Regeringens udvidelse af puljen til grønnere lastbiler er gode nyheder for den grønne omstilling.

Regeringen har netop meldt ud, at puljen til grøn omstilling af lastbiler i Danmark bliver større end først planlagt. I alt har regeringen valgt at udvide puljen fra tidligere udmeldinger på 100 mio. kr. årligt i perioden 2024-2026 til 75 mio. kr. i 2024, 125 mio. kr. årligt fra 2025-2029 og 50 mio. kr. i 2030. Efter 2030 vil der varigt afsættes 50 mio. kr. årligt. Midlerne skal øremærkes initiativer, der fremmer både grøn omstilling og effektivisering af den tunge vejtransport, men er ikke konkret øremærket endnu. Transportminister Thomas Danielsen understreger dog, at puljen fx kan bruges på støtte til elektriske lastbiler.

“Vi glæder os over den nye udmelding og en større pulje. Transportsektoren står for en stor del af Danmarks CO2-udledning, og initiativer, der fremmer grønne løsninger på området hjælpe os med at nedbringe udledningerne,” siger Mads Rørvig, adm. direktør for De Danske Bilimportører.

Der er godt 43.000 lastbiler i Danmark, og heraf udgør nul-emissionslastbiler godt 1 procent. En af hovedårsagerne til, at det går langsomt med udrulningen af nul-emissionslastbilerne er, at de er betydeligt dyrere at anskaffe end fossile lastbiler. Derfor er tiltag, der gør de grønne lastbiler billigere, vigtige for udrulningen af den grønne tunge transport. De Danske Bilimportører understreger, at jo hurtigere puljen kommer i spil, desto bedre:

“Regeringens nye tiltag et vigtigt skridt på vejen til at gøre nul-emissionslastbiler lige så attraktive som lastbiler på andre drivmidler. Vi håber, at puljen snart bliver tilgængelig, så midlerne kan komme i gang med at gøre gavn,” siger Mads Rørvig, adm. direktør for De Danske Bilimportører.

Yderligere oplysninger

Mads Rørvig

Adm. direktør

+45 30 16 10 04 mr@mobility.dk

Fakta 

De Danske Bilimportører er brancheorganisation for bilproducenternes repræsentation i Danmark. Vi repræsenterer alle nye biler (person-, vare- og lastbiler samt busser) som anskaffes i Danmark og de omfatter selvsagt alle teknologierne – el, brint, hybrider, diesel, benzin, gas. 

Kildeangivelse

Gengivelse af tekst: De Danske Bilimportører