Tendensen har været stigende i de sidste 7 år, og 2016 endte med et samlet salg på 36.600 og et månedligt gennemsnit på lige over 3.000 enheder.

Pressemeddelelse vedrørende salget af vare- og lastbiler samt busser for januar 2017. Pressemeddelelse
vedr. salget af personbiler blev udsendt onsdag 1. februar *
Salget af varebiler
Tendensen har været stigende i de sidste 7 år, og 2016 endte med et samlet salg på 36.600 og et månedligt
gennemsnit på lige over 3.000 enheder.

2017 startede med 2.665 i januar, som er ca. 6% under januar i 2016, og et fald på ca. 16% set i forhold til
december. Niveauet har været både højt og stabilt i flere år, og en enkelt måned lidt under gennemsnittet
ændrer ikke ved forventningerne til de næste måneder.
De mindre varebiler (op til 2.500 kg totalvægt og 50% afgift) udgjorde med 1.265 stk. 47% af de solgte
varebiler i januar, men klassens andel er svagt faldende. De øvrige varebiler fordeler sig med 1.018 (38%) i
segmentet 2.501 – 3.499 kg totalvægt, en klasse der det seneste år har været svagt stigende, mens 382 ca.
14% blev leveret på B-kørekortets maksimale 3.5 ton.
Lastbiler
Der blev solgt 342 lastbiler i januar måned, og det er ca. 15% mindre end i januar 2016 og hele 23% under
december tallet. De grundlæggende tendenser er et stabilt marked, og det gælder for alle dele af
segmentet – de store lastbiler over 24 tons totalvægt, 16 -24tons samt dem under 16 tons. Et fald i januar
ændrer ikke ved forventningerne til et stabilt marked for de næste måneder.
Busser
Bussalget blev i januar på 47 busser, hvilket er stort set det samme som i januar 2016 og blot 13 under
december måned.
Der er betydelige variationer i salget mellem de enkelte måneder, men overordnet set har salget af busser
været stigende over det seneste års tid.
’Salget af kommercielle biler er begyndt lidt på den lave side, men det ændrer ikke på forventningerne til
året, som for både vare-, lastbiler og busser ligger på samme niveau som sidste år. Vi ser fortsat et
betydeligt transportbehov og dermed efterspørgsel efter nye vare- og lastbiler.’ udtaler Gunni Mikkelsen,
adm. direktør hos De Danske Bilimportører.
Leasing
Tendensen indenfor leasing fortsætter. Januar ligger traditionelt noget under kalenderåret som helhed, og
det gør sig også gældende i år, hvor januar havde en leasingandel på 38%, som er lidt over januar de to
foregående år, men under leasingandelen for hele 2016, der blev på 43%.
Privat leasingen blev i januar 2017 på 33% af de leasede biler mod 30% sidste år, og alle tendenser inden
for leasing af personbiler er således uforandret – stabilt stigende.
Andelen af de private biler som blev leaset var i januar på knap 20% mod 22% for hele 2016.
Top 10 lister
I bilagene finder du top 10 lister over mest solgte modeller blandt varebilerne.
*De Danske Bilimportører udgav allerede den 1. februar en pressemeddelelse vedrørende
salget af personbiler. Denne var i overensstemmelse med de konsoliderede tal (99,99%).
Kildeangivelse: Alle gengivelser af data og oplysninger bedes kildeangives med De Danske
Bilimportører.
Yderligere oplysninger:
Gunni Mikkelsen, Direktør, på tlf. 3136 1041 eller gmi@bilimp.dk