De tunge køretøjer havde en ganske fin april måned med 2.695 nye varebiler og 361 nye lastbiler.

Der er kommet 11.183 nye varebiler ud på de danske veje i årets første fire måneder. Det er 13,6 procent flere end i samme periode 2020, hvor det blev til 9.842. Det tyder dermed på, at varebilerne for alvor har lagt corona-krisen bag sig.

”Efterspørgslen efter varebiler er særdeles tilfredsstillende. Salget har hoppet lidt op og ned det seneste halve års tid, hvilket må tilskrives overgangen til det nye afgiftssystem, men vi forventer snart en mere stabil, opadgående udvikling,” udtaler Mads Rørvig, adm. direktør for De Danske Bilimportører.

Det stabile lastbilsalg fortsatte i april. Med 1.585 lastbiler år-til-dato ser det lovende ud for 2021-salget, som på nuværende tidspunkt er 9,2 procent over niveauet for sidste år. 1.452 nye lastbiler blev indregistreret sidste år fra januar til april.

”Efterspørgslen efter lastbiler er stabilt stigende, og med afsæt i aktiviteten hos vores medlemmer er der kun grund til fortsat optimisme. Vi forventer et ganske pænt 2021 for lastbilerne,” siger Mads Rørvig.

                                                                                   ____________________________

 

Analyse af det samlede bilsalg 

Denne analyse indeholder statistik og kommentarer om salget af varebiler, lastbiler og busser. Pressemeddelelse om personbilsalget i marts finder du her. 

Solidt varebilsalg
Med 2.695 nye varebiler var april måned markant bedre end samme måned i fjor. Faktisk blev der kun solgt godt 100 færre varebiler end i april 2020.

Siden 1. januar er der blevet indregistreret i alt 11.183 nye varebiler i år, hvilket er 13,6 procent flere end i samme periode sidste år, hvor 9.842 nye varebiler kom ud at køre.

Ser man på vægtklasserne indenfor varebilerne, var det især de mellemtunge varebiler (2.501-3.490 kg), der var populære i den forgangne måned. De mellemtunge varebiler udgjorde mere end hver anden nye varebil. De mellemtunge varebilers popularitet skete hovedsageligt på bekostning af de lette varebiler (op til 2.500 kg), som afgav en markedsandel på 4,2 procentpoint ift. april 2020.Fortsat stabilt lastbilsalg
Lastbilsalget har været ganske stabilt siden juli sidste år med et fornuftigt opsving i marts 2021. Med 361 nye lastbiler i den forgangne måned og en lille salgsstigning på 9,1 procent ift. april 2020 ser det stabile lastbilsalg ud til at fortsætte.

År-til-dato er der indregistreret 1.585 nye lastbiler, hvilket er 9,2 procent flere end i april i fjor. Lastbilsalget er godt 150 lastbiler bagude efter april måned, hvis man sammenligner årets foreløbige salg med aktiviteten i de fire første måneder af 2020.

Som sædvanligt udgjorde de tunge lastbiler (over 24 ton) langt hovedparten af de nye lastbiler i den forgangne måned med 69,3 procent af nyregistreringerne. Det er 0,7 procentpoint mere end sidste år i samme måned. De mellemtunge lastbiler (mellem 16-24 ton) vækstede også ift. i fjor og øgede deres markedsandel med 2,4 procentpoint. Omvendt gik det for de små lastbiler (op til 16 ton), der afgav en markedsandel på 3,1 procentpoint.

Salget af busser oplever tilbagegang år-til-dato
Med 7 nyregistrerede busser i april måned tog bussalget et stort dyk på 53,3 procent sammenlignet med april 2020. Med i alt 122 nyregistrerede busser i årets første fire måneder er bussalget dog ganske stabilt. Der er indregistreret blot 5,4 procent færre busser år-til-dato, når man sammenligner med den tilsvarende periode af 2020.    

Bussalgets udvikling skal som altid tages med nogle forbehold, da vi analyserer relativt små tal, og da enkelte leverancer eller udeblivelsen af samme kan påvirke udviklingen markant. Som følge af at mange trafikselskaber udskød deres køb af nye busser i 2020, er det forventninger om et fornuftigt bussalg i 2021. 

 

Fakta 

De Danske Bilimportører er brancheorganisation for bilfabrikkernes repræsentation i Danmark. Vi repræsenterer alle nye biler (person-, vare- og lastbiler samt busser) som anskaffes i Danmark og de omfatter selvsagt alle teknologierne – el, brint, hybrider, diesel, benzin, gas. 

Pressefoto 

Klik her

Oversigt
Vedhæftet finder du; 

  • Oversigten for det samlede salg af varebiler og lastbiler for april 2021 
  • Oversigten for det samlede salg af varebiler og lastbiler for ÅTD (jan-apr 2021)

Kilde
De Danske Bilimportører på baggrund af data fra bilstatistik.dk  

Kildeangivelse
Gengivelse af tekstindhold bedes kildeangivet: De Danske Bilimportører

Gengivelse af tal og statistikker bedes kildeangivet: Bilstatistik.dk

Yderligere oplysninger 

  • Interview og citater:
    Adm. Direktør Mads Rørvig, tlf. +45 30 16 10 04 eller mr@bilimp.dk
     
  • Data, statistik og bilag: 
    PA- & kommunikationskonsulent Sara Gabrielsen, tlf. +45 71 11 94 91 eller slg@bilimp.dk

Følg os på: