Salget af varebiler har været pænt stigende gennem de seneste år, og tendensen for de seneste 7 måneder ligget ret stabilt men med de typiske udsving for de enkelte måneder. Juli salget blev helt typisk betydeligt under juni måned, således blot 2.071 varebiler i juli mod 3.640 i juni.

Varebiler
Salget af varebiler har været pænt stigende gennem de seneste år, og tendensen for de seneste 7 måneder ligget ret stabilt men med de typiske udsving for de enkelte måneder. Juli salget blev helt typisk betydeligt under juni måned, således blot 2.071 varebiler i juli mod 3.640 i juni. Et fald på 43% som naturligvis lyder af meget, men det er det samme fald, som vi har set de seneste år fra juni til juli måned. Efterspørgslen efter varebiler ser ud til at have stabiliseret på det nuværende niveau.

Salget år til dato (januar – juli) blev på 20.580 varebiler mod 21.362 for samme periode sidste år.

’Der har gennem snart lang tid været en høj efterspørgsel fra erhvervslivet på varebiler, og interessen for at anskaffe ny varebil har været forankret i et højt aktivitetsniveau samt et behov for løbende at udskifte bilparken til det mest moderne og effektive. Vi har en forventning om at efterspørgslen fortsat vil holde sig på det nuværende niveau – et niveau som er rimeligt højt.’ 
fremfører Gunni Mikkelsen direktør hos De Danske Bilimportører.
Der er ikke nogle væsentlige udsving mellem de forskellige varebilssegmenter (vægtklasser). For varebilsklassen op til og med 2.500 kg totalvægt blev salget i juli på 745. I vægtklassen 2501 – 3490 kg totalvægt blev der solgt 962, mens der i vægtklassen på 3.500kg blev solgt 366.
Varebiler er i høj grad på leasingkontrakt, og andelen af leasede varebiler er steget fra 66% i 2015 til i dag at være 72%, og der er naturligvis udelukkende tale om erhvervsleasing.
Langt hovedparten af varebilerne er dieselbiler. Således er 19.233 ud af de 20.580 varebiler i perioden fra januar til og med juli måned dieselbiler. Endvidere blev der solgt 1.288 benzinbiler, 30 gasbiler og 29 elektriske.
Lastbiler 
Der blev i juli solgt 327 lastbiler, hvilket er præcis det samme som i juli sidste år men som forventet og helt typisk de 25-30% mindre end i juni måned, helt præcist 26% lavere end de 439 lastbiler i juni. Salget for de syv måneder af 2017 ligger med 2.862 reelt på samme niveau med sidste års 2.898 (-1,2%). Efterspørgslen har udviklet sig positivt i de seneste år, og med en svagt stigende efterspørgsel de sidste to et halvt år. Væksten på lastbilmarkedet findes blandt lastbiler over 16 tons totalvægt, såvel som blandt lastbiler over 24 tons totalvægt, mens segmentet op til 16 tons totalvægt er svagt faldende.
’Vi glæder os over salget af såvel vare- som lastbiler, der jo primært er driftsmidler i de mange forskellige brancher,  og ser det som et meget positivt tegn på aktivitetsniveauet og glæder os over at efterspørgslen ser ud til at være rimelig stabil.’ udtaler Gunni Mikkelsen.
Busser
Bussalget blev i perioden januar til juli på 455 enheder, hvilket er væsentlig større end i 2016, hvor der blev leveret 329 busser i perioden.
Der er betydelige variationer i salget mellem de enkelte måneder, men overordnet set har salget af busser været stigende gennem de seneste år, men ser vi alene på de seneste 12 måneder er der dog tale om en faldende tendens.
Top 10 liste
Vedhæftet finder du top 10 liste over mest solgte modeller blandt varebilerne samt de detaljerede rapporter.
*De Danske Bilimportører udgav allerede den 1. juli en pressemeddelelse vedrørende salget af personbiler. Denne var helt i overensstemmelse med de konsoliderede tal (100%).

Kildeangivelse: Alle gengivelser af data og oplysninger bedes kildeangives med De Danske Bilimportører.
Yderligere oplysninger: Gunni Mikkelsen, Direktør, på tlf. 3136 1041 eller gmi@bilimp.dk