Nyheder / Bilsalg 15. december 2023

Vækst i varebilsalget i november

image description

Varebilsalget voksede med 10,5 procent i november og byggede dermed på oktobers fremgang, i et år der ellers har været præget af fald i salget. Både lastbilsalget og bussalget havde mindre tilbagegange i november.

I november måned fortsatte væksten i varebilsalget fra oktober måned, da der blev indregistreret 10,5 procent flere varebiler end i november 2022. I alt blev der indregistreret 2.421 nye varebiler i november måned, hvilket er 231 flere end samme måned sidste. De fleste måneder i 2023 har dog budt på tilbagegang i varebilsalget, som derfor ligger 8 procent lavere år til dato sammenlignet med de første 11 måneder af 2022. Til gengæld fylder el en større andel af nyregistreringerne.

Varebilsalgets fremgang de seneste måneder vækker stor begejstring, da det ikke er nogen hemmelighed, at 2023 har været et udfordrende år. Vi ser frem mod et bedre resultat, end vi kunne forvente tidligere på året,” siger Mads Rørvig, Adm. direktør for De Danske Bilimportører.

I november blev der indregistreret 415 nye lastbiler i Danmark. Det er 11 færre end i november 2022, hvilket udgør et mindre fald på 2,6 procent. Lastbilsalget har været præget af både større og mindre udsving i løbet af 2023, men totalsalget ligger næsten på samme niveau som i 2022. År til dato er der solgt 4.648 lastbiler, hvilket svarer til en stigning på 4,4 procent. Den elektriske andel af lastbilerne er, ligesom hos varebilerne, vokset i 2023 sammenlignet med 2022. Faktisk er den elektriske andel næsten firedoblet. Eldrevne lastbiler udgjorde 1,6 procent i de første 11 måneder af 2022, men har udgjort næsten 6 procent af de nye lastbiler i de første 11 måneder af 2023. Det er positivt for den grønne omstilling.

“Det er positivt at en større andel af de nye lastbiler er elektriske, men der er fortsat er lang vej til, at den tunge transport bliver helt elektrisk. De elektriske lastbiler er markant dyrere end de fossile, og derfor kræver omstillingen politisk vilje til målrettede indsatser, der blandt andet prioriterer omstillingsstøtte til køb af elektriske lastbiler,” siger Mads Rørvig, adm. direktør for De Danske Bilimportører.

Se De Danske Bilimportørers forslag til en tilskudsordning målrettet lastbiler.


Varebilsalget voksede i november

I november måned fortsatte de positive væksttal fra oktober måned, som er kommet ovenpå en række af måneder, hvor antallet af indregistrerede varebiler har ligget på et lavere niveau end sidste år. Der blev indregistreret 2.421 nye varebiler i november, hvilket er 231 flere end i november 2022, hvor der blev indregistreret 2.190 varebiler. Det svarer til en fremgang på 10,5 procent. Varebilsalget ligger år til dato 8 procent under salget for samme periode i 2022. Dog er der sket en klar forbedring de seneste måneder, da salget ved udgangen af september lå 12,9 procent lavere end samme periode sidste år.

Stigende andel af elektriske varebiler

I november steg andelen af elektriske varebiler i indregistreringerne med 2,4 procentpoint sammenlignet med november 2022. Sidste år udgjorde el som drivmiddel således 9,6 procent af nyregistreringerne, hvilket i år er steget til 12 procent. Særligt hos de letteste varebiler fylder el en stor andel af nysalget. År til dato har vægtklassen op til 2.500 kg således haft en elandel på 14 procent af nyregistreringerne, hvilket svarer til en fremgang på 7,2 procentpoint sammenlignet med samme periode sidste år, hvor el udgjorde 6,8 procent af nyregistreringerne blandt de lettere varebiler. De mellemtunge varebiler i vægtklassen mellem 2.501 - 3.490 kg er ligeledes blev mere elektriske det seneste år. Elandelen i vægtklassen udgør år til dato 11,8 procent af nyregistreringerne, hvilket er en stigning på 5,3 procentpoint sammenlignet med samme periode sidste år, hvor el udgjorde 6,5 procent.

Det mest populære drivmiddel hos varebilerne i november var diesel, som udgjorde 80,4 procent af nyregistreringerne, hvilket var en stigning på 2 procentpoint sammenlignet med november 2022, hvor diesels andel udgjorde 78,4 procent. Årsagen til drivmidlerne el og diesels fremgang i andel skal findes hos udviklingen i drivmidlerne hybrid og benzin, der begge gik tilbage. Hybriderne gik væsentligt tilbage med 3,7 procentpoint, fra 5 procent i andel i november sidste år, til 1,3 procent i november 2023. Benzin gik tilbage med 1,1 procentpoint og endte med en markedsandel på 4 procent. Drivlinjerne Plug-in hybrid og Mild hybrid gik en anelse frem, begge med mindre end 0,2 procentpoint og deres markedsandele forblev dermed stortset uændrede på hhv. 1,5 og 0,8 procent.

