Statsrevisorernes kritik af Motorstyrelsens håndtering af leasingselskaber kalder på en gennemtænkt løsning. De Danske Bilimportører foreslår en egenfinansieret licensordning, der kan fjerne de brodne kar i branchen.

Rigsrevisionen har i et halvt år gransket Motorstyrelsens håndtering af leasingselskaber, og Statsrevisorerne har i dag udtrykt kritik af forholdene i branchen, mangelfulde tilsyn, manglende sanktioner og omfattende snyd med afgiftsbetalinger, som kan have ført til omfattende provenutab for staten. De Danske Bilimportører er enig i kritikken og efterlyser en skrappere kontrol med leasingbranchen.

Det har længe været kendt, at der var problemer med omfattende snyd i leasingbranchen for brugte biler og med dagens kritik fra Rigsrevisionen må det står klart, at reglerne bør strammes, så vi kan undgå organiseret snyd”, siger Mads Rørvig, adm. direktør i De Danske Bilimportører.

Leasing af brugte biler er et komplekst område, hvor muligheden for svindel med moms, registreringsafgift og personbeskatning er stor. Da registreringsafgift på biler er værdibaseret, er det forholdsvist nemt at vurdere en brugt bil for ”gunstigt” for dermed at opnå en besparelse i afgift, når den brugte bil skal anmeldes til Motorstyrelsen på forholdsmæssig afgift. Hertil kommer, at branchen i dag er underlagt en høj grad af selvregulering, da brugte biler i dag ”selvanmeldes” uden forudgående kontrol, når bilen anmeldes.

Vi foreslår, at der stilles krav om forudgående tilladelse fra Finanstilsynet for at drive et leasingselskab. Den slags licensordninger kender man fra andre finansielle virksomheder, og de betyder, at brodne kar effektivt kan sorteres fra, da de ikke vil have mulighed for at indregistrere biler på forholdsmæssig afgift. Regeringen har i sit grundlag foreslået noget lignende, og færdiggørelsen af det arbejde bør med dagens udmelding opprioriteres,” siger Mads Rørvig.

Med en licensordning vil det være sædvanlig praksis at indføre kapitalkrav, skærpede tilsynskrav og en fit & prober vurdering for både direktion og bestyrelse. Samtidig er sædvane, at det provenu, der kræves for at administrere en licensordning, betales af sektoren selv.

Yderligere oplysninger

Mads Rørvig

Adm. direktør

+45 30 16 10 04 mr@bilimp.dk

Fakta 

De Danske Bilimportører er brancheorganisation for bilproducenternes repræsentation i Danmark. Vi repræsenterer alle nye biler (person-, vare- og lastbiler samt busser) som anskaffes i Danmark og de omfatter selvsagt alle teknologierne – el, brint, hybrider, diesel, benzin, gas.

Samtidig repræsenterer organisationen banker, leasing- og finansieringsselskaber, der understøtter det autoriserede nybilsalg og har en høj grad af compliance og regelefterlevelse.

Kildeangivelse

De Danske Bilimportører