Varebilsalget voksede med 25,6 procent i oktober, og det er den største fremgang i 2023 hidtil, der ellers har været præget af tilbagegang. Til gengæld bød oktober på lidt færre nyregistrerede lastbiler.

I oktober måned var der fart på salget af varebiler, som oplevede den største vækst hidtil i 2023, da antallet af nye varebiler var 25,6 procent højere end samme måned sidste år. I alt blev der indregistreret 2.341 nye varebiler, hvilket var 477 flere end oktober 2022. Den positive salgsmåned er blot den tredje måned med fremgang i 2023, der ellers har været præget af større tilbagegange i salget. År til dato ligger varebilssalget derfor 9,8 procent lavere end samme periode sidste år.

2023 har været et udfordrende år for varebilsalget, og mange måneder har derfor budt på lavere salgstal, når vi sammenligner med 2022. Vi glæder os over et flot resultat i oktober,” siger Mads Rørvig, Adm. direktør for De Danske Bilimportører.

Der kom 339 nye lastbiler ud på de danske veje i oktober. Det er 125 færre end i oktober 2022, hvor antallet var 464, hvilket svarer til et fald på 26,9 procent. Den elektriske andel af lastbilerne var til gengæld betydeligt højere i oktober 2023 sammenlignet med oktober 2022. Elektrificering af den tunge transport er en vigtig del af den grønne omstilling af vejtransporten, som en del af målet om at reducere Danmarks samlede CO2-udledning.

Det er meget positivt, at der kommer flere elektriske lastbiler ud på vejene. Dog er elektriske lastbiler stadig markant dyrere end fossile lastbiler, hvilket betyder, at der er et stort uudnyttet potentiale for hurtigere udrulning. Hvis vi skal i mål med omstillingen, kræver det derfor en målrettet indsats, der prioriterer tilskud til køb af elektriske lastbiler,” siger Mads Rørvig, adm. direktør for De Danske Bilimportører.

Se De Danske Bilimportørers forslag til en tilskudsordning målrettet lastbiler.


Varebilsalget i vækst i oktober

Oktober måned knækkede kurven, efter mange måneder hvor antallet af indregistrerede varebiler har ligget på et lavere niveau end sidste år. Der blev indregistreret 2.341 nye varebiler i oktober, hvilket er 477 flere end i oktober 2022, hvor der blev indregistreret 1.864 varebiler. Det svarer til en fremgang på 25,6 procent. De tidligere måneders lavere salg betyder dog, at varebilsalget år til dato ligger 9,8 procent under niveau sammenlignet med samme periode i 2022.

Stigende andel af elektriske varebiler

Oktober måned bød på en større andel af elektriske varebiler i indregistreringerne end i oktober sidste år. Det betyder, at elandelen voksede med 2,2 procentpoint og udgjorde 10,8 procent mod 8,6 procent i oktober 2022. Særligt hos de letteste varebiler fylder el en stor andel af nysalget. År til dato har vægtklassen op til 2.500 kg således haft en elandel på 14 procent af nyregistreringerne, hvilket svarer til en fremgang på 7,5 procentpoint sammenlignet med samme periode sidste år, hvor el udgjorde 6,5 procent af nyregistreringerne blandt de lettere varebiler.

Det mest populære drivmiddel hos varebilerne i oktober var fortsat diesel. Diesel udgjorde 82,6 procent af nyregistreringerne, hvilket, lidt overraskende, udgjorde en stigning på 2,4 procentpoint sammenlignet med oktober 2022, hvor diesel udgjorde 80,2 procent. Årsagen hertil skal findes blandt de resterende drivmidler, der alle gik tilbage. Hybriderne gik massivt tilbage med 2,5 procentpoint, fra 3,4 procent i andel i oktober sidste år, til 0,9 procent i oktober 2023. Benzin gik tilbage med 1,9 procentpoint og endte med 3,1 procent i markedsandel. Drivlinjerne Plug-in hybrid og Mild hybrid gik en anelse tilbage, begge med mindre end 0,1 procentpoint og deres markedsandele forblev dermed stort set uændrede på hhv. 1,5 og 1,1 procent.

