Der bliver solgt flere elbiler end plug-in hybrider på tværs af EU. Det betyder, at andelen af elbiler nu er større af plug-in hybrider. Det samme billede tegner sig på det danske marked.

Der kan ses en klar udvikling i antallet af eldrevne biler i EU over det sidste år. Elbiler (BEV), som nu står for 10 procent af markedet, har næsten fordoblet deres markedsandel fra første kvartal 2021 til første kvartal 2022. 

Kigger man på tallene i forhold Danmark, så er billedet det samme. I første kvartal 2022 er der solgt 5.949 elbiler og dermed næsten dobbelt så mange som i første kvartal 2021, hvor antallet var 2.989.

Det betyder også, at andelen af elbiler nu er større end andelen af plug-in hybrider i EU, som har ligget på 8,9 procent i første kvartal. Over hele EU er der blevet solgt 224.145 elbiler i første kvartal, hvilket svarer til en stigning på 53,4 procent.  

 

Salget af plug-in hybrid falder

Salget af plug-in hybridbiler (PHEV) er overordnet faldet med 5,3 procent, men plug-in hybriderne har stadig øget deres markedsandel, som følge af det store fald i salget af benzin- og dieselbiler. Salget har varieret en del på tværs af markeder, eksempelvis har vi i Danmark i første kvartal 2022 solgt 5.547 plug-in hybrider, hvilket er 26,2 pct. færre end sidste år, hvor antallet var 7.518.

Hybrid er nu det mest almindelig drivkraftsmiddel i EU efter benzin

Der er blevet solgt 536.030 hybridbiler (HEV) i årets tre første måneder og hybrid drivkraft er nu det næstmest almindelige drivkraftsmiddel i EU efter benzin. Med undtagelse af Italien, har alle markeder i EU, inklusiv Danmark, bidraget til stigningen. Salget af naturgaskøretøjer (NGV) er faldet med 56 procent, mens salget af LPG-drevne køretøjer er vækstet.  

Nyregistreringer af dieselbiler i første kvartal er faldet med 33,2 procent, hvilket betyder, at der kun er registreret 378.009 biler. Dette betyder også, at markedsandelen for dieselbiler er faldet med 5,3 procent, sammenlignet med første kvartal 2021.

Faldet har kunnet ses på alle markeder, Frankrig har haft det største fald på 44,1 procent, efterfulgt af Italien med 39,2 procent, Spanien med 30,8 procent og Tyskland med 20,2 procent. Der er blevet solgt 808.039 benzinbiler, hvilket betyder, at markedsandelen er faldet fra 40,8 procent til 36 procent.

 

Tyskland indtager første pladsen, men..

Tabellen ovenfor viser, at Tyskland er det land i EU, der har solgt absolut flest elbiler, nemlig 83.774 i første kvartal. Det er dog ikke Tyskland der har den største procentmæssige stigning. Tyskland har haft en stigning på 29,3% i antallet af solgte elbiler fra første kvartal 2021 til første kvartal 2022. Det land, der snupper førstepladsen på den front, er Rumænien med en stigning på 408% fra første kvartal 2021 til første kvartal 2022. Rumænien har solgt 2.108 elbiler i første kvartal. Danmark indtager 11. pladsen med 5.952 nye elbiler i første kvartal, hvilket udgør en stigning på 99% sammenlignet med første kvartal 2021. Danmark kan derfor i høj grad siges at være konkurrencedygtig når det kommer til grønne biler, specielt taget i betragtning af landets størrelse.

Når det kommer til plug-in hybriderne, har Tyskland igen solgt flest, nemlig 67.771, men dette er alligevel et fald på 13,2% i forhold til første kvartal 2021. Historien er en anden i Slovenien, hvor der er sket en stigning på 700% i salget af plug-in hybrider fra første kvartal 2021 til første kvartal 2022. Det svarer til et salg på 176 i første kvartal 2022. i Danmark er salget af plug-in hybrider faldet med 26,2% fra første kvartal 2021 til første kvartal 2022. Der er blevet solgt 5.547 plug-in hybrider i Danmark i første kvartal 2022, hvilket også betyder at andelen af solgte plug-in hybrider i Danmark er mindre end andelen af solgte elbiler.

 

 

European Automobile Manufacturers’ Association: ACEA