Tendensen for salget af varebiler har været stigende gennem flere år, og det samlede salg har resulteret i rekord store salg. Men dog således at efterspørgselstendensen de seneste 12 måneder har udvist en lidt faldende tendens.

Varebiler
Tendensen for salget af varebiler har været stigende gennem flere år, og det samlede salg har resulteret i rekord store salg. Men dog således at efterspørgselstendensen de seneste 12 måneder har udvist en lidt faldende tendens.

De første 4 måneder af året ligger med 11.601 solgte varebiler 3,9% under den tilsvarende periode sidste år og med friske tal for april på 2.747, ser vi et mindre salg på 14% sammenlignet med april i 2017. I forhold til den foregående måned, marts, er faldet endnu større på knap 25%. Måned mod måned kan det være lidt svært at foretage direkte sammenligninger idet antallet af arbejdsdage hhv. helligdage varierer, men den overordnede tendens er at efterspørgslen er på et højt niveau, om end svagt faldende set over de seneste 12 måneder.

’Der har i lang tid været en høj efterspørgsel fra erhvervslivet på varebiler, og interessen for at anskaffe ny varebil har været forankret i et højt aktivitetsniveau samt et behov for løbende at udskifte bilparken til det mest moderne og effektive. De mindre fald som vi har været vidner til i april ændrer ikke på vores forventninger til at efterspørgslen forsat vil holde sig på et pænt niveau i 2017.’ fremfører Gunni Mikkelsen direktør hos De Danske Bilimportører.

Ser vi på de enkelte varebilsklasser, ser vi en svagt vigende tendens for varebilerne under 2500kg totalvægt målt over de seneste 12 måneder, mens efterspørgslen synes stabil for årets første fire måneder.

For varebilsklassen 2501 – 3490 kg totalvægt har efterspørgslen været stabil de seneste 12 måneder og med en stigende tendens for 2017. For de største varebiler på 3,5 tons totalvægt har efterspørgslen været svagt fældende på 12 måneders sigt, men er stigende i år.

Lastbiler
Der blev i april solgt 421 lastbiler, hvilket er 23 enheder (5,2%) færre end i april 2016. Målt ift. marts i år var faldet på 86 enheder og således svarende til et fald på 17%. Målt på perioden januar til april er de tilsvarende tal langt mere stabile, idet der er solgt 1.638 lastbiler i år mod 1.696 sidste år og således en ændring på blot 3,4%.

Den overordnede tendens er at lastbilsalget har været stigende de seneste år og specielt efter 2014. De seneste 24 måneder har ligeledes været stigende, men målt over 12 måneder har efterspørgslen været stabil, og ser vi alene på januar til april i år er efterspørgslen stigende om end lidt under 2016 niveauet.

Lastbiler op tillige under 16 tons totalvægt har de seneste 12 måneder udgjort gennemsnitlig 9,3% af det samlede lastbilsalg, tendensen er dog at andelen er svagt faldende.

Busser
Bussalget blev i perioden januar til april på 215 enheder, hvilket er væsentlig større end i 2016, hvor der blev leveret 135 busser i perioden.

Der er betydelige variationer i salget mellem de enkelte måneder, men overordnet set har salget af busser været stigende over det seneste års tid. Vi har generelt set en stigende tendens over flere år, en tendens som dog overordnet har været vigende de seneste 12 måneder.

’Salget af kommercielle biler er begyndt lidt på den lave side, men det ændrer ikke på forventningerne til året, som for både vare-, lastbiler og busser ligger på samme niveau som sidste år. Vi ser fortsat et betydeligt transportbehov og dermed efterspørgsel efter nye vare- og lastbiler.’ udtaler Gunni Mikkelsen, Direktør hos De Danske Bilimportører.

Top 10 liste
Vedhæftet finder du top 10 liste over mest solgte modeller blandt varebilerne.

*De Danske Bilimportører udgav allerede den 1. marts en pressemeddelelse vedrørende salget af personbiler. Denne var i overensstemmelse med de konsoliderede tal (99,99%).

Kildeangivelse: Alle gengivelser af data og oplysninger bedes kildeangives med De Danske Bilimportører.

Yderligere oplysninger: Gunni Mikkelsen, Direktør, på tlf. 3136 1041 eller gmi@bilimp.dk