. Dermed er salget i første kvartal oppe på samlet 194, hvilket må siges at være betydeligt mere end de 48, der kom på vejen i den samme periode sidste år.
252 nye plug-in hybridbiler* kom på vejene – det samme niveau som februars 244. I første kvartal er vi nu allerede oppe på 850 biler, som til sammenligning er et stykke over hele sidste års salg på 651 plug-in hybrider.
Det er bestemt en positiv udvikling, men ikke desto mindre er det jo fortsat meget få biler sammenlignet med de konventionelle af slagsen. For at sikre en fortsat udbredelse af de mere miljøvenlige biler, er det vigtigt, at markedsvilkårene forbliver stabile, for der kommer hele tiden nye modeller på markedet,” siger Direktør i De Danske Bilimportører, Gunni Mikkelsen
Varebiler
Der kom 2.779 nye varebiler ud at køre i marts – det er knap 14% flere end i februar. I forhold til marts sidste år, er det dog et fald på 889 varebiler, men igen er vi som med personbilerne ude i sæsonudsving –
altså påskens placering i marts med kun 17-20 arbejdsdage mod 23 sidste år. Det udsving koblet med, at salget i marts sidste år var meget højt.
Samlet for første kvartal er der i år kommet 7.797 varebiler på vejene mod 8.854 sidste år – altså et fald på 12%, men faldet for januar-februar var alene blot på knap 3% mod året før, så igen er sæsonudsvinget den umiddelbare forklaring.
Vi er fint tilfredse med salget af varebiler: vi ligger generelt på et meget højt niveau, og nogle udsving mellem de forskellige måneder, får os ikke til at ændre på den opfattelse. Det helt generelle aktivitetsniveau i erhvervslivet, som er den primære aftager af varebiler, er fortsat højt. Derfor forventer vi også stadig et stort behov for varebiler,” udtaler Gunni Mikkelsen, direktør for De Danske Bilimportører.
Der er nogle mindre udsving mellem de forskellige varebilssegmenter (vægtklasser). For varebilsklassen op til og med 2.500 kg totalvægt, blev salget i første kvartal 2.591. Det er ca. 33% af varebilsmarkedet og et lille fald fra sidste års andel på 35%. For vægtklassen 2501 – 3490 kg i totalvægt, blev salget på 3.657 varebiler for første kvartal og med ca. 47% af varebilerne, er det den største andel og stort set samme andel for samme periode året før. Der blev solgt 1.549 varebiler i årets tre første måneder i vægtklassen på 3.500kg, hvilket er en stigning på 7% i forhold til året før og vægtklassen udgjorde ca. 20% af varebilerne: en ganske pæn stigning fra sidste års 16%.
Lastbiler
I marts blev salget af lastbiler på 447, hvilket er 23% mere end i måneden før (februar), men som forventet et fald grundet påsken på knap 12% set i forhold til marts sidste år. Efter første kvartal er der kommet 1.237 nye lastbiler på de danske veje – et lille plus på knap 2% i forhold til sidste år.
Lastbilsalget har været stigende siden 2008, det har været rigtig højt de seneste 3 år og efterspørgsel efter transportkapacitet er meget stor.
Direktør hos De Danske Bilimportører, Gunni Mikkelsen forklarer:
Lastbilsalget er absolut tilfredsstillende og har været det i rigtig lang tid nu. Mindre månedsudsving har ingen betydning, idet efterspørgslen efter lastbiler – og behovet for transport, helt generelt – er rigtig stor for tiden, både i Europa og herhjemme.  Derfor har vi da også ganske pæne forventninger til et godt og stabilt marked fremover.
Et blik på fordelingen af lastbilssalget rykker ikke ved de tendenser, vi længe har set: nemlig, at de mindste lastbiler op til lige under 16 tons totalvægt er faldende. De udgjorde eksempelvis i 2010 ca. 19% og i årene derefter ca. 10% – i første kvartal af 2018 er det tal faldet til ca. 7%.
Busser
Salget af busser har været støt stigende de seneste fire år. For busmarkedet er den overordnede tendens afgørende fordi markedet er præget af enkelte og større ordrer, som et resultat af større udbud af transportydelser.
Aktuelt blev bussalget i marts på 35 styks og efter første kvartal, er det blevet til 130 busser, hvilket er væsentlig under sidste års 173, men igen er det små tal og enkelte ordrer og leverancer påvirker markedet i betydelig grad.
Top 10 lister
Vedhæftet finder du top 10 liste over mest solgte modeller blandt varebilerne for marts og for kvartalet samt de detaljerede rapporter.
Kildeangivelse 
Alle gengivelser af data og oplysninger bedes kildeangives med: De Danske Bilimportører.
Yderligere oplysninger
Direktør Gunni Mikkelsen på tlf. 3136 1041 eller gmi@bilimp.dk

OBS: Der var en lille fejl i salget af elbiler. Tallet for solgte elbiler pr. første kvartal 2018 er ændret fra 168 til 194, som er det korrekte antal.