I maj måned blev der indregistreret 13.502 personbiler, hvilket er 19,7 % lavere end samme måned sidste år. Antallet af nyregistrerede elbiler er dog næsten fordoblet i samme periode.

Det er den fortsatte mangel på delkomponenter i bilindustrien, der fortsat påvirker udbuddet af biler og dermed indregistreringerne. En problematik der har gjort sig gældende i størstedelen af 2022 og maj måned er ingen undtagelse.

”Det er desværre ingen overraskelse, at indregistreringerne fortsat falder, og i vores prognose forventer vi ligeledes et fald på 20 % for hele året. Udviklingen skal ses i lyset af, at ordrebøgerne er fyldte, men at bilproducenterne ikke kan levere som ønsket grundet manglen på delkomponenter” siger Mads Rørvig, adm. direktør for De Danske Bilimportører.

I de fem første måneder af 2022 er der registreret 58.741 personbiler, mens antallet var 76.225 sidste år, hvilket svarer til et fald på 22,9 procent.

Elbiler i stigning

På trods af, at elbiler er særlig hårdt ramt af manglen på delkomponenter, er der sket en stor stigning i nyregistreringer af elbiler. I maj 2022 er der indregistreret 2.201 nye elbiler mod 1.152 i samme periode sidste år.

”Leveringsudfordringerne holder ikke danskerne tilbage, når det glæder den grønne omstilling. Salget af nye grønne biler er stigende sammenlignet med sidste år, og vi forventer samtidig, at der i slutningen af 2022 er flere elbiler end plug-in hybridbiler på de danske veje.” siger Mads Rørvig.

Nye miljøzoner skærper interessen for nye biler

I denne uge vedtog Københavns Kommune nye miljøzoner, som forbyder ældre dieselbiler at køre ind i store dele af kommunen. Flere kommuner forventes at følge efter med flere miljøzoner, og miljøzonerne forventes samtidig skærpet over tid, så kun nyere biler vil kunne køre i zonerne. Dette vil øge danskernes interesse for nye biler, når deres nuværende skal skiftes.

”For at fremme den grønne omstilling i persontransporten, har politikerne givet en gulerod i form af en skatterabat, som har haft en stor effekt på det grønne bilsalg. Nu tages også pisken i brug i form af de nye miljøzoner, hvor politikerne stiller krav til kvaliteten af de biler, som må køre på fællesskabets veje. Det synes vi er helt på sin plads, og vi forventer, at det vil få interessen for at købe en nyere bil til at stige ” siger Mads Rørvig.

På www.altombilen.dk kan man slå sin egen nummerplade op, og se om bilen er udelukket fra miljøzonerne.


Fortsat faldende personbilsalg

Maj måned bød på 13.502 nye personbiler, mod 16.821 i maj 2021, hvilket svarer til et fald på 19,7 procent. Faldet i personbilsalget skyldes endnu engang mangel på delkomponenter i bilindustrien, som betyder at udbuddet af biler er lavere end efterspørgslen. Det har været gennemgående for bilsalget gennem hele 2022, hvor der år til dato er blevet solgt 58.748 personbiler, hvilket er 22,9 procent færre end de 76.225, som der blev registreret på samme tidspunkt sidste år.

I top 3 over de mest populære mærker er Toyota nummer 1, Volkswagen nummer 2 og Mercedes-Benz nummer 3.

Næsten fordobling af elbilsalget, på trods af udfordringer i produktionen

Der blev registreret 2.201 nye elbiler i maj måned, hvilket udgør en stigning på 91,1 procent, i forhold til maj 2021, hvor der kom 1.152 nye elbiler på vejene. Der er rigtig stor efterspørgsel på elbiler hos danskerne, hvilket betyder at bestanden stiger hastigt. Elbiler har stået for 16,3 procent af det samlede salg i maj.

Alligevel er der år til dato blevet registreret 9.604 elbiler, mod 5.147 i de første fem måneder af 2021. Det svarer til en stigning på 86,6 procent. Elbiler bliver stille og roligt mere populære, og vinder markedsandele frem for biler på andre drivmidler.

Plug-in hybridbilerne taber endnu engang terræn

Antallet af nyregistrerede plug-in hybrider er endnu engang faldet, fra 3.524 i maj 2021 til 2.396 i maj 2022, hvilket svarer til et fald på 32 procent. Andelen af plug-in hybrider af det samlede antal nyregistrerede personbiler er 17,7 procent og dermed større end elbilernes andel i maj, men kun med 1,4 procentpoint.

Indtil videre er der registreret 9.792 nye plug-in hybrider i 2022, og dermed 4.084 færre end i de første fem måneder af 2021, hvilket svarer til 29,4 procent. Salget af plug-in hybrider har været faldende i alle måneder i 2022, med undtagelse af februar, hvilket indikerer, at de nye afgifter virker efter hensigten.

Massiv fremgang til SUV’erne

Som det eneste segment, har SUV’erne oplevet fremgang i maj måned. For på trods af, at der er blevet solgt færre biler i maj måned, har SUV’erne øget deres markedsandel med 12 procent i forhold til maj 2021. Det er særligt de små og store SUV-biler, hvis markedsandele er vokset, mens det mellemstore segment er gået tilbage med 13,7 procent, hvor de sidste år stod for 57,1 procent af SUV-markedet er andelen nu 43,4 procent.

SUV’ernes fremgang er primært sket på bekostning af mikrobilerne, som er gået tilbage med 4,3 procent, de små biler, som er gået tilbage med 4 procent og de mellemstore biler, som er gået tilbage med 3,5 procent. Derudover er de store biler gået tilbage med 1,2 procent.

Fordelingen mellem købs- og leasing andel

Af de 13.502 nyregistrerede personbiler i maj måned, er 16,2 procent privatleaset, 38,7 procent er erhvervsleaset, mens købsandelen ligger på 45,1 procent. Det er dermed fjerde måned, hvor leasingandelen er større end købsandelen, hvilket ikke var en tendens i 2021. Årsagen til den høje leasingandel, kan findes i, at markedet er usikkert for tiden. Dette betyder, at forbrugerne har mange overvejelser i forbindelse med store køb, som eksempelvis  biler. Leasing er en måde, hvorpå forbrugerne kan få en bil som de efterspørger, uden de store forpligtelser og overvejelser, som kan følge med anskaffelsen af en bil.

Yderligere oplysninger

Mads Rørvig

Adm. direktør

+45 30 16 10 04 mr@bilimp.dk

Stine Bo Rosenquist

Seniorkonsulent

+45 53 37 01 36 sbr@bilimp.dk

Fakta 

De Danske Bilimportører er brancheorganisation for bilproducenternes repræsentation i Danmark. Vi repræsenterer alle nye biler (person-, vare- og lastbiler samt busser) som anskaffes i Danmark og de omfatter selvsagt alle teknologierne – el, brint, hybrider, diesel, benzin, gas. 

Kilde

De Danske Bilimportører på baggrund af data fra Bilstatistik.dk.

Kildeangivelse

Gengivelse af pressemeddelelsens indhold bedes kildeangivet: De Danske Bilimportører, bilstatistik.dk