Salget af kommercielle biler er begyndt lidt på den lave side, men det ændrer ikke på forventningerne til året, som for både vare-, lastbiler og busser ligger på samme niveau som sidste år.

Salget af varebiler

Tendensen for salget af varebiler har været stigende i de sidste 7 år, og 2016 endte med et samlet salg på 36.600 og et månedligt gennemsnit på lige over 3.000 enheder.
Februars salg blev på 2.521 varebiler, hvilket er 5,5% under januar og 13% under februar 2016, der dog havde en dag mere.
De seneste år har vi set at januar og februar har været på den lave side set i forholdet til det gennemsnitlige salg i året, og da efterspørgslen ligger på et meget højt niveau, lægger vi ikke for meget i det mindre fald, som vi har set de første to måneder af 2017.’ udtaler Direktør for De Danske Bilimportører Gunni Mikkelsen.
Set over tid er der et stigende marked for varebiler i vægtklassen 2.800 – 3.490 kg, et stabilt marked for 3,5t tons klassen og lidt vigende for varebiler i klassen under 2.800 kg totalvægt.
De mindre varebiler (op til 2.500 kg totalvægt og 50% afgift) udgjorde med 875 stk. 35% af de solgte varebiler i januar, men klassens andel er svagt faldende. De øvrige varebiler fordeler sig med 1.237 (49%) i segmentet 2.501 – 3.499 kg totalvægt, en klasse der det seneste år har været svagt stigende, mens 409 ca. 16% blev leveret på B-kørekortets maksimale 3.5 ton.

Lastbiler

Der blev solgt 368 lastbiler i februar måned, og det er ca. 7% mere end i såvel januar i år og februar sidste år. Salget i årets første to måneder er nu på 710 lastbiler, ca. 5% mindre end i den tilsvarende periode sidste år.
Sidste år var starten på året ligeledes noget under det gennemsnitlige niveau, så set over 12-14 måneder ser markedet grundlæggende stabilt ud, og det gælder for alle dele af segmentet – de store lastbiler over 24 tons totalvægt, 16 -24tons samt dem under 16 tons.

Busser

Bussalget blev i februar på 57 busser, hvilket er dobbelt så mange som i februar sidste år (28) og 21% flere end i januar. For de første to måneder er der solgt 104 busser mod 74 sidste år.
Der er betydelige variationer i salget mellem de enkelte måneder, men overordnet set har salget af busser været stigende over det seneste års tid.
’Salget af kommercielle biler er begyndt lidt på den lave side, men det ændrer ikke på forventningerne til året, som for både vare-, lastbiler og busser ligger på samme niveau som sidste år. Vi ser fortsat et betydeligt transportbehov og dermed efterspørgsel efter nye vare- og lastbiler.’ udtaler Gunni Mikkelsen, Direktør hos De Danske Bilimportører.

Leasing

Tendensen indenfor leasing fortsætter. Januar og februar ligger traditionelt noget under kalenderåret som helhed, men i februar 2017 er den samlede leasingandel oppe på 46%, hvilket er på gennemsnittet for de seneste to år.

Privatleasing udgør af de samlede leasede biler efter to måneder 25%, hvilket er en lille stigning set i forhold til hele året 2016.
Andelen af de private forbrugeres bilanskaffelser, som er leaset, er i år været på samme niveau som sidste år – hvilket vil sige at ud af alle nye biler til private er ca. 21% på leasingkontrakt.

Top 10 lister
Vedhæftet finder du top 10 lister over mest solgte modeller blandt varebilerne.
*De Danske Bilimportører udgav allerede den 1. marts en pressemeddelelse vedrørende
salget af personbiler. Denne var i overensstemmelse med de konsoliderede tal (99,99%).
Kildeangivelse: Alle gengivelser af data og oplysninger bedes kildeangives med De Danske
Bilimportører.
Yderligere oplysninger:
Gunni Mikkelsen, Direktør, på tlf. 3136 1041 eller gmi@bilimp.dk