Lastbilerne har haft et imponerende år med et resultat på 4.887 nye lastbiler, hvilket er en stigning på 11,3 procent sammenlignet med 2021. Historien er en anden for varebilerne, der afslutter året med et fald på 13,9 procent.

December blev endnu en måned med en stigning i lastbilsalget. Med hele 429 nye lastbiler steg salget med 29,2 procent, hvilket bidrog til den samlede stigning for året. Samlet bød 2022 på 496 flere lastbiler end 2021. Der er også sket en udvikling i drivmiddelfordelingen, hvilket betyder at antallet af lastbiler på el er blevet tredoblet, selvom der stadig er lang vej igen til komplet omstilling af den tunge transport. 

”2022 har været et godt år for lastbilerne, og resultatet er imponerende. Det er også enormt positivt, at der sker en grøn udvikling i drivmiddelfordelingen. Der ligger dog fortsat et stort arbejde i at sikre de bedste forudsætninger for omstillingen af den tunge transport og elektrificeringen af lastbiltransporten. Forudsætninger som kræver politisk opmærksomhed,” siger Mads Rørvig, Adm. direktør for De Danske Bilimportører. 

Mens lastbilssalget har haft en stor fremgang i løbet af året, er det anderledes for varebilerne. December bød på 2.136 nye varebiler, hvilket er et fald på 27 procent sammenlignet med sidste år. Det efterlader årets resultat på 27.172 nye varebiler mod 31.572 i 2021, hvilket udgør et fald på 13,9 procent. På den positive side, er der sket en stigning i andelen af elvarebiler. 

”Varebilerne har været præget af de samme udfordringer som personbilerne i 2022, hvor det har været vanskeligt at levere, hvilket har resulteret i et fald i salget. På trods af faldet har varebilsalget dog været grønnere end tidligere, hvilket naturligvis er positivt” siger Mads Rørvig. 

Bussalget er steget en smule i 2022. Hvor 2021 bød på 651 nye busser, har antallet været 667 i 2022, svarende til en stigning på 2,5 procent.   

Pressefoto

Klik her

Kildeangivelse

Gengivelse af pressemeddelelsens tekstindhold bedes kildeangivet: De Danske Bilimportører

Gengivelse af tal og statistikker bedes kildeangivet: Bilstatistik.dk


Analyse af det samlede bilsalg

Denne analyse indeholder statistik og kommentarer om salget af varebiler, lastbiler og busser.  

Pressemeddelelse om personbilsalget i december og for året 2022 finder du her.  

 

Et udfordret varebilsalg 

2022 har været et udfordrende år i bilindustrien og det har også påvirket varebilernes resultat. Efter en december med 2.136 varebiler og et fald på 27 procent, afsluttes året med et samlet fald på 13,9 procent. I absolutte tal blev der indregistreret 27.172 varebiler i 2022 mod 31.572 i 2021, hvilket har udgjort et fald på 4.400 varebiler.  

Varebilsalget har været faldende i alle årets måneder med undtagelse af januar og august, hvor der var små stigninger i salget. Forsyningskrisen har haft stor betydning for leveringsmulighederne, hvilket har været en stor del af opbremsningen i salget.  

 

Derudover er der sket en udvikling i drivmiddelfordelingen. Af de 27.172 nyregistrerede varebiler var 1.932 på el mod 1.451 i 2021. Derudover var 366 plug-in hybrider.

Der var forskydninger i vægtklassernes markedsandele i december 2022.  Den tunge vægtklasse (over 3.490 kg) faldt i absolutte tal, men vækstede i sin markedsandel, med 7,4 procentpoint. Det betyder, at de tungeste tungeste varebiler udgjorde hele 28 procent af salget i december. Den mellemtunge vægtklasse (2501-3490 kg) er faldet med 3,2 procentpoint, mens den lettere vægtklasse (op til 2.500 kg) steg med 0,6 procentpoint til en markedsandel på 25 procent. 

Over hele året har forskydningerne i vægtklassernes markedsandele været minimale. Den lettere vægtklasse (op til 2.500 kg), oplevede en lille stigning på 0,1 procentpoint, og den tunge vægtklasse (over 3.490 kg) vækstede med 0,4 procentpoint. Den mellemtunge vægtklasse (2501-3490 kg) faldt derimod med 0,5 procentpoint og lander på en markedsandel på 50,8 procent. 

 

Lastbilsalget går frem 

December 2022 bød på 429 nye lastbiler, hvilket er en stigning på 29,2 sammenlignet med december 2021. Det giver et resultat på 4.887 nye lastbiler i hele 2022, hvilket er 496 flere end i 2021 og dermed en stigning på 11,3 procent. Med undtagelse af februar, juni og juli har der været stigninger i lastbilsalget i alle årets måneder. 

 

Også blandt de nyregistrerede lastbiler er der rykket på drivmiddelfordelingen. 89 ellastbiler kom nemlig ud på de danske veje i 2022 mod kun 27 i 2021. Det er en tredobling.

Der var store forskydninger i vægtklassernes markedsandele i december 2022.  Den tunge vægtklasse (over 3.490 kg) vækstede som den eneste, både i absolutte tal og en øget markedsandel med 20,5 procentpoint. Det betyder, at de tungeste lastbiler har udgjort hele 75,3 procent af salget i december. Den mellemtunge vægtklasse (2501-3490 kg) oplevede det største fald på hele 11,3 procentpoint, mens den lettere vægtklasse (op til 2.500 kg) er faldet med 9,2 procentpoint. 

For året er forskydningerne noget mindre. De mellemtunge lastbiler (16.001-24.000 kg) er vokset med 2,8 procentpoint, mens den letteste vægtklasse (op til 16 ton) er faldet med 1,8 procentpoint. De tunge lastbiler (over 24 ton) er faldet med 1 procentpoint, men er steget i absolutte tal og stadig den største vægtklasse med en markedsandel på 65,9 procent.  

 

 

En lille stigning i bussalget 

På trods af et fald i bussalget i december, på 55,8 procent, ender 2022 med et positivt resultat for bussalget. Hvor der i 2021 blev registreret 651 busser, har antallet været 667 i 2022. Det betyder at bussalget er steget med 2,5 procent.  

Bussalgets udvikling skal som altid tages med nogle forbehold, da vi analyserer relativt små tal, og da enkelte leverancer eller udeblivelsen af samme kan påvirke udviklingen markant.  

Yderligere oplysninger

Mads Rørvig

Adm. direktør

+45 30 16 10 04 mr@bilimp.dk

Stine Bo Rosenquist

Seniorkonsulent

+45 53 37 01 36 sbr@bilimp.dk

Fakta 

De Danske Bilimportører er brancheorganisation for bilproducenternes repræsentation i Danmark. Vi repræsenterer alle nye biler (person-, vare- og lastbiler samt busser) som anskaffes i Danmark og de omfatter selvsagt alle teknologierne – el, brint, hybrider, diesel, benzin, gas. 

Kildeangivelse

De Danske Bilimportører, bilstatistik.dk