Maj måned bød på samlet vækst i den tunge transport sammenlignet med maj 2022. Endnu engang var der betydelig fremgang i antallet af køretøjer, der kører på el.

I maj blev der solgt 2313 varebiler, hvilket betød en lille fremgang, på i alt 12 enheder, svarende til en vækst på 0,5 procent sammenlignet med maj måned sidste år. På trods af den beskedne stigning betød dette, at varebilsalget var stigende for første gang siden august 2022, hvilket er et brud med den ellers negative salgsudvikling.

Særligt de elektriske varebiler blev flere i maj måned. Det totale antal enheder var 228 sammenlignet med 127 enheder i maj 2022. Varebiler med el som drivmiddel udgjorde 9,9 procent af det samlede varebilsalg i maj. Til sammenligning udgjorde andelen af elbiler i maj 2022 kun 5,5 procent af varebilsalget. Udviklingen i elektrificeringen af varebilsalget er dermed steget med 78,6 procent på blot et år.

”Måned efter måned ser vi, at den tunge transport bliver grønnere. Dette er en afgørende faktor for at klimamålene om at mindske den samlede CO2-udledning” siger Mads Rørvig, adm. direktør for De Danske Bilimportører.

I salget af lastbiler i maj måned var der stor fremgang. I maj blev der indregistreret 494 nye lastbiler, hvilket er 95 flere enheder end i maj 2022, hvor der blev solgt 399. Fremgangen i antallet af nye lastbiler udgør en procentvis fremgang på i alt 23,8 procent. Hos lastbilerne var andelen af solgte enheder på el også markant. Maj bød således på 35 elektriske lastbiler svarende til 7,1 procent af totalsalget. Dette er en stor stigning i forhold til maj 2022, hvor elektriske lastbiler blot udgjorde 0,8 procent af totalsalget.

”Det er positivt, at lastbilerne vækster, og at der fortsat er stor fremgang i det elektriske salg. Maj måned har generelt været en god måned den tunge transport.” siger Mads Rørvig, adm. direktør for De Danske Bilimportører.


Analyse af det samlede bilsalg

Denne analyse indeholder statistik og kommentarer om salget af varebiler, lastbiler og busser.

Pressemeddelelse om personbilsalget i maj finder du her.

Salget af varebiler stiger for første gang i 2023

Antallet af nyregistrerede varebiler steg en anelse i maj, hvilket er den hidtil eneste fremgang i salget i indeværende år, sammenlignet med registreringstallene i 2022. Den økonomiske usikkerhed grundet høj inflation og høje renter har været medvirkende årsag til det faldende varebilsalg i 2023. Forhåbentligt kan salgstallene fra maj måned være et udtryk for, at der er begyndende bedring på markedet.

Andelen af elektriske varebiler i totalsalget for maj steg med 78,6 procent sammenlignet med samme måned sidste år. Elvarebilernes markedsandel steg således fra 5,5 procent til 9,9 procent i maj.

Generelt set fik de opladelige varebiler år til dato en større markedsandel, mens de fossilt drevne biler fik en mindre markedsandel i nyregistrerede varebiler sammenlignet med samme periode i 2022. Diesel havde dog fortsat den klart største markedsandel som drivmiddel på 81,6 procent. Den største ændring på drivmiddelfordelingen sammenlignet med samme periode sidste år var hos elvarebilerne, som oversteg de benzindrevne varebilers markedsandel. Varebiler med el som drivkraft fyldte dermed i perioden 9,6 procent af de nyregistrerede varebiler mod sidste års 4,8 procent.

I maj måned var der mindre forskydninger i vægtklassefordelingen. Den lettere vægtklasse (op til 2.500 kg) og den mellemtunge vægtklasse (2.501-3.490) faldt med henholdsvis 3,6 og 0,7 procentpoint sammenlignet med maj 2022. Den tunge vægtklasse (over 3.491) oplevede derimod en fremgang på 4,3 procentpoint, sammenlignet med samme periode sidste år. Den mest populære vægtklasse var dog fortsat den mellemtunge vægtklasse (2501-3490 kg), som i maj havde en markedsandel på 54,2 procent.

Lastbilsalget i maj

I maj måned steg salget af lastbilerne markant. I alt blev der indregistreret 494 nye lastbiler. Der blev dermed solgt 95 flere enheder, end i maj 2022. Det betød en samlet stigning på 23,8 procent. Stigningen er den største fremgang i lastbilsalget hidtil i 2023.

Ligesom ved varebilerne var diesel det dominerende drivmiddel hos nyregistrerede lastbiler. Markedsandelen for dieseldrevne lastbiler er faldet væsentligt med 9,9 procentpoint det seneste år. Tilbagegangen i dieseldrevne lastbiler skyldes, at en stigende andel af de nyregistrerede lastbiler år til dato enten var elektriske eller på gas og andre drivmidler.

I perioden 1. januar til 31. maj 2023 blev der solgt 133 lastbiler på el og 97 på gas og andre drivmidler. I samme periode sidste år blev der blot indregistreret 20 elektriske lastbiler og 8 lastbiler med gas og andre drivmidler.

Maj måned bød på mindre interne forskydninger i lastbilernes markedsandele fordelt på vægtklasse. Den lettere vægtklasse (op til 16 ton) havde en lille tilbagegang i markedsandelen på 0,4 procentpoint, og dens markedsandel landede dermed på 8,1 procent. Den mellemtunge vægtklasse (16-24 ton) vækstede 2,7 procentpoint i markedsandelen sammenlignet med maj 2022, hvilket resulterede i en markedsandel på 29,6 procent. Den tunge vægtklasse (over 24 ton) faldt med 2,3 procentpoint i markedsandel, men var fortsat den mest dominerende vægtklasse med en markedsandel i maj på 62,3 procent.

Bussalget stiger

Maj blev første måned siden oktober med positiv vækst i bussalget. I maj blev der indregistreret 44 nye busser, hvilket var 5 enheder mere end maj 2022, hvor der blev indregistreret 39 busser. Fremgangen i salget resulterede i en procentuel udvikling på 12,8 procent. Dog skal der, som altid, tages forbehold for, at der generelt sælges få enheder. Derfor er analyserne baserede på et lille datasæt, som således betyder større udsving.

Pressefoto

Klik her

Kildeangivelse

Gengivelse af pressemeddelelsens tekstindhold bedes kildeangivet: De Danske Bilimportører

Gengivelse af tal og statistikker bedes kildeangivet: Bilstatistik.dk

Yderligere oplysninger

Mads Rørvig

Adm. direktør

+45 30 16 10 04 mr@bilimp.dk

Fakta 

De Danske Bilimportører er brancheorganisation for bilproducenternes repræsentation i Danmark. Vi repræsenterer alle nye biler (person-, vare- og lastbiler samt busser) som anskaffes i Danmark og de omfatter selvsagt alle teknologierne – el, brint, hybrider, diesel, benzin, gas. 

Kildeangivelse

De Danske Bilimportører, bilstatistik.dk