Udtalelse ifm. Højesteret fastsætter retningslinjer for markedsføring af kreditaftaler.
Læs De Danske Bilimportørers kommentarer her og se dommene

De Danske Bilimportører har på vegne af to medlemmer ført to retssager om markedsføring af billån. Højesteret har den 9. januar 2019 givet anklagemyndigheden medhold i, at markedsføringen var en overtrædelse af reglerne.

Efter markedsføringslovens § 18, skal en reklame for et forbrugerlån, som oplyser en rentesats eller talstørrelser vedrørende omkostningerne i forbindelse med lånet, oplyse en række standardoplysninger om lånet. Det er et krav, at låneoplysningerne oplyses klart, kort og på en fremtrædende måde ved hjælp af et repræsentativt eksempel.
Både Citroën og Toyota havde oplyst alle standardoplysninger på en klar og kort måde, men Forbrugerombudsmanden mente ikke, at oplysningerne pga. deres placering og tekststørrelse var oplyst på en fremtrædende måde.
Citroën og Toyota var ikke enige med Forbrugerombudsmanden, men mente derimod, at annoncerne var lovlige, da oplysningerne både var synlige og læsbare. Desuden var det selskabernes vurdering, at der ikke var tale om en overtrædelse, da markedsføringen ikke væsentligt påvirkede, eller var egnet til væsentligt at påvirke, den økonomiske adfærd hos gennemsnitsforbrugeren.

Gunni Mikkelsen, direktør for De Danske Bilimportører udtaler:
”Vi havde naturligvis gerne set et andet resultat, og er ærgerlige over Højesterets skærpelse af bødestraffen. Vi er dog tilfredse med, at Højesteret har udstukket nogle klare retningslinjer for, hvordan lån til forbrugere skal markedsføres – hvilket også var et af formålene med at føre sagerne. Højesteret har efter vores opfattelse fastsat strenge krav, som vi nu må forholde os til. Konsekvensen er, at vores medlemmer skal være meget påpasselige i deres markedsføring for ikke at overtræde reglerne.”

Dommene og de pågældende annoncer fremgår af Højesterets hjemmeside http://www.hoejesteret.dk/hoejesteret/nyheder/Afgorelser/Pages/Ommarkedsfoeringafforbrugerkreditaftaler.aspx

Spørgsmål til sagen kan rettes til Gunni Mikkelsen på gmi@bilimp.dk eller telefon 31361041