Salget af varebiler har været pænt stigende gennem de seneste år, og har også de seneste 6 måneder udvist en mindre stigning. I maj måned blev der solgt 3.268 varebiler, som er marginalt over maj sidste år og knap 19% over april måneds 2.747. Efter 5 måneder af 2017 ligger salget på 14.869 solgte varebiler, som er små 3% under den tilsvarende periode sidste år.

Varebiler 

Salget af varebiler har været pænt stigende gennem de seneste år, og har også de seneste 6 måneder udvist en mindre stigning. I maj måned blev der solgt 3.268 varebiler, som er marginalt over maj sidste år og knap 19% over april måneds 2.747. Efter 5 måneder af 2017 ligger salget på 14.869 solgte varebiler, som er små 3% under den tilsvarende periode sidste år.

’Der har gennem snart lang tid været en høj efterspørgsel fra erhvervslivet på varebiler, og interessen for at anskaffe ny varebil har været forankret i et højt aktivitetsniveau samt et behov for løbende at udskifte bilparken til det mest moderne og effektive. Vi har en forventning om at efterspørgslen fortsat vil holde sig på det nuværende niveau – et niveau som er rimeligt højt.’ fremfører Gunni Mikkelsen direktør hos De Danske Bilimportører.
Der er ikke nogen væsentlige udsving mellem de forskellige varebilssegmenter (vægtklasser). For varebilsklassen op til og med 2.500 kg totalvægt blev salget på 1.060. I vægtklassen 2501 – 3490 kg totalvægt blev der i maj solgt 1.581, mens der i vægtklassen på 3.500kg blev solgt 627.
Varebiler er i høj grad på leasingkontrakt, og andelen af leasede varebiler er steget fra 66% i 2015 til i dag at være 73% i dag, og der er naturligvis udelukkende tale om erhvervsleasing.

Langt hovedparten af varebilerne er dieselbiler. Således er 3.022 ud af de 3.268 varebiler i maj måned dieselbiler. Endvidere blev der solgt 219 benzinbiler, 25 gasbiler og 2 elektriske.

Lastbiler 
Der blev i maj solgt 458 lastbiler, hvilket er knap 10% flere end i maj måned 2016, og knap 9% flere end i april måned i år. Målt på perioden januar til maj er der i år solgt 2.096 mod 2.112 for den tilsvarende periode sidste år, og dermed er salget reelt samme niveau. Efterspørgslen har udviklet sig positivt i seneste år, og således er der også i år er der tale om en stigende tendens i salget.

Væksten på lastbilmarkedet findes blandt lastbiler over 16 tons totalvægt, såvel som blandt lastbiler over 24 tons totalvægt, mens segmentet op til 16 tons totalvægt er svagt faldende.

’Vi tolker helt klart salget af vare- såvel som lastbiler, som er driftsmidler i de mange forskellige erhverv, som et meget positivt tegn på aktivitetsniveauet. ’ udtaler Gunni Mikkelsen

Busser
Bussalget blev i perioden januar til maj på 267 enheder, hvilket er væsentlig større end i 2016, hvor der blev leveret 176 busser i perioden.

Der er betydelige variationer i salget mellem de enkelte måneder, men overordnet set har salget af busser været stigende gennem de seneste år, ser vi alene på de seneste 12 måneder er der dog tale om en faldende efterspørgsel.
 
Leasing – personbiler
Leasingmarkedet har efter en mindre nedgang i 2012 -13 udviklet sig positivt. Leasingandelen er steget fra at udgøre 26% i 2013 til 42% i 2017 (efter maj måned). Hovedparten af de leasede biler tegner erhvervet sig for. Af det samlede leasingmarked er 69% erhverv og de resterende 31% udgøres af privatleasing. Andelen af privatleasing ud af de privates samlede anskaffelser tegner sig for 20 – 25%, med udsving mellem 20 og 25%. Overordnet har tendensen de seneste 12 måneder været stabil, og for i år er der efter fem måneder tale om en stigende tendens – i maj måned var andelen 23,3%.
Leasingandelen er højest blandt de større biler, og her er det i høj grad erhvervet som er aftagere. Blandt de små biler er leasingandelen meget mindre, og her tegner de private sig for en betydelig andel, om end erhvervet fortsat aftager de fleste biler.

A segmentet (mikro); den samlede leasingandel er stigende og udgør 21% af det samlede antal nye biler, privatandelen af leasingmarkedet er 54% og svagt stigende.

B segmentet (lille); den samlede leasingandel er stabil og udgør 35% af det samlede antal nye biler, privatandelen af leasingmarkedet er 41%.

C segmentet (mellem); den samlede leasingandel er svagt faldende og udgør 47% af det samlede antal nye biler, privatandelen af leasingmarkedet er 37% og svagt stigende.

D segmentet (stor); den samlede leasingandel er stigende og udgør 79% af det samlede antal nye biler, privatandelen af leasingmarkedet er 17% og svagt stigende.

E segmentet (premium); den samlede leasingandel er stigende og udgør 81% af det samlede antal nye biler, privatandelen af leasingmarkedet er 10%.

F segmentet (luksus); den samlede leasingandel udgør 63% af det samlede antal nye biler, privatandelen af leasingmarkedet er 14% og svagt stigende.
S segmentet (sport); den samlede leasingandel er stigende og udgør 61% af det samlede antal nye biler, privatandelen af leasingmarkedet er 21% og svagt stigende.
J segmentet (SUV og cross over); den samlede leasingandel udgør 47% af det samlede antal nye biler, privatandelen af leasingmarkedet er 19%.
Top 10 liste
Vedhæftet finder du top 10 liste over mest solgte modeller blandt varebilerne samt de detaljerede rapporter.

*De Danske Bilimportører udgav allerede den 1. juni en pressemeddelelse vedrørende salget af personbiler. Denne var i overensstemmelse med de konsoliderede tal (99,99%).

Kildeangivelse: Alle gengivelser af data og oplysninger bedes kildeangives med De Danske Bilimportører.
Yderligere oplysninger: Gunni Mikkelsen, Direktør, på tlf. 3136 1041 eller gmi@bilimp.dk