Den nye WLTP-metode til udregning af bilers brændstofforbrug har den seneste tid skabt usikkerhed om bilafgifterne. Men nu har Regeringen og Dansk Folkeparti indgået aftale om, at forlænge den nuværende WLTP-overgangsperiode frem til udgangen af 2020. Overgangsordningen til WLTP stod ellers til at udløbe den 1. april 2019, hvilket potentielt kunne betyde, at nogle biler ville blive dyrere.

De Danske Bilimportører er glade for at Regeringen og Dansk Folkeparti tager ansvar og holder forbrugerne skadesløse.

Gunni Mikkelsen, direktør for De Danske Bilimportører udtaler:

”Vi har gjort regeringen opmærksom på konsekvenserne og foreslået, at man beslutter en ny kompensationsfaktor med det samme eller vedtager, at datoen for fase to i implementeringen udskydes, således at man bedre kan analysere konsekvenserne og sikre, at der ikke bliver en ekstraudgift for forbrugerne, når de skal købe bil

Udsættelsen er en god løsning, som giver arbejdsro til at undersøge forholdene i dybden. Det glæder os, at Regeringen og Dansk Folkeparti med denne aftale skrider til handling og skaber ro om bilbeskatningen.
Fakta
Målemetoden for nye bilers energieffektivitet overgår fra en metode kaldet NEDC til en ny metode kaldet WLTP. Begge metoder måler bilernes brændstofforbrug og dermed CO2-udledningen. WLTP er et mere realistisk billede af bilens forbrug af brændstof. Målemetoden er udviklet af EU og omfatter mere realistiske testforhold som mere virkelighedstro kørselsadfærd, flere forskellige kørselssituationer, længere testdistancer og mere dynamiske accelerationer og opbremsninger.
Den danske registreringsafgift afhænger blandt andet af bilernes energieffektivitet (brændstofforbrug), og derfor vil overgangen til WLTP øge bilbeskatningen, fordi brændstofforbruget for en given bil stiger. For at modgå dette vedtog Folketinget i september 2018 at nye bilers forbrugsværdi nedskaleres for at få en provenuneutral overgang til WLTP og sikre mod stigning i afgifter, gennemsnitlig set.
Kildeangivelse 
Alle gengivelser af data og oplysninger bedes kildeangives med: De Danske Bilimportører.
Yderligere oplysninger
Spørgsmål til sagen kan rettes til Gunni Mikkelsen på gmi@bilimp.dk eller telefon 31361041