Manglen på delkomponenter i bilindustrien har betydet lange leveringstider på biler, hvilket har påvirket bilsalget i hele 2022 – og juli er ingen undtagelse. Alligevel lader det til, at vi nu har set de længste leveringstider, da flere bilproducenter melder om udsigt til bedring.

I juli 2022 blev der indregistreret 9.828 nye personbiler, hvilket er en tilbagegang på 26,6 procent i forhold til samme tidspunkt sidste år. Antallet af nyregistreringer i juli passer derfor ind i det overordnede fald i nyregistreringerne, som har præget 2022, der år til dato er 24,1 procent lavere sammenlignet med de første syv måneder af 2021. Det ser dog ud til, at der er udsigt til bedring i bilindustriens forsyningskæder.

Bilindustrien har været hårdt ramt af mangel på delkomponenter, og forventningen til det samlede bilsalg for 2022 er løbende blevet nedjusteret. Det er derfor positivt, at flere bilproducenter nu melder om bedring i forsyningskæderne. Selvom man endnu ikke kan se det i tallene endnu, så håber vi, at kunne indhente lidt på leverencerne i årets anden halvdel” lyder det fra Mads Rørvig, adm. direktør for De Danske Bilimportører. 

Elbiler i fortsat voldsom stigning

Det er i høj grad manglen på mikrochips, som har skabt problemer i store dele af bilproduktionen. Det har særligt haft betydning for leveringen af elbiler, som der har været lange udsigter til. Alligevel har salget aldrig været højere og efterspørgslen større. Det er er blevet nyregistreret 1.935 elbiler i juli, hvilket er en stigning på 44,3 procent sammenlignet med samme måned sidste år. 

Andelen af elbiler var i juli 20 procent, hvilket er den højeste andel siden december 2021. Dette betyder betyder også, at elbilernes andel er igen i juli 2022 er større end plug-in hybridernes. 

“Elbiler har været særlig hårdt ramt af manglen på delkomponenter, da netop disse biler bruger flere mikrochips end andre biler. Derfor er det positivt, hvis leveringstider på elbiler bliver kortere, så flere danskere hurtigere kan få opfyldt deres ønske om en elektrisk bil”, siger Mads Rørvig.


Lang leveringstid på personbiler – men kun lidt endnu

Der er kommet 9.828 nye personbiler ud på de danske veje i juli 2022, hvilket er et 26,6 procent færre end i juli 2021, hvor antallet var 13.396. Juli er generelt en måned, hvor der traditionelt set kommer lidt ro på salget ovenpå forårsmånederne, og i år er ingen undtagelse, da der stadig er udfordringer med leveringstiderne. Dette ser dog ud til at ændre sig, da bilimportørerne melder om mere normale leveringstider. I de første syv måneder af 2022 er dernblevet nyregistreret 83.331 personbiler mod 109.885 på samme tidspunkt sidste år, hvilket svarer til et fald på 24,2 procent.

I top 3 over de mest populære mærker i juli er Volkswagen nummer 1, Toyota nummer 2 og Skoda nummer 3.

Største andel elbiler i 2022

Juli 2022 bød på 1.935 nye elbiler, hvor antallet i juli 2021 var 1.341, hvilket svarer til en stigning på 44,3 procent. Andelen af elbiler af de nyregistrerede personbiler er 19,7 procent, hvilket er den højeste andel siden december 2021 og en stigning på 9,7 procentpoint sammenlignet med juli 2021. I alt er der registreret 14.104 nye elbiler i 2022 indtil videre mod 7.931 på samme tidspunkt sidste år, hvilket udgør en stigning på 77,8 procent. Efterspørgslen på elbiler er fortsat stor, så de mere normale leveringstider kommer til at bidrage til at møde danskernes ønsker om en grøn bil.

Fald i antallet af nye plug-in hybrider

I juli 2022 blev der registreret 1.871 nye plug-in hybrider, hvilket er 1.089 færre end i juli 2021, svarende til et fald på 36,8 procent. År-til-dato er der kommet 14.434 nye plug-in hybrider på de danske veje mod 21.388 på samme tidspunkt sidste år, hvilket er lig et samlet fald på 32,5 procent. Andelen af plug-in hybriderne af det samlede antal nye personbiler er 19 procent, hvilket er lavere end juli 2021’s andel på 22 procent, men stadig bidrager til, at de opladelige biler udgør 38,7 procent af personbilerne i juli.

Mange SUV’er på de danske veje

SUV’erne har igen i juli domineret bilmarkedet med en andel på 57,5 procent af det samlede bilsalg, hvilket er 16,2 procentpoint mere end i juli 2021. Fremgangen sker på bekostning af flere segmenter, herunder primært mikro-segmentet, det lille segment og det store segment, som er faldet med henholdsvis 8,5, 4,4 og 3,2 procentpoint. Mindre fald kan ses hos mellem-segmentet, som er faldet med 1,4 procentpoint, og sports-segmentet, som er faldet med 0,1 procentpoint. Luksus-segmentet, premium-segmentet og MPV-segmentet har oplevet små stigninger på henholdsvis 0,7, 0,1 og 0,5 procentpoint.

Inden for SUV-segmentet ses ikke de store forskydninger. De små SUV’er har fået en større andel på 35,7 procent sammenlignet med 30,3 procent i juli 2021, mens mellemsegmentet er faldet fra at sidde på 44,4 procent af markedet til 38,7 procent. Til gengæld har de store SUV’er oplevet en stigning på 5 procentpoint. De kan ses mindre fald i premium- og offroadsegmentet, som er faldet med henholdsvis 1,5 og 3,2 procent. Alle segmenter beholder deres størrelsesmæssige placering i forhold til hinanden.

Fordelingen mellem købs- og leasing andel

Købsandelen i juli måned har været den højeste i 2022 siden februar. Året har været meget domineret af leasing, men i juli har købsandelen været 46,6 procent. Andelen af privatleasede biler har været 12,8 procent, mens andelen af erhvervsleasede biler har været 40,6 procent.

Yderligere oplysninger

Mads Rørvig

Adm. direktør

+45 30 16 10 04 mr@bilimp.dk

Stine Bo Rosenquist

Seniorkonsulent

+45 53 37 01 36 sbr@bilimp.dk

Fakta 

De Danske Bilimportører er brancheorganisation for bilproducenternes repræsentation i Danmark. Vi repræsenterer alle nye biler (person-, vare- og lastbiler samt busser) som anskaffes i Danmark og de omfatter selvsagt alle teknologierne – el, brint, hybrider, diesel, benzin, gas. 

Kildeangivelse

De Danske Bilimportører, bilstatistik.dk