Varebilsalget i april opnåede en markant vækst på 65 procent sammenlignet med samme måned sidste år. April bød også på fremgang til både lastbiler og busser.

I april måned 2024 fortsatte den positive udvikling for varebilsalget, som også kendetegnede hele første kvartal. Med lidt over 3.100 nye varebiler har april 2024 budt på en markant stigning på 65 procent i forhold til samme måned sidste år. Der er også kommet flere elvarebiler ud på vejene end i april 2023.

Varebilsalget er kommet forrygende fra start i 2024, og det er imponerende at se den høje vækst i april. Elvarebilerne bliver også løbende mere populære, og her ligger en politisk opgave i at sikre gode fremtidige vilkår,” siger Mads Rørvig, adm. direktør for De Danske Bilimportører.

Antallet af nye lastbiler er også vokset i april. Med 438 nyregistrerede lastbiler, resulterede april 2024 i en stor stigning på 19,7 procent. Andelen af lastbiler på el var også mere end dobbelt så høj i april 2024 sammenlignet med samme måned året før.

“Vi glæder os over, at der er kommet mange nye lastbiler på vejene i april. Der er også kommet bedre skub i udrulningen af el-lastbiler, hvilket er til stor gavn for den grønne omstilling. Vi håber, at den kommende pulje til grønnere lastbiler snart kommer ud og leve, så der kan komme endnu flere el-lastbiler på vejene,” siger Mads Rørvig, adm. direktør for De Danske Bilimportører.

De Danske Bilimportører udsender hver måned en pressemeddelelse om salget af varebiler, lastbiler og busser i Danmark på baggrund af data fra bilstatistik.dk


Rekordstort varebilsalg i april

I april 2024 fik den positive vækst i varebilsalget et ekstra gear, da det ikke blot overgik salget fra april 2023, men også præsterede den højeste vækst i mere end 10 år. Der blev indregistreret hele 3.133 nye varebiler i april 2024, hvilket er 1.234 flere end i april 2023, hvor der blev indregistreret 1.899 nye varebiler. Det svarer til en stigning på 65 procent.

Elvarebilerne forøger deres markedsandel

I april måned 2024 forøgede elvarebilerne der markedsandel markent. I alt bidrog indregistreringen af 299 nye elvarebiler til, at deres markedsandel voksede med 3,1 procentpoint. Det betyder, at elvarebilerne nu har en markedsandel på 9,5 procent. Blandt varebilerne udgør diesel fortsat den største andel af de forskellige drivmidler på hele 83,3 procent. De almindelige hybridvarebiler forøgede deres andel en lille smule, med 0,1 procentpoint, og udgjorde hermed 2,4 procent af nysalget i april 2024. De resterende drivlinjer havde det til fælles, at de alle gik tilbage i deres markedsandel.

Mindre forskydning i varebilernes vægtklasser

April 2024 bød på mindre forandringer, når det kommer til forskydninger i varebilernes vægtklasser, sammenlignet med april 2023. Den lettere vægtklasse (op til 2.500 kg) gik tilbage i andel med 3,3 procentpoint og udgjorde, til forskel for 2023, den mindste andel af markedet med sine 20,4 procent. I forlængelse af dette har den mellemtunge vægtklasse (2.501-3.490 kg) oplevet en forøgelse af deres andel med 3,6 procentpoint, og dermed den vægtklase med den største markedsandel svarende til 56,9 procent. Derudover er den mellemstore vægtklasse den eneste vægtklasse, der har oplevet en fremgang i sin markedsandel, idet den tunge vægtklasse (over 3.491 kg) oplevede en tilbagegang på 0,3 procentpoint, og har dermed en markedsandel på 22,8 procent.

Fremgang til lastbilerne

April måned 2024 bød på 438 indregistreret lastbiler, hvilket er 72 flere end i april 2023. Det svarer til en stigning på 19,7 procent.

De elektriske lastbiler fylder mere

I april 2024 forøgede de eldrevne lastbiler deres markedsandel. Der blev indregistreret 37 elektriske lastbiler, hvilket er mere end dobbelt så mange som i april 2023, hvor der blev indregistreret 13 el-lastbiler. El-lastbilerne endte dermed at udgøre 8,4 procent af nyregistrereringer i april 2024, hvilket svarer til en fremgang på 4,8 procentpoint sammenlignet med april 2023.

Diesel er fortsat den største drivlinje med en markedsandel på 91,1 procent i april 2024. Det betyder, at diesel altså har opnået en forøgelse i sin markedsandel svarende til 0,9 procentpoint, når man sammenligner med april sidste år. De resterende drivlinjer har oplevet tilbagegang i deres markedsandele.

De mellemtunge lastbiler oplever tilbagegang

Lastbilernes markedsandele i april 2024 fordelt på vægtklasse ændrede sig mere. Den lettere vægtklasse (op til 16 ton) steg med 5,3 procentpoint, og endte med en markedsandel på 13,5 procent. Den mellemtunge vægtklasse (16-24 ton) gik derimod tilbage med hele 15,1 procentpoint og landede på en markedsandel, der kun var en anelse højere end den laveste vægtklasse med 14,4 procent af nyregistreringerne. Den tunge vægtklasse (over 24 ton), som i forvejen er den mest populære, oplevede den største fremgang på 9,9 procentpoint, hvilket resulterede i, at den tunge vægtklasse altså udgjorde 72,2 procent af nyregistrerede lastbiler i april 2024.

Bussalget stiger igen

April 2024 fortsatte de positive takter med en stigning i bussalget. I april 2024 blev der indregistreret 43 nye busser, hvilket er 16 busser mere end i april 2023, hvor der blev indregistreret 27. Tilvæksten svarer til en positiv udvikling på 59,3 procent. Dog skal der som altid tages forbehold for, at der generelt sælges relativt få enheder i bussalget, og at salg ofte sker i større partier. Derfor er analyserne baseret på et mindre datasæt, sammenlignet med varebiler og lastbiler.

Pressefoto

Klik her

Kildeangivelse

Gengivelse af pressemeddelelsens tekstindhold bedes kildeangivet: De Danske Bilimportører

Gengivelse af tal og statistikker bedes kildeangivet: Bilstatistik.dk

 

Yderligere oplysninger

Mads Rørvig

Adm. direktør

+45 30 16 10 04 mr@mobility.dk

Kristine Bonnerup Vind

Konsulent

+45 31 36 90 66 kbv@mobility.dk

Fakta 

De Danske Bilimportører er brancheorganisation for bilproducenternes repræsentation i Danmark. Vi repræsenterer alle nye biler (person-, vare- og lastbiler samt busser) som anskaffes i Danmark og de omfatter selvsagt alle teknologierne – el, brint, hybrider, diesel, benzin, gas. 

Kildeangivelse

Gengivelse af tekst: De Danske Bilimportører

Gengivelse af tal og statistik bedes kildeangivet: bilstatistik.dk