Ændringer i varebilernes vægtklasser

I oktober var der forskydninger i vægtklassefordelingen blandt varebiler. Den lettere vægtklasse (op til 2.500 kg) gik tilbage med 6,8 procentpoint i forhold til oktober 2022. Den mellemtunge vægtklasses (2501 - 3.490 kg) markedsandel gik frem med 4,2 procentpoint og var den mest populære vægtklasse med 52,2 procent af markedet. Den tunge vægtklasse (over 3.491 kg) gik frem med 2,6 procentpoint.

Færre lastbilerne i oktober

Antallet af nyregistrerede lastbiler faldt i oktober med 125 enheder fra 464 sidste år til 339, svarende til et procentvist fald på 26,9 procent. Dog ligger salget år til dato 5,1 procent højere end samme periode sidste år.

Stor andel af elektriske lastbiler i den lettere vægtklasse

Diesel var fortsat det mest populære drivmiddel til lastbiler i oktober og stod for 94,4 procent af nyregistreringerne. På trods af den store markedsandel var populariteten dalet sammenlignet med oktober sidste år, da drivmidlet gik tilbage med 4,3 procentpoint. Gas udgjorde i oktober intet i markedsandel med 0 solgte enheder, hvilket er 1 færre end sidste år. På bekostning af diesel og gas, steg andelen af eldrevne lastbiler med 4,5 procentpoint i oktober. El som drivmiddel udgjorde 5,6 procent i oktober 2023 mod 1,1 procent i oktober 2022.

Ligesom hos varebilerne var det den lettere vægtklasse hos lastbilerne, der opnåede den største elektriske andel. År til dato er elandelen i vægtklassen op til 16 ton steget med 12,1 procentpoint. I alt er der fra januar til og med oktober indregistreret 90 ellastbiler i vægtklassen, hvilket svarer til 20,5 procent af det samlede salg i vægtklassen. Det er en signifikant andel af elektriske lastbiler i den letteste vægtklasse, og den elektriske andel slår ovenikøbet andelen hos varebilerne, hvor 14 procent af varebilerne i den letteste vægtklasse var eldrevne i perioden.

De tunge lastbiler var mest populære

Der var forskydninger i vægtklassernes markedsandele i oktober måned sammenlignet med oktober måned 2022. Den lettere vægtklasse (op til 16 ton) var mere populær i oktober 2023 og opnåede en markedsandel på 9,7 procent svarende til en fremgang i markedsandelen på 4,8 procentpoint. Den lettere vægtklasses fremgang skete på bekostning af den mellemtunge vægtklasses (16-24 ton) tilbagegang på 5,6 procentpoint. Markedsandelen endte på 26,3 procent for den mellemtunge vægtklasse. Den tunge vægtklasses (over 24 ton) markedsandel steg en anelse med 0,9 procentpoint, hvilket resulterede i en markedsandel på 64 procent. Den tunge vægtklasse var dermed den suverænt mest populære kategori i oktober.

Flere busser i oktober

I oktober blev der indregistreret 59 busser, hvilket er 27 flere end samme måned sidste år, hvor der blev solgt 32 enheder. Antallet af nye busser voksede således med 84,4 procent. Dog skal der, som altid, tages forbehold for, at der generelt sælges få enheder og at salg ofte sker i større partier. Derfor er analyserne baseret på et lille datasæt, som således betyder større udsving og dermed markante procentvise udviklinger.

Pressefoto

Klik her

Kildeangivelse

Gengivelse af pressemeddelelsens tekstindhold bedes kildeangivet: De Danske Bilimportører

Gengivelse af tal og statistikker bedes kildeangivet: Bilstatistik.dk

 

Yderligere oplysninger

Fakta 

De Danske Bilimportører er brancheorganisation for bilproducenternes repræsentation i Danmark. Vi repræsenterer alle nye biler (person-, vare- og lastbiler samt busser) som anskaffes i Danmark og de omfatter selvsagt alle teknologierne – el, brint, hybrider, diesel, benzin, gas. 

Kildeangivelse

Gengivelse af tekst: De Danske Bilimportører

Gengivelse af tal og statistik bedes kildeangivet: bilstatistik.dk