Ændringer i varebilernes vægtklasser

I november var der forskydninger i vægtklassefordelingen blandt varebiler, hvor de mellemtunge varebiler var mere populære sammenlignet med november sidste år. Den mellemtunge vægtklasses (2501 - 3.490 kg) markedsandel gik frem med 9,6 procentpoint og var den markant mest populære vægtklasse med en andel på 55,2 procent af markedet. Fremgangen til den mellemtunge vægtklasse blev på bekostning af både den lettere vægtklasse (op til 2.500 kg) og den tunge vægtklasse (over 3.491 kg), der begge gik tilbage i andel. Den største tilbagegang var hos den lettere vægtklasse (op til 2.500 kg), der gik tilbage med 6,8 procentpoint og endte med en markedsandel på 19,9 procent og dermed som den mindste vægtklasse. Den tunge vægtklasse (over 3.491 kg) gik tilbage med 2,9 procentpoint og blev vægtklassen med den næststørste markedsandel på 24,9 procent.

Nedgang i lastbilsalget - fremgang i den elektriske andel

Antallet af nyregistrerede lastbiler faldt med 11 enheder i november fra 426 sidste år til 415, hvilket svarer til en mindre tilbagegang på 2,4 procent. Dog ligger salget år til dato 4,4 procent højere end i samme periode sidste år. En stadig større andel af lastbilerne bliver indkøbt med el som drivkraft, særligt lastbilerne i den lettere vægtklasse.

Fremgang i andel af elektriske lastbiler i samtlige vægtklasser

I november var diesel fortsat det mest fortrukne drivmiddel blandt de nyregistrerede lastbiler, hvor hele 96,6 procent af registreringerne havde diesel som drivmiddel. Der var dog et lille fald i markedsandelen, som gik tilbage med 0,8 procentpoint sammenlignet med november sidste år. Gas gik ligeledes tilbage og faldt med 0,9 procentpoint i markedsandel, hvilket betød, at andelen af el voksede med 1,7 procentpoint og udgjorde 2,4 procent af nysalget i november, hvilket dog var væsentligt mindre end måneden forinden. I oktober måned udgjorde el som drivmiddel hele 5,6 procent af nysalget hos lasbilerne.

Hos lastbilerne er den elektriske andel år til dato vokset blandt alle vækstklasserne, men især hos den letteste vægtklasse. År til dato er elandelen i vægtklassen op til 16 ton steget med 11,1 procentpoint. I årets første 9 måneder er der indregistreret 91 ellastbiler i vægtklassen, hvilket svarer til 19 procent af det samlede salg i vægtklassen. Men den elektriske andel er også vokset i den mellemtunge og tunge vægtklasse. År til dato er elandelen i den mellemtunge vægtklasses (16-24 ton) steget med 4,8 procentpoint, for blot at udgøre 0,5 procent i samme periode sidste år, til nu at udgøre 5,3 procent af vægtklassens samlede salg. I den tunge vægtklasse (over 24 ton) steg den elektriske andel med 3,1 procentpoint, fra at udgøre 1 procent fra januar til og med november i 2022 til at udgøre 4,1 procent i samme periode i 2023.

De tunge lastbiler var mest populære

Vægtklassernes markedsandele i november måned var stort set uændrede sammenlignet med samme måned sidste år. Den lettere vægtklasse (op til 16 ton) beholdte sin markedsandel på 9,6 procent. Den mellemtunge vægtklasse (16-24 ton) gik en anelse tilbage med 0,7 procentpoint og endte med en markedsandel på 25,8 procent af nyregistreringerne i november. Den lille tilbagegang hos den mellemtunge vægtklasse blev til en tilsvarende lille fremgang hos den tunge vægtklasse. Den tunge vægtklasses (over 24 ton) markedsandel steg dermed en anelse med 0,7 procentpoint, hvilket resulterede i en markedsandel på 64,6 procent. Den tunge vægtklasse var dermed igen den mest populære kategori i november.

Færre busser i oktober

I november blev der indregistreret 58 busser, hvilket var 3 færre end samme måned sidste år, hvor der blev solgt 61 enheder. Det betød at antallet af nye busser faldt en anelse med 4,9 procent. Dog skal der, som altid, tages forbehold for, at der generelt sælges få enheder, og at salg ofte sker i større partier. Derfor er analyserne baseret på et lille datasæt, som således betyder større udsving og dermed markante procentvise udviklinger.

Pressefoto

Klik her

Kildeangivelse

Gengivelse af pressemeddelelsens tekstindhold bedes kildeangivet: De Danske Bilimportører

Gengivelse af tal og statistikker bedes kildeangivet: Bilstatistik.dk

 

Yderligere oplysninger

Fakta 

De Danske Bilimportører er brancheorganisation for bilproducenternes repræsentation i Danmark. Vi repræsenterer alle nye biler (person-, vare- og lastbiler samt busser) som anskaffes i Danmark og de omfatter selvsagt alle teknologierne – el, brint, hybrider, diesel, benzin, gas. 

Kildeangivelse

Gengivelse af tekst: De Danske Bilimportører

Gengivelse af tal og statistik bedes kildeangivet: bilstatistik.